Hoppa till huvudinnehåll
En ung gravid kvinnar får vaccin mot hepatit E i ett flyktingläger i Sydsudan.
Publicerad 29 juli 2022

Världens första vaccinationskampanj för att kontrollera ett utbrott av hepatit E

Foto: Läkare Utan Gränser
Sydsudans hälsoministerium och Läkare Utan Gränser har vaccinerat 25 000 personer i flyktinglägret Bentiu mot hepatit E

Hälsovårdspersonal i Sydsudan har för första gången i historien genomfört en vaccinationskampanj för att bekämpa ett utbrott av hepatit E, vilket ger hopp i kampen mot en sjukdom som är särskilt dödlig för gravida kvinnor.

Hepatit E är den vanligaste orsaken till akut virushepatit och orsakar cirka 20 miljoner infektioner och 44 000 dödsfall per år. Den överförs genom mat och vatten som är förorenade av avföring. Storskaliga utbrott inträffar vanligtvis i situationer då vatten och sanitet är otillräckliga, till exempel i flyktingläger. Det finns ingen specifik behandling för hepatit E, som har en dödlighet på upp till 25 procent bland gravida kvinnor. Det ökar också risken för spontana aborter och dödfödda barn.

– Kampen mot hepatit E har varit lång och frustrerande, säger Monica Rull, medicinskt ansvarig för Läkare Utan Gränser.  

– Under de senaste två decennierna har Läkare Utan Gränser svarat på utbrott av hepatit E i flyktingläger, försökt kontrollera sjukdomen under svåra förhållanden och sett de förödande konsekvenserna för sårbara grupper. Med erfarenheterna från denna vaccinationskampanj hoppas vi kunna förändra det sätt på vilket vi bekämpar hepatit E i framtiden.

I mars och april 2022 genomförde Läkare Utan Gränser och Sydsudans hälsoministerium tillsammans de två första omgångarna av vaccinationskampanjen mot hepatit E i lägret för internflyktingar i Bentiu i delstaten Unity State. Omkring 25 000 personer, inklusive gravida kvinnor, har fått vaccinet. En tredje och sista omgång kommer att genomföras i oktober 2022.

– Med tanke på det framgångsrika genomförandet och invånarnas entusiastiska respons i de två första omgångarna kan denna innovativa vaccinationskampanj tjäna som exempel och upprepas för att bekämpa utbrott vid liknande omständigheter, säger John Rumunu, läkare och generaldirektör för förebyggande hälsovårdstjänster vid Sydsudans hälsoministerium.

– Jag hoppas att vaccinet kommer att bidra till att minska antalet infektioner och dödsfall till följd av hepatit E i Bentiu och i andra delar av landet.

Bentiu är det största lägret för internflyktingar i Sydsudan och skapades 2014 när inbördeskriget var som mest våldsamt. I dag bor cirka 112 000 människor där, många har flytt från den senaste tidens våld och översvämningar. Läkare Utan Gränser har funnits i Bentiu sedan starten och har sett utbrott av hepatit E sedan 2015. Utbrotten är en följd av fruktansvärda levnadsförhållanden, bland annat bristande sanitet och hygien.

Under 2021 förvärrade extrema översvämningar och ett inflöde av internflyktingar de redan bedrövliga levnadsförhållandena, vilket ökade spridningen av vattenburna sjukdomar, inklusive hepatit E. Sedan juli 2021 har vi tagit emot 759 patienter med bekräftad hepatit E, varav 17 har avlidit.

Vaccin har rekommenderats sedan 2015

Sydsudans hälsoministerium bad Läkare Utan Gränser att hjälpa till att kontrollera utbrottet genom en storskalig vaccinationskampanj.  Det enda tillgängliga hepatit E-vaccinet, Hecolin, har i kliniska prövningar visat sig vara mycket effektivt för att förebygga sjukdom, och Världshälsoorganisationen (WHO) har sedan 2015 rekommenderat att det ska övervägas att användas vid utbrottsbekämpning. Hittills har det dock endast använts på individuell basis i Kina, där det är licensierat och används för att vaccinera resenärer. Vaccinationskampanjen i Bentiu är första gången den används som svar på en akut folkhälsokris.

En skrivelse som beskriver vaccinationskampanjen har i dag publicerats i den medicinska tidningen The Lancet Infectious Diseases.

– Detta är en viktig milstolpe i det globala arbetet med att bekämpa hepatit E, säger Melanie Marti vid WHO.  

– Det är första gången som ett vaccin används för att bekämpa effekterna av denna potentiellt förödande sjukdom. Detta trots att vaccinet har varit licensierat i över ett decennium och det har varit WHO:s policy att använda det i utbrottssituationer sedan 2015. På WHO uppmanar vi starkt alla länder som upplever ett utbrott att använda vaccinet mot hepatit E, även hos gravida kvinnor.

Framgången med vaccinationskampanjen i Bentiu visar att det är möjligt att använda vaccinet vid utbrottsbekämpning, även under svåra förhållanden. Sydsudans hälsoministerium och Läkare Utan Gränser övervakar och rapporterar om resultaten av vaccinationskampanjen. Även om andra åtgärder för utbrottskontroll också är nödvändiga, bland annat att förbättra vatten- och sanitet, anses denna vaccinationskampanj vara ett viktigt steg mot att minska förekomsten av hepatit E i framtiden. Vi hoppas att kampanjen kommer att uppmuntra andra länder att använda vaccinet som en del av åtgärderna för att kontrollera utbrott av hepatit E.