Hoppa till huvudinnehåll

Vi ger sjukvård till de mest sårbara i Tigray och Sudan

Publicerad 19 januari 2021
En man som flytt från Tigray i norra Etiopien får hjälp av Läkare Utan Gränser i transitlägret Al Hashaba i Sudan.
Foto: Thomas Dworzak/Magnum Photos
En man som flytt från Tigray, Etiopien, får hjälp vid Läkare Utan Gränsers vårdinrättning i transitlägret Al Hashaba, Sudan.

Hundratusentals människor har sedan i november förra året tvingats på flykt i regionen Tigray i norra Etiopien till följd av brutala stridigheter. Omkring 50 000 uppges ha tagit sig över gränsen till grannlandet Sudan medan många är fast mellan de stridande parterna i regionen. 

I början av november beordrade Etiopiens premiärminister militära insatser i Tigray-regionen, norra Etiopien. Den eskalerande konflikten drabbar hundratusentals människor och många har tagit skydd i grannlandet Sudan. Läkare Utan Gränser är på plats på båda sidor gränsen. 

Hur är situationen i Tigray, Etiopien?

En del gömmer sig i bergen, bor i övergivna byggnader eller har lyckats söka tillflykt hos familjer i andra delar av regionen. På en del platser där vi arbetar har el- och vattenförsörjningen strypts, telefonnätet ligger nere, bankerna är stängda och många människor är rädda för att återvända hem på grund av den pågående osäkerheten. De har ofta inget sätt att kontakta sina släktingar eller köpa förnödenheter. Vissa människor har också tagit emot familjemedlemmar som tvingats fly från andra håll i regionen, vilket blir en ytterligare börda för dem. Redan innan stridigheterna bröt ut rådde det matbrist och nästan en miljon människor var i behov av humanitärt stöd. Även om organisationer och lokala myndigheter distribuerar mat i vissa områden, når de inte alla.

Vad händer vid gränsen mellan Sudan och Etiopien?

I början av november 2020 började nyanlända från Tigrayregionen i Etiopien korsa gränsen till Sudan vid två punkter, Hamdayet och Ludgi. Från början var det bara ett litet antal flyktingar, men med tiden ökade antalet till fler än 1 000 nyanlända om dagen. Totalt har över 55 000 flyktingar anlänt från Tigray sedan dess.

Vad gör Läkare Utan Gränser vid gränsövergångarna i Sudan?

Läkare Utan Gränser har arbetat i Sudan i många år. Men när striderna bröt ut i Etiopien i början av november anpassade vi vårt arbete. Den 19 november inrättade vi vår första klinik i Gedaref.

Nu utökar vi våra aktiviteter vid gränsövergångarna och i de två officiella lägren Um Rakuba och Al Tanideba. I dessa läger ger vi primärvård, reproduktiv vård, psykologiskt stöd, vaccinationer, samt behandling av undernäring och av kroniska sjukdomar. Vi förbereder också en vårdavdelning och tillhandahållande av vatten- och sanitetsanläggningar. 

Vid gränsen i Hamdayet stöttar vi sjukvårdsmyndigheterna med att tillhandahålla kostnadsfri hälso- och sjukvård både till de som sedan tidigare bor Hamdayet och till nytillkomna flyktingar. Våra team är också på plats vi gränsövergångarna och tillhandahåller hälsokontroller - inklusive screening för undernäring. Eftersom det inte finns några andra organisationer vid gränsövergångarna ger vi ofta också information och vägledning till de nyanlända om vart de kan ta vägen och vilket stöd de kan få - eftersom mottagningslägret ligger på andra sidan staden.
Läs mer här.

Vad gör Läkare Utan Gränser i Tigray, Etiopien?

I södra Tigray driver vi mobila kliniker och har återupptagit arbetet på vårdcentraler i städerna Hiwane och Adi Keyih. Mellan den 18 december och den 3 januari tog vi emot 1 498 patientbesök. 

I östra Tigray finns vi på plats på sjukhuset i Adigrat, regionens andra största stad. När vårt team anlände den 19 december upptäckte vi att sjukhuset delvis hade slutat att fungera. Som en följd av detta försåg vi sjukhuset med syrgascylindrar, bistod med mat till patienter och deras anhöriga och hänvisade patienter till Afdersjukhuset i regionens huvudstad. Sedan den 23 december har vi drivit sjukhusets akutmottagning men också vårdavdelningarna. Vi bistår även med öppenvård för barn under fem år. Totalt tog vi emot 760 patienter på akutmottagningen från den 24 december till den 10 januari. 

I centrala Tigray ger vi grundläggande sjukvård och bistår sjukvårdsmyndigheternas kliniker med nödvändiga förnödenheter så som mediciner, syrgas och mat. Vår uppskattning är att mellan tre och fyra miljoner människor i centrala Tigray inte har tillgång till grundläggande sjukvård. 

I städerna Mai Kadra och Humera i den västra delen av regionen har vi gett stöd till kliniker och bistått upp till 2 000 internflyktingar med sjukvård, vatten, hygienprodukter och latriner. De flesta har nu lämnat området. 

Hur mår flyktingarna som korsat gränsen till Sudan?

Inledningsvis var människors fysiska hälsotillstånd okej, eftersom de inte hade rest långa sträckor för att ta sig över gränsen. Men de människor som kommer nu är ofta i ett sämre skick. Vi hör att det är svårare nu för människor att hitta säkra vägar för att nå fram till gränsövergångarna till Sudan. Människor berättar att de varit tvungna att gömma sig i flera dagar på olika platser innan de kunnat ta sig vidare till gränsen. Vi är också oroliga över att människor inte har tillgång till nödvändiga mediciner för kroniska sjukdomar.

De främsta medicinska tillstånden som våra team stöter på är luftvägsinfektioner, akut vattnig diarré samt personer med kroniska hälsotillstånd, såsom diabetes och högt blodtryck. Vi har behandlat flera granat- och skottsår och människor berättar för oss att de mår dåligt psykiskt. Vi har också fått rapporter om sexuellt våld. Därför har vi informerat människor på plats om att vi finns och kan ge de som utsatts för sexuellt våld medicinsk vård och psykologiskt stöd.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare