Hoppa till huvudinnehåll

Syrien

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Syrien arbetar vi bland annat med mödravård, vaccinationer, ortopedisk kirurgi och behandlar kroniska sjukdomar. Vi donerar även läkemedel och medicinsk utrustning till olika fältsjukhus.

Miljontals människor är på flykt inom Syrien. Levnadsförhållandena i Atmelägret är undermåliga.

I Syrien är miljontals människor i behov av hjälp. Läkare Utan Gränser skulle därmed kunna driva sitt mest omfattande program hittills under de 44 år vi varit verksamma. Men tyvärr möter vi en rad hinder för att kunna genomföra detta.

Varför arbetar vi i Syrien?

 • Väpnad konflikt 
 • Flyktingar

 
Här hittar du uppdaterad och mer detaljerad information om våra aktiviteter i Syrien och grannländerna (engelska).
 

Svårigheter att ge humanitär hjälp har flera orsaker. Bland annat utsätts vårdinrättningar och medicinsk personal för våld. Beväpnade grupper vägrar att garantera säkerheten för våra medarbetare. Kriget gick 2014 in på fjärde året och våldet riktas mot både civila och stridande. Uppskattningsvis dödades 200 000 personer och halva befolkningen har tvingats flytta, antingen inom landet eller till angränsande områden. Hela samhällen har belägrats och är avskurna från hjälp utifrån. Tusentals läkare, sjuksköterskor, apotekare och annan personal har dödats, kidnappats eller förts bort vilket gör att det är stor brist på medicinsk expertis.

Den 2 januari 2014 blev 13 personer ur vår personal bortförda av en grupp från IS (Islamiska Staten). Efter några timmar frigavs åtta av dem, alla syriska kollegor. Övriga internationella medarbetare hölls fångna i fem månader. Följden blev att vi drog tillbaka våra internationella team och stängde de vårdinrättningar vi drev i områden som kontrollerades av IS. Vi stängde det fältsjukhus och de två vårdcentraler vi hade i bergstrakterna kring Jabal Al-Akrad i västra delen av Idlibprovinsen.

Aleppoprovinsen

Vi driver tre vårdinrättningar i Aleppoprovinsen, ett område där det pågått intensiva strider och som är en av huvudvägarna för syrier som försöker fly ut ur landet. Vid ett sjukhus med 28 sängplatser, tar vi emot akutfall, har mödravård och en öppenmottagning. Vi ger vaccinationer, utför ortopedisk kirurgi och behandlar vissa kroniska sjukdomar. Med sjukhuset som bas donerar vi läkemedel och medicinsk utrustning till tio fältsjukhus, nio första hjälpen-stationer och tre vårdcentraler.

I augusti tvingades vi av säkerhetsskäl stänga ett annat sjukhus i Aleppo. Vi hade där bland annat opererat krigsskador, tagit emot akutfall och haft barn- och mödravård. Ett tredje av våra sjukhus med 12 sängplatser, ligger i utkanten av Aleppo. Där hade våra team cirka 22 000 patientbesök, tog emot mer än 12 300 akutfall, gjorde över 500 kirurgingrepp och skrev in 1 200 patienter. Vi vaccinerade samt gav stöd när det gäller mental hälsa.

Idlibprovinsen

I provinsen råder en extrem varubrist på grund av kriget. Bränsle av dålig kvalitet har orsakat många explosioner med brännskador som följd. Här driver vi den enda enhet i norra Syrien där människor med brännskador kan få specialistvård. Vid ett sjukhus med 15 sängplatser finns ett akutrum där vi under året behandlade mer än 5 800 patienter. 1 800 av dem hade brännskador. Vårt team utförde drygt 3 800 kirurgingrepp. Patienterna hade också tillgång till psykologstöd.

Då vi fick rapporter om flera fall av mässling nära gränsen till Turkiet startade vi en vaccinationskampanj. I området finns tillfälliga boenden för omkring 100 000 människor som flytt sina hem. Under augusti vaccinerade vi mer än 11 000 barn. Vi fortsätter att rutinmässigt vaccinera barn under tre år för att förebygga den ökning av sjukdomsfall som kriget har gett upphov till.

