Hoppa till huvudinnehåll
Kybartai-förvaret, ett av de förvar i Litauen där Läkare Utan Gränser ger psykologiskt stöd.
Publicerad 9 maj 2022

Våld, övergrepp och psykisk ohälsa i förvar

Foto: Diala Ghassan/Läkare Utan Gränser
Kybartai-förvaret, ett av de förvar i Litauen där vårt team ger psykologiskt stöd.

Fler än 2 500 asylsökande och migranter hålls i förvar under inhumana förhållanden i Litauen, nio månader efter att de korsat gränsen från Belarus. Vi är extremt oroade över effekten som det långvariga frihetsberövandet har på deras psykiska hälsa och uppmanar litauiska myndigheter att omgående upphöra med den här typen av åtgärder.

– Våra team har bevittnat den ångest och den fysiska smärta som frihetsberövandet leder till hos asylsökande och migranter, säger Georgina Brown, Läkare Utan Gränsers landansvariga i Litauen.

– De har inte tillgång till en rättvis asylprocess och det finns inget specialiserat stöd för psykiska sjukdomar eller för de som överlevt tortyr och sexuellt våld. Utdraget och godtyckligt frihetsberövande av migranter och asylsökande i Litauen måste upphöra genast och alla asylansökningar måste få en rättvis bedömning så snabbt som möjligt.

Vi ger psykologiskt stöd och medicinsk vård i två förvar i Litauen, där människor hållits i flera månader utan att veta när de kommer att släppas. Många av dem togs i förvar under 2021. Det var efter att antalet personer som försökte ta sig från Belarus till Polen, Litauen och Lettland ökade från länder som Irak, Kongo-Kinshasa, Syrien, Kamerun och Afghanistan. Många av dem är rädda att åtalas eller dö om de återvänder till sina hemländer.

Hbtqi-personer extra utsatta

EU:s migrationspolitik, som bland annat strävar efter att minska migrationen och utöka frihetsberövandet, har haft en förödande effekt på människors psykiska hälsa. Våra psykologer har gett stöd till 98 patienter mellan januari och mars i år, 60 procent av dem hade en ångestproblematik. De flesta av dessa patienter uppgav att ångesten hade med förhållandena i förvaren att göra.

Ovisshet och begränsad tillgång till juridiskt stöd var också stora stressfaktorer. En man som hålls i förvar i Kybartai uppgav för Läkare Utan Gränser att han vill få information om sin framtid och att han känner sig fången. Hbtqi-personer är extra utsatta för diskriminering och uppger att förhållandena i förvaren har påverkat deras psykiska hälsa allvarligt. En hbtqi-person berättade för Läkare Utan Gränser att hen försökt ta sitt liv flera gånger.

Förhållandena i förvaren är inte anpassade för att svara på de medicinska behoven och behoven av skydd hos de människor som söker en säkrare tillvaro. Många uppger att de utsatts för förnedrande behandling och våld av vakterna på de två förvar där vi arbetar. I mars bevittnade en av våra sjuksköterskor hur vakter våldsamt brottade ned en patient med psykisk sjukdom på marken, satte handfängsel på honom och placerade honom i isolering. ”Han låstes in i en isoleringscell. Jag bad att få komma in i cellen men de vägrade. I cellen fanns ett vasst föremål och han skadade sig själv direkt när han hamnade i förvar igen”, uppgav sjuksköterskan.

Uppmärksammades i lokalmedia

Våra psykologiska team gav nyligen stöd till tre personer som utsatts för sexuella övergrepp i förvaren. Fallet uppmärksammades i lokalmedia. Vi krävde att de skulle flyttas till ett lämpligare förvar. Processen var utdragen och tog över två veckor.

Det finns just nu inga alternativ till dessa förvar för individer som identifieras som särskilt sårbara. Sedan januari 2022 har Läkare Utan Gränser identifierat och stöttat fler än 50 personer som har utsatts för tortyr eller könsbaserat våld i hemlandet innan de flytt. Vår personal på plats har identifierat och hänvisat personer i behov av skydd till FN:s flyktingorgan, UNHCR, däribland personer som lider av psykiska sjukdomar och som inte får lämplig vård.

Vi uppmanar myndigheterna i Litauen att upphöra med godtyckligt och långvarigt frihetsberövande av asylsökande och migranter. Anpassat och effektivt skydd måste säkerställas för alla människor som har flytt till Litauen och alternativ till förvaren måste omedelbart ordnas. Om frihetsberövandet fortsätter, kommer övergreppen, våldet och den psykiska ohälsan hos dessa människor att förvärras.

I september 2021 började Läkare Utan Gränser ge psykologiskt stöd, göra hälsofrämjande insatser och dela ut förnödenheter vid nio gränskontroller i Litauen. Sedan januari i år har Läkare Utan Gränser gett primärvård och psykologiskt stöd i två förvar i Litauen. I Medininkai har tillfälliga containrar placerats i en statlig skola för gränsvakter där ensamma män, kvinnor och familjer sitter frihetsberövade. Vi arbetar även i Kybartai, i ett gammalt fängelse som används för vuxna män.

Mellan januari och mars 2022 har Läkare Utan Gränser gjort 2 636 patientbesök. Majoriteten av dem var psykologisk första hjälpen och för psykosomatiska besvär kopplat till frihetsberövandet och avsaknad av till exempel receptfria läkemedel. Vårt team för psykisk ohälsa höll 214 rådgivande samtal med 98 personer som har upplevt ångest över att sitta i förvar, den begränsade friheten och ovissheten inför framtiden och asylprocessen – men också på grund av rädslan att skickas tillbaka till hemlandet.