Hoppa till huvudinnehåll

Vi måste få arbeta i hela Syrien

Publicerad 23 maj 2018
Foto: Robin Meldrum/Läkare Utan Gränser
En pojke med astma får hjälp på akutmottagningen på ett av våra sjukhus i Syrien. Bilden är från 2013.

Vi ber än en gång att den syriska regeringen ger oss tillträde till hela Syrien så att vi kan ge människor vård, var de än befinner sig. I sju års tid har vi nekats tillträde trots de enorma behoven i landet.

Östra Ghouta har återtagits av den syriska regeringen efter år av belägring och hårda strider. Det är ett av flera områden i landet där befolkningens medicinska behov fortfarande är stora.

– Det är svårt att greppa omfattningen av de fysiska och psykiska trauma som offensiven i mars för att återta kontrollen över östra Ghouta orsakade, säger Meinie Nicolai, generalsekreterare för Läkare Utan Gränsers belgiska huvudkontor.

– Under offensivens första 16 dagar tog våra vårdinrättningar emot fler än 5 600 skadade. Det finns även andra medicinska behov bland män, kvinnor och barn i östra Ghouta efter år av belägring. Det rör sig om allt från kroniska sjukdomstillstånd till infektionssjukdomar som tuberkulos. De många drabbade och de stora behoven kräver en omfattande och akut medicinsk insats, oavsett vem som kontrollerar området, säger Nicolai.

Läkare Utan Gränser har stöttat sjukvården i östra Ghouta från utlandet sedan 2012. Vi utgår alltid från patienternas behov. Vi står redo att delta i den pågående sjukvårdsinsatsen i området och anhåller om officiellt tillstånd att göra det. Tillståndet bör inte gälla bara östra Ghouta, utan vi är villiga att arbeta där oberoende bedömningar visar att behoven är stora, dit vi beviljas tillträde och där acceptabla arbetsförhållanden kan garanteras.

Om det finns tydligt identifierade behov bör tillståndet även innefatta områden utom regeringens kontroll, områden i norra Homs som regeringen nyligen tagit kontroll över och andra områden på landsbygden eller städer under regeringskontroll.

Upprepade gånger anhållit om tillstånd 

– Läkare Utan Gränser följer medicinsk etik och ger vård utifrån medicinska behov, oberoende av patientens politiska åsikter eller tillhörighet. Därför anhåller vi om att få ge medicinsk hjälp oavsett om patienten bor i ett område som kontrolleras av regeringen eller som är utanför dess kontroll. Våra insatser baserar sig alltid på patienternas behov, inte på politiska hänsyn i ett land i krig, säger Meinie Nicolai.

Sedan maj 2011 har Läkare Utan Gränser upprepade gånger anhållit om tillstånd från den syriska regeringen att få arbeta sida vid sida med syriska hälsomyndigheter och Syriska Röda Halvmånen. Regeringen har hittills nekat oss detta.

Vi valde att starta medicinska insatser i områden som inte kontrolleras av regering då behoven där ökade. Regeringen gav inte sitt godkännande, men vi har inte hemlighållit insatserna. Ett officiellt brev från organisationens internationella ordförande informerade den syriska regeringen om organisationens beslut och återupprepade önskan att få arbeta i alla delar av landet.

Ytterligare diskussioner år 2013 ledde till ett samförståndsavtal med Syriska Röda Halvmånen angående ett mödravårdsprojekt i Damaskus. Avtalet sattes aldrig i verket då vår personal nekades visum för att arbeta i landet. Efter fler förhandlingar lades en konkret plan för insatser i regeringskontrollerade områden fram vid ett möte i Damaskus 2016. Trots en överenskommelse med flera regeringsrepresentanter kunde inte planen förverkligas på grund av nya problem med arbetsvisum.

Inget svar på vårt erbjudande

Senare under året 2016, i samband med striderna om östra Aleppo, erbjöd Läkare Utan Gränser sig att flyga in sjukvårdsmaterial och hjälpa flyende och skadade människor som tagit sig till västra Aleppo. Vi fick inget svar på vårt erbjudande. Vår senaste formella begäran till det syriska utrikesdepartementet lämnades in i april 2018. Vi väntar fortfarande på svar.

– Läkare Utan Gränser har nästan 50 års erfarenhet av att ge sjukvård under och efter väpnade konflikter. Vi arbetar i över 70 länder runtom i världen. Vi har en stor medicinsk kapacitet av rätt slag och kan mobilisera erfaren personal från hela världen för att arbeta sida vid sida med syrisk sjukvårdspersonal. Vi kan ta in eget material i landet så att vi inte belastar det syriska sjukvårdssystemet. Om vi fick tillstånd kunde vi börja arbeta inom loppet av dagar och spela en viktig roll tillsammans med syriska och internationella leverantörer av sjukvård, säger Meinie Nicolai.

– Om vårt erbjudande avböjs ännu en gång kommer vi fortsätta att göra vad vi kan där vi har möjlighet att arbeta, eftersom så många människor är i behov av sjukvård i Syrien idag, säger Nicolai.

Läs mer om kriget i Syrien och vårt arbete.