Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar i Grekland

Yazidiska flyktingar på en väg i närheten av staden Ioannina i Grekland.
Foto: Bruno Fert

Fakta Grekland

  • Befolkning: 10,5 miljoner
  • Huvudstad: Aten
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1991 
  • Antal anställda 2018: 223

Under 2018 anlände mer än 50 000 migranter och flyktingar från länder som Syrien, Afghanistan och Irak till Grekland.

Läkare Utan Gränser har fortsatt att ge flyktingar, migranter och asylsökande medicinsk vård och hjälp vid psykisk ohälsa, både på de grekiska öarna och på fastlandet. Under året hade våra team cirka 26 500 patientbesök och vaccinerade 4 500 barn mot de vanligaste barnsjukdomarna.

Omänskliga förhållanden på grekiska öarna

Sedan överenskommelsen mellan EU och Turkiet i mars 2016 har migranter och flyktingar på väg via grekiska öar blivit kvar där i väntan på beslut i asylprocessen. Det har lett till att de tillbringar långa perioder i bristfälliga mottagningscenter. De har nästan ingen tillgång till vård och är rädda för att skickas tillbaka till Turkiet vilket ökar deras medicinska och psykiska problem. Vi har hela tiden fördömt denna överenskommelse och dess konsekvenser för alla de män, kvinnor och barn som hålls kvar på öarna.

Sedan 2016 har vi haft en klinik på ön Lesbos där vi erbjuder allmän hälso- och sjukvård, vård som gäller reproduktiv hälsa och stöd vid psykisk ohälsa. I slutet av 2017 satte vi upp ännu en klinik på mottagningscentret utanför Moria med samma service för barn, gravida och personer som utsatts för sexuellt våld. Vi har också ett team i staden Mytilene där vi behandlar patienter med allvarlig psykisk ohälsa orsakad av trauma och våld i deras hemländer eller under färden till Grekland. Många av våra patienter, även barn, berättade för oss om de osäkra och inhumana förhållanden de upplevt på mottagningscentret i Moria och som i desperation och förtvivlan lett dem till självskadebeteende och självmordstankar.

Sjuksköterskan Sofia Iveslätt arbetade under våren 2018 på Lesbos. Hon berättar om de mycket svåra levnadsförhållandena för flyktingar i lägret Moria. 

På ön Chios har vi primärvård, vård som gäller reproduktiv hälsa och psykisk ohälsa för flyktingar och migranter. På öns sjukhus har vi socialarbetare och i april började vi också ge service till patienter som var på väg. Det gällde bland annat rådgivning, vaccinationer och remisser till aktiviteter vi har i Aten.

Fram till april gav vi också på ön Samos hjälp vid psykisk ohälsa och gav tillfälligt skydd i staden Vathy. Där bor mest kvinnor, barn och patienter i behov av akut medicinsk vård på fastlandet.

Kliniker i Aten

I Aten har vi två kliniker för att hjälpa migranter och flyktingar. På vårt dagcenter har vi team som behandlar kroniska sjukdomar, ger stöd vid psykisk ohälsa och vård när det gäller reproduktiv hälsa. I september startade vi en klinik för resemedicin för patienter på väg att lämna Aten.

Vi har också ett center som vi driver tillsammans med Day Centre Babel och grekiska flyktingrådet. Där ges omfattande vård av personer som utsatts för tortyr eller behandlats illa på annat sätt. Vi har också sjukgymnastik, ger socialt stöd och juridisk hjälp.

Norra Grekland

I juli satte vi in ett team för att arbeta i mottagningscentret i Fylakio, som ligger i Evrosregionen, nära gränsen till Turkiet. Det var ett svar på det stora antalet anländande människor och att hälsovårdsmyndigheterna inte gjorde några insatser för att hjälpa behövande. Dit anlände mer än 18 000 vilket kan jämföras med cirka 6 500 året innan. Vi hade en öppenvårdsmottagning med allmän sjukvård, sexuell och reproduktiv hälsa, samt resemedicin.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Grekland sedan 1991

2018 i siffror:

26 513 besök inom öppenvården

7 440 besök för psykisk ohälsa

4 480 vaccinationer

324 som utsatts för tortyr

279 som utsatts för sexuellt våld

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 10 oktober 2019 

Det här arbetar vi med i Grekland