Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar i Grekland

Yazidiska flyktingar på en väg i närheten av staden Ioannina i Grekland.
Foto: Bruno Fert

Fakta Grekland

  • Befolkning: 10,5 miljoner
  • Huvudstad: Aten
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1991 
  • Antal anställda 2017: 159 

Att hjälpa migranter och flyktingar som tagit sig till grekiska fastlandet eller till öarna Lesbos, Samos och Chios är fortsatt en viktig uppgift för Läkare Utan Gränser.

Vi har i över tjugo år gett migranter och flyktingar medicinsk och humanitär hjälp i Grekland. 2014 ökade vi aktiviteterna då allt fler kom från Turkiet. I mars 2016 slöts ett avtal mellan EU och Turkiet som medfört att många har hindrats från att lämna de grekiska öarna i väntan på asyl. Under långa perioder hade de mycket begränsad tillgång till vård och fruktade att skickas tillbaka till Turkiet. De som når fastlandet lever ofta under besvärliga förhållanden och väntar på besked om flyktingstatus.

Sjuksköterskan Sofia Iveslätt arbetade under våren 2018 på Lesbos. Hon berättar om de mycket svåra levnadsförhållandena för flyktingar i lägret Moria. 

Under 2017 fortsatte vi att ge medicinsk hjälp i Aten och i andra delar av fastlandet samt på öarna Lesbos, Samos och Chios och våra team hade nästan 19 600 patientbesök.

Grekiska öar

Sedan oktober 2016 har vi på Lesbos en klinik med primärvård, där vi behandlar kroniska sjukdomar, reproduktiv hälsa och ger stöd vid psykisk ohälsa. Sedan augusti 2017 har fokus varit att hjälpa dem som utsatts för tortyr och sexuellt våld och personer med allvarliga psykiska problem. I november satte vi också upp en klinik vid Moria flyktingläger för att ge barn och gravida, som lever under svåra förhållanden inne i lägret, ökad tillgång till vård.

På Samos erbjuder vi tillfälligt skydd för 80 personer. Det är avsett för gravida, nyfödda och ensamstående föräldrar. Vi hjälper också patienter med psykisk ohälsa. I samarbete med Grekiska Flyktingrådet erbjuder vi individuell juridisk assistans. Vi genomförde en vaccinationskampanj för flyktingbarn och hjälpte också myndigheter med andra vaccinationer. På en polisstation hade vi team som agerade så att personer som var kvarhållna skulle få tillgång till medicinsk vård och mentalt stöd.

I december började vi arbeta på Chios och lokalsjukhuset där.

Aten

I Aten har vi drivit tre kliniker för att hjälpa migranter och flyktingar. På dagcentret hanterar vi behov som gäller reproduktiv hälsa och psykisk ohälsa och behandlar kroniska sjukdomar. I september startade våra team också en klinik för resemedicin med syftet att hjälpa personer på väg från Aten.

På ett annat center kan personer som utsatts för tortyr och andra former av våld få omfattande vård, sjukgymnastik, social hjälp och juridiskt stöd. Kliniken drivs i samarbete med Day Centre Babel och grekiska flyktingrådet.

På ett tredje center, nära Victoria Square, hade vi fram till december primär hälso- och sjukvård och stöd vid psykisk ohälsa.

Grekiska fastlandet

Vi har haft mobila team som under året arbetat i regionen Attika runt Aten och i centrala Grekland. I närheten av Thessaloniki, norra Grekland, har vi varit verksamma i flera flyktingläger och bistått med psykiatrisk vård och psykologhjälp. Vi har också stöttat lokala sjukhus i området.

 

 

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 22 november 2018 

Det här arbetar vi med i Grekland