Hoppa till huvudinnehåll

UKRAINA: SJUKHUS BESKJUTNA OCH CIVILA AVSKURNA

Publicerad 27 januari 2015
Sjukhus har förstörts under konflikten vilket gör att människor inte kan få vård.
Foto: Julie Remy / MSF
Sjukhus har förstörts under konflikten vilket gör att människor inte kan få vård.

Allt eftersom striderna eskalerar i östra Ukraina blir situationen för civilbefolkningen allt värre. Våra team på plats ökar nu stödet till sjukhus nära frontlinjen, där läkare kämpar för att kunna behandla de sårade trots akut brist på medicinskt material. Men fortsatt hårda strider hindrar oss från att nå fram till de områden som är hårdast drabbade.

SJUKVÅRDSPERSONAL NÄRA BRISTNINGSGRÄNSEN

– Sjukvårdpersonalen har arbetat under enormt påfrestande förhållanden. Imånader har de hanterat tusentals skadade människor, varav många flytt sina hem, säger Loïc Jaeger, biträdande landansvarig i Ukraina. 
– De ökade striderna har bara förvärrat den redan akuta bristen på nödvändiga mediciner som antibiotika, smärtstillande och suturmaterial. Läkare och sjuksköterskor som arbetar på sjukhusen vid frontlinjen är nära bristningsgränsen. 
Sjukhusen i Donetsk, Stachanov, Pervomaisk och Novoaidar har rapporterat en ökning av antalet skadade civila som tagits emot sedan stridigheterna återupptogs den 13 januari. Vi har sedan dess bistått dessa sjukhus samt sju andra, på båda sidor av frontlinjen, med medicinskt material som räcker till att behandla upp till 500 sårade patienter.

SJUKHUS BESKJUTNA

Under hela tiden som konflikten har pågått har vårdinrättningar inte varit förskonade från striderna. Bara den senaste veckan har tre sjukvårdsinrättningar i Donetsk och Luhansk skadats av granater och raketer. Den 19 januari blev Donetsk sjukhus nummer3 träffat av en raket, trots att sjukhuset ligger centralt i staden och minst sju kilometer från frontlinjen. 
– Att sjukvårdsinrättningar beskjuts, oavsett om det är avsiktligt eller inte, är helt oacceptabelt, säger Loïc Jaeger. 
– När vårdcentraler skadas eller förstörs betyder det inte bara att sårade människor inte får akutvård,. Det betyder också  att gravida kvinnor, sjuka barn och personer med sjukdomar som diabetes, hjärtsjukdomar och högt blodtryck inte får den hjälp eller de läkemedel de behöver. Alla parter i konflikten måste se till att sjukhusen skonas och att personalen kan utföra sitt arbete utan att frukta för sina liv. 
Den 14 januari skadades ett hospice för psykiskt funktionshindrade i Slavyanoserbsk i Luhanskregionen när det utsattes för tung granateld. Den 19 januari kunde vi nå stadens största sjukhus för att leverera tillräckligt med material för att behandla upp till 50 sårade patienter. På grund av beskjutningen var sjukhuset utan el i två dagar och våra team såg minst tio nyligen förstörda hus i centrala Slavyanoserbsk.
 

CIVILA AVSKURNA FRÅN HUMANITÄR HJÄLP

– Att ta sig in och ut ur konfliktzonen blir allt svårare, både för civila och för våra team , säger Loïc Jaeger.  
– I måndags och tisdags försökte teamet nå ett sjukhus i akut behov av medicinskt material i staden Gorlovka i Donetsk. Men lastbilarna fick vända tillbaka vid vägspärrarna. Vi har fortfarande inte kunnat leverera materialet. Med den snabbt försämrade situationen för civilbefolkningen är det viktigt att alla parter i konflikten tillåter att humanitärt bistånd når fram till dem som desperat behöver hjälp. 
Sedan november har den ukrainska regeringen vidtagit en mängd åtgärder som har inneburit att  civila i rebellkontrollerade områden har isolerats och att det är allt svårare att tillhandahålla humanitär hjälp. Allt stöd till offentliga och sociala tjänster, inklusive pensionsutbetalningar, medicinskt material och löner till statsanställda, däribland sjukhuspersonal, har dragits in.  
Bankerna har beordrats att stänga ned konton i dessa områden och alla banktjänster, som till exempel bankomater och kreditkortsbetalningar, har blockerats. Människor tvingas resa till städerna på andra sidan frontlinjen för att försöka ta ut pengar eller få tillgång till sina pensioner. Detta kommer att bli ännu svårare efter en ny åtgärd som trädde i kraft den 21 januari och som innebär att alla som vill passera in eller ut ur de rebellkontrollerade områdena måste ha ett särskilt tillstånd. Dessutom är det sedan 19 januari ännu svårare att resa ut eller in i Luhansk på grund av de pågående striderna och de omfattande skadorna på vägarna.  
 
 
Läkare Utan Gränser har stöttat vårdinrättningar i Donetsk- och Luhanskregionerna med medicinskt material sedan konflikten bröt ut. Sedan maj har våra team försett 70 vårdinrättningar på båda sidor av frontlinjen med material som räcker för att behandla fler än 13 500 sårade patienter. Vi har även projekt som tillhandahåller psykologiskt stöd. Eftersom det är svårt för människor att få tillgång till basal sjukvård stödjer vi även primärvårdscenter och mödravårdskliniker i de konfliktdrabbade områdena. I flera städer tillhandahåller våra psykologer stöd till dem som drabbats av konflikten, bland annat genom samtal, individuellt  eller  i grupp. Vi driver ett utbildningsprojekt för lokala psykologer, socialarbetare och medicinsk personal som arbetar i de drabbade områdena. Vi fortsätter även vårt projekt med behandling av läkemedelsresistent tuberkulos inom det regionala kriminalvårdssystemet i Donetsk som har pågått sedan 2011.