Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En sönderbombad gata i östra Aleppo. Kriget i Syrien är brutalt, civila och sjukvård attackeras.

En sönderbombad gata i östra Aleppo, Syrien, oktober 2016.

Kriget i Syrien

Det extrema våld som riktats mot civila i Syrien visar efter sju år av krig inga tecken på att upphöra.

Stora områden i Syrien har utsatts för bombanfall och många människor saknar tillgång till mat och sjukvård. På sjukhus saknas både läkemedel och personal då många antingen har flytt eller dödats. Hittills har över hälften av landets befolkning tvingats lämna sina hem och enligt UNHCR (FN:s flyktingkommissariat) har mer än 4,8 miljoner flytt utomlands och ytterligare sex miljoner är internflyktingar.

---------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering östra Ghouta 8 mars 2018

Nya siffror som vi har samlat in berättar om genomsnitt 344 skadade och 71 dödade per dag. Samtidigt sinar lagren av sjukvårdsmaterial på vårdinrättningarna snabbt och allt kirurgiskt material är slut.

----------------------------------------------------------------------------------------------

Uppdatering östra Ghouta 21 februari 2018

Sjukhus som vi stödjer i den belägrade enklaven östra Ghouta i Damaskus rapporterar om extremt stora mängder skadade och döda. De upptrappade bombningarna och beskjutningen av östra Ghouta har lett till nära 1300 skadade och över 230 döda de tre senaste dagarna. 

----------------------------------------------------------------------------------------------

Här kan du läsa om våra projekt i Syrien, från september 2017 (på engelska).

Sjukhus, vårdpersonal och patienter har utsatts för riktade attacker. 32 av de vårdinrättningar som Läkare Utan Gränser stöttar blev under 2016 utsatta för bomber eller beskjutningar vid 71 olika tillfällen. I samband med en attack den 15 februari mot ett av de sjukhus i Idlib-provinsen där vi är verksamma dödades 25 personer och elva skadades. Ett par månader senare utsattes ytterligare ett sjukhus för angrepp, denna gång i Aleppo, norra Syrien. Minst 55 personer dödades, både personal och patienter. Sedan kriget började ska drygt 800 inom vården ha dödats i Syrien.

Här kan du läsa mer om sjukhusattacker.

Vår närvaro i landet är starkt begränsad då den syriska regeringen inte gett oss officiellt tillstånd att verka i de områdena, trots att vi upprepade gånger bett om detta. Och det osäkra läget har begränsat våra möjligheter att hjälpa behövande i områden som kontrolleras av oppositionen. Vi har också ansett det nödvändigt att lämna områden där IS (Islamiska staten) är verksamma.

Vårt arbete i Syrien 2016

Under 2016 har vi fortsatt arbetet vid sex vårdinrättningar i norra Syrien. Vi stöttar också nätverk inom sjukvården i distrikt där vi inte har möjlighet att vara på plats.

Aleppo-provinsen

Sedan 2014 har vi regelbundet försett åtta sjukhus och sex vårdcentraler i Aleppo med medicinska förråd. Men situationen försvårades 2016 till följd av den regeringsledda koalitionens agerande. Trots att vi inte längre kunde ge direkt stöd fortsatte vi att ha nära kontakt med läkare och sjuksköterskor i östra Aleppo. De vittnade om det enorma lidande som drabbade civilbefolkningen som utsattes för bombningar och granatattacker.

"Jag har sett människor med skador som inte kan beskrivas" - Abu Khalid, läkare som arbetade i östra Aleppo.

I december tog den syriska regeringen full kontroll över Aleppo. Tusentals människor evakuerades till områden i Aleppo och Idlib. Sedan dess har vi haft mobila kliniker, distribuerat nödutrustning och genomfört en vaccinationskampanj.

I Azaz-distriktet, norr om Aleppo, driver vi ett sjukhus med 34 sängplatser. Verksamheten är omfattande; vi har en öppenvårds- och en akutmottagning, gör kirurgiska ingrepp och erbjuder mödravård. Patienter som behöver ytterligare behandling remitteras till andra vårdinrättningar eller till Turkiet. Under året hade vi drygt 85 700 patientbesök, genomförde närmare 1 600 operationer och remitterade omkring 3 700 patienter.

Bombningarna av östra Aleppo innebar att barnen inte kunnat få grundläggande vaccinationer samtidigt som vattenburna sjukdomar enligt uppgift är på uppgång. Den tre månader långa belägringen och veckor av bombningar och markstrider hade en förödande effekt på deras hälsa.

Nya stridigheter i Azaz ledde till att mer än 35 000 personer tvingades fly. I april var 100 000 fast mellan frontlinjen och turkiska gränsen. Vi delade då ut tält, nödutrustning och hygienartiklar till flera tusen familjer. Vi hjälpte också till med vatten och sanitet. I juni deltog vi i ett vaccinationsprogram i tre distrikt i provinsen Aleppo, bland annat mot mässling.

I Kobane, norra Syrien, har vi sedan mars 2015 samarbetat med lokala sjukvårdsadministrationen. Målet har varit att återinföra en fungerande sjukvård, genomföra vaccinationsprogram och ge psykologstöd. För närvarande stöttar vi nio primärvårdsenheter, en mödravårdsklinik och två sjukhus. Under året har fem team varit verksamma på 21 platser för att ge vaccinationer och screena för undernäring. Vi hade mer än 101 000 patientbesök och utförde 138 operationer.

En militär offensiv och nya frontlinjer tvingade under sommaren civila att fly från Manbij och söka skydd nära floden Eufrat. Vi utökade då insatserna för att hjälpa flyktingar och bofasta i området. När människor sedan återvände till sina hem upptäcktes att minor och annat sprängmaterial placerats ut på många platser. Under fyra veckor behandlade vi mer än 190 personer som skadats i Manbij.

Idlib-provinsen

I Idlib-provinsen fortsatte vi att driva ett sjukhus med 20 sängplatser i Atmeh. Vi utförde operationer, behandlade patienter med brännskador, gav akutvård, öppenvård och psykiskt stöd. Vi är också verksamma i 180 flyktingläger och i byar runt Atmeh där det bor uppskattningsvis 165 000 internflyktingar.

Under året hade vårt team på sjukhuset i Atmeh närmare 2 900 akutbesök och gjorde omkring 3 700 operationer. 398 patienter överfördes till Turkiet för fortsatt behandling. Många barn under fem år vaccinerades.

I Qunaya utökade vi stödet till regionsjukhuset, som under året hade drygt 105 000 patientbesök. Våra team deltog också i vaccinationskampanjer.

en oprationssal på ett Läkare Utan Gränser-sjukhus i SyrienAkutmottagningen på ett av Läkare Utan Gränsers sjukhus i Syrien. Foto: Robin Meldrum

Hassakeh-provinsen

Sedan 2013 har våra team arbetat i Hassakeh-provinsen, nordöstra Syrien. Vi har vid tre vårdcentraler och en mödravårdsklinik särskilt inriktat oss på barn- och mödravård samt kroniska sjukdomar. Vi tar emot både internflyktingar, fastboende och flyktingar från Irak. Under 2016 hade vi nästan 45 000 patientbesök, drygt 8 250 av dem gällde barn under fem år, 951 patienter behandlades för kroniska sjukdomar och varje månad bistod vi vid i genomsnitt 170 förlossningar.

Hjälp på distans

Sedan 2011 har vi stöttat allt fler vårdinrättningar i några av de värst drabbade områdena där vi själva inte har möjlighet att vara på plats. Programmet drivs i huvudsak från grannländer och består av distribution av läkemedel, medicinskt material och nödutrustning. Det omfattar också utbildning av personal, rådgivning och ekonomiskt stöd.

Under 2016 gav vi regelbundet stöd till 80 medicinska verksamheter runt om i Syrien, i provinserna Aleppo, Dara’a, Hama, Homs, Idlib, Quneitra och Damaskus. Dessa hade mer än 2,2 miljoner patientbesök, 770 000 akutfall, 225 000 operationer och över 29 000 förlossningar. Alla de aktiviteterna kan inte hänföras endast till de insatser vi gör. Mycket hjälp kommer också från andra organisationer.

2016 i siffror:

  • 372 700 patientbesök i öppenvård
  • 5 300 utdelade nödpaket
  • 2 000 förlossningar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 10 november 2017.

Det här arbetar vi med i Syrien

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett barn vaccineras mot mässling i Afghanistan.

Mässling

Mässling är en ytterst smittsam virussjukdom och en av de vanligaste dödsorsakerna bland små barn. I konfliktområden och flyktingläger genomför vi stora vaccinationskampanjer, främst inriktade på barn. 

Aktuellt om Syrien

Tre år gamla Joud får behandling för sjukdomen thalassemi på Tal Abyad-sjukhuset i Syrien.
Nyheter från fältet

Att behandla thalassemi i Syrien

Efter sju års krig i Syrien har patienter med kroniska sjukdomar inte fått den behandling eller de mediciner som de behöver. På Tal Abyad-sjukhuset i nordöstra Syrien behandlar vi barn med den ovanliga sjukdomen thalassemi.

En pojke med astma får hjälp på akutmottagningen på ett av våra sjukhus i Syrien.
Nyheter från fältet

Vi måste få arbeta i hela Syrien

Vi ber än en gång att den syriska regeringen ger oss tillträde till hela Syrien så att vi kan ge människor vård, var de än befinner sig. I sju års tid har vi nekats tillträde trots de enorma behoven i landet.

Ali*, en av pojkarna som skadades av en mina när han vallade får i Kubar, Deir ez-Zor, Syrien.
Nyheter från fältet

”Om de inte dödar, förstör de liv”

Allt fler människor återvänder hem i nordöstra Syrien. Men landminor och försåtsminering som gömts under trappor, i tekannor och leksaker kommer att orsaka stor skada lång tid framöver om inget görs.