Ar-Raqqahprovinsen

De vårdcentraler och sjukhus som fortfarande är i drift i Ar-Raqqahprovinsen kämpar med medicin- och personalbrist. Uppskattningsvis har 40 000 människor i provinsen tvingats lämna sina hem vilket har satt ytterligare press på lokala myndigheter att erbjuda husrum. Vi fortsatte att driva en vårdcentral vid Tal Abyadsjukhuset dit patienter kan remitteras. Vi stöttade också en barnavdelning. Mobila team gav akut hjälp till flyktingar på flera platser och bidrog också med vaccinationsinsatser. 7 000 barn fick vaccin mot mässling innan vi lämnade över ansvaret till hälsovårdsmyndigheterna.

Al Hasakahprovinsen

I nordöstra Syrien har akut brist på läkemedel och utbildad personal haft en förödande effekt på hälso- och sjukvården. Vid ett sjukhus i området hade vi medarbetare vid en traumaenhet där vi gav stöd före och efter operation. Vi hade också ett team vid mödravårdsavdelningen som fick ny utrustning. Dessutom startade vi två kliniker för öppenvård samt barn- och mödravård.

Sedan 2013 har vi haft mobila kliniker i gränsområdet till Irak. Vi ger basal hälso- och sjukvård med fokus på mammor och barn. Vi driver också vaccinationskampanjer när det gäller polio – i oktober 2013 rapporterades det första fallet av polio sedan 14 år tillbaka.

I juni 2014 öppnades gränsen till Irak i en riktning vilket gjorde det möjligt att ta sig från Irak till Syrien. Gränsen hade då varit stängd i nästan ett år.  Tiotusentals irakier flydde till Syrien undan våldet i Ninewadistriktet i Irak. Vi hade team som med hjälp av mobila kliniker, arbetade på båda sidor om gränsen. Vi satte också upp enklare mottagningar i transit- och flyktingläger.

Stödprogram för syriska läkare

Trots ökade restriktioner har våra nätverk läkare-till-läkare fortsatt att ge hemlig hjälp till mottagningar som drivs av syriska läkare. Det gäller både i regeringskontrollerade områden och i de som styrs av oppositionen. Genom dessa stödprogram kan inhemsk medicinsk personal arbeta, ofta under extrema förhållanden, för att ge utsatta människor tillgång till den allra mest basala vård. 

Vi har utvecklat ett program med storskaligt stöd till mer än 100 hemliga och tillfälliga vårdinrättningar på två platser längs syriska gränsen och inom sex distrikt. Nästan hälften av dem finns inom belägrade trakter kring Damaskus. Det gäller områden som hålls antingen av regimen eller oppositionen och som vår personal inte har tillträde till. Programmen har allt mer fokuserat på områden under belägring inom vilka de bidrar med läkemedel och andra viktiga medicinska förnödenheter, distansutbildning och teknisk support.

Under 2014 hade vi:

 • 135 600 patientbesök
 • 4 900 nödhjälpspaket utdelade
 • 4 400 kirurgiska ingripanden
 • 1 400 förlossningar 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2014. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 aug 2015

Det här arbetar vi med i Syrien

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Aktuellt om Syrien

I Burundi har vi utfört fisteloperationer sedan 2010. Vi behandlar även malaria.

Burundi

Varför arbetar vi i Burundi?

 • Epidemiskt sjukdomsutbrott
 • Grupper utan tillgång till sjukvård
Läkare Utan Gränser arbetar med att ge både psykologstöd och medicinsk hjälp till människor på flykt som utsatts för sexuellt våld eller tortyr. Vi hade även en mödravårdsklinik men den stängdes under 2014.

Egypten

Varför arbetar vi i Egypten?

 • Bristfällig mödrasjukvård
 • Grupper utan tillgång till sjukvