Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Athmahlägret i norra Syrien. En pojke får sin brännskada omlagd.

Athmahlägret i norra Syrien. En flyktingpojke får sin brännskada omlagd. 

Sjukhuset i Ma’arat Al Numan i Syrien

Det förstörda sjukhuset i Ma’arat Al Numan som Läkare Utan Gränser stöttat.

Kriget i Syrien

Kriget i Syrien, som snart pågått i sex år, har skapat den största flyktingkrisen sedan andra världskriget. Miljontals flyktingar flyr nu krisen i Syrien och är i desperat behov av livräddande humanitära insatser.

Varför arbetar vi i Syrien?

  • Väpnad konflikt 
  • Flyktingar

Kriget i Syrien präglas av extremt våld: civila områden har bombats och angreppen har ofta följts av anfall på räddningsteam och vårdmottagningar. Det har förekommit attacker med kemiska vapen. Under 2015 attackerades 65 av de sjukhus vi driver eller stödjer i Syrien. 
Här kan du läsa mer om sjukhusattacker.

Flyktingar från Syrien

Krisen i Syrien har lett till att omkring 4,3 miljoner människor har flytt landet. Uppskattningsvis 6,6 miljoner är internflyktingar. Minst 1,5 miljoner människor finns i områden utan tillgång till humanitär hjälp och hälso- och sjukvård.

Den syriska regeringen har fortsatt att neka Läkare Utan Gränser tillträde till regeringskontrollerade områden. I ett land där vi skulle kunna ha några av våra mest omfattande medicinska program är möjligheterna att nå fram till människor extremt begränsade. Kriget i Syrien visar hur tillgång till medicinsk hjälp ofta styrs av stridande parter och används i politiska syften.

Rapport om krigsskadade
I början av 2016 gav vi ut en rapport om patienter som vi 2015 behandlat för krigsskador i Syrien. Den visar på 154 647 personer som tagits emot på sjukhus och vårdcentraler som vi stöttar i nordvästra, västra och centrala Syrien (Aleppo, Homs, Hama, Idlib, Lattakia och Damaskus). 7 009 personer dog. Mellan 30 och 40 procent av patienterna var kvinnor och barn. Då bombningar drabbat bland annat skolor och lekplatser var mellan 60 och 90 procent kvinnor och barn.

Rapport 2016: Kriget drabbar framför allt kvinnor och barn

 

Den 2 januari 2014 blev 13 personer ur vår personal bortförda av en grupp från IS (Islamiska Staten). Efter några timmar frigavs åtta av dem, alla syriska kollegor. Övriga internationella medarbetare hölls fångna i fem månader. Som följd av detta och då vi saknar garantier för att patienter och personal inte ska komma till skada tog vi det svåra beslutet att dra oss tillbaka från IS-kontrollerade områden. Våra aktiviteter har begränsats till regioner kontrollerade av oppositionsgrupper.

Hjälp och sjukvård i Syrien

Under 2015 fortsatte vi att arbeta vid sex vårdinrättningar på olika platser i norra Syrien. Det skedde en ökning av antalet patienter med komplikationer då de inte fått vård i tid, patienter med infektioner och dödsfall på grund av brist på antibiotika.

Vi utökade också vårt stödprogram till omkring 70 vårdinrättningar som drivs av syriska läkare med särskilt fokus på inringade områden. Vi ger tekniskt och ekonomiskt stöd, donerar läkemedel och bränsle. Vi hjälper också till med att återuppföra skadade byggnader. Andra insatser gäller stöd till cirka 80 vårdinrättningar vid akuta situationer med stort antal svårt skadade.

Under 2015 dödades 23 och 58 skadades av syrisk vårdpersonal som vi samarbetat med. Dessutom blev 63 av de sjukhus och vårdcentraler där vi varit verksamma bombade eller beskjutna. Det skedde vid 94 olika tillfällen. Tolv av dem blev totalförstörda.

Aleppo

I mars 2015 släppte vi en rapport där vi belyser situationen och de utmaningar det innebär att kunna nå fram med hjälp i Aleppo, en provins i norra Syrien. Rapporten bygger på våra egna erfarenheter av krisen i Syrien men också på uppgifter från de nätverk av syriska läkare som vi stöder och som varit utsatta för våld.

Situationen förvärrades avsevärt under 2015 i staden Aleppo. Infrastruktur som marknadsplatser, vattenförsörjning och vårdinrättningar utsattes för riktade anfall. Då konflikten i Syrien förvärrades i Hama och Idlib tvingades tusentals familjer att fly till Aleppo.

På det sjukhus med 28 sängplatser i Azazdistriktet där vi är verksamma hade vi mer än 32 500 patientbesök, 17 000 akutfall och genomförde 1 200 operationer. Våra team arbetade också medfamiljeplanering och mer än 400 förlossningar.

I maj fick vi rapporter om attacker mot nio vårdinrättningar och sex sjukhus runt om i Aleppo. Ett av dessa var al Sakhour sjukhuset i staden Aleppo och som vi stöttat. Efter att ha bombats under två dagar fick vi upphöra med verksamheten där. Vi tvingades också stänga fältsjukhuset i Maskan på grund av säkerhetsläget. Vi hade då haft närmare 6 000 patientbesök, 2 500 akutfall och assisterat vid 51 förlossningar. Ett nätverk med syrisk vårdpersonal kunde ta över arbetet. I augusti behandlade vi patienter i Azazdistriktet som utsatts för kemiska vapen.

I början av december attackerades flera hjälpkonvojer. Det begränsade tillfälligt möjligheter till vård och försenade leverans av nödutrustning som varma kläder och filtar till familjer på flykt. I mars hjälpte vi till med att återuppbygga infrastruktur och hälso- och sjukvård som till stora delar förstörts i Kobane. Vi konstruerade ett tillfälligt sjukhus men som raserades under en attack i juni. Vi stöttar två vårdmottagningar i Kobane och tre mottagningar på landsbygden nära staden. Det finns också möjligheter att lägga in patienter i behov av akut hjälp. Vi genomförde en massvaccination av mässling och delade ut nödpaket till 4 000 hushåll.

Hassakeh

Under 2015 ökade stridigheterna mellan beväpnade grupper i nordöstra Syrien. Vi arbetade här på ett mödravårdssjukhus och assisterade vid 1 559 förlossningar, inklusive 393 kejsarsnitt. Vi donerade också medicinsk utrustning och läkemedel. Vid tre vårdcentraler hade vi 35 000 patientbesök, även för kroniska sjukdomar, barn- och mödravård.

en oprationssal på ett Läkare Utan Gränser-sjukhus i SyrienAkutmottagningen på ett av Läkare Utan Gränsers sjukhus i Syrien. Foto: Robin Meldrum

Idlib

I Idlibprovinsen fortsatte vi att driva en brännskadeenhet där vi bland annat utförde mer än 5 500 kirurgingrepp och 3 100 patienter fick hjälp för mental hälsa. Över 7 000 barn vaccinerades mot mässling och 3 500 nyfödda mot hepatit B.

Homs och Damaskus

Fler än en miljon människor i oppositionskontrollerade områden nära Homs och Damaskus och hundratusentals i andra delar av distrikten har stått under militär belägring. Det har hindrat oss från att organisera hjälpinsatser. Det har varit svårt att kunna leverera medicinska förråd från Damaskus till dessa områden. Även då konvojer tillåtits komma in har utrustning som kirurgverktyg och antibiotika ofta tagits i beslag vid gränsövergångar. De flesta av dessa distrikt utsattes under 2015 för bombningar och beskjutningar. Varje månad hade vi mer än 300 000 patientbesök på vårdinrättningar i belägrade områden.

Dara’a

I Dara’a distriktet försåg vi sex sjukhus och vårdinrättningar med läkemedel och teknisk support. Vi stöttade nätverk av syriska läkare med att ta emot 118 000 patienter inom öppenvård och assistera vid fler än 2 000 förlossningar. Över 8 000 som utsatts för våld fick behandling.

Under 2015 hade vi:

  • 130 300 öppenvårdskonsultationer
  • 3 500 nödpaket utdelade
  • 7 000 kirurgiska ingrepp
  • 2 000 födslar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 september 2016

Det här arbetar vi med i Syrien

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Väpnad konflikt

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Syrien

Ett barn blir undersökt på en vårdcentral i norra Syrien.
Nyheter från fältet

Tiotusentals barn ovaccinerade i krigets Syrien

Barn som fötts efter att konflikten i Syrien eskalerade under 2012 har på många håll inte vaccinerats. Detta har redan fått allvarliga konsekvenser och i värsta fall kan okontrollerbara epidemier uppstå. 

En man och ett barn utanför Al Salamah-sjukhuset i Azaz, norra Syrien.
Nyheter från fältet

Sex år av krig i Syrien

Kriget i Syrien är fruktansvärt brutalt där civila och även sjukvård blivit måltavlor. Och där tillgången till vård är kraftigt begränsad. Vi uppmanar de stridande parterna att ge oss tillträde till hela landet.

Hjälppaket för vintern
Nyheter från fältet

Vi säkerställer stödet till flyktingarna från östra Aleppo

Vårt akutteam i Idlib fortsätter att nå ut till de internflyktingar som anlänt från östa Aleppo. Bland annat har hjälppaket delats ut, och lagren med mediciner fyllts på. 

Området Bustan Al Kasr i östra Aleppo, Syrien.
Nyheter från fältet

Vi uppmanar alla parter att skona civila i östra Aleppo

Medan slaget om staden Aleppo når sin mest kritiska punkt ser vi med bestörtning på det våld som utövas mot civila och den passivitet som visas av alla de som kan göra något för att stoppa det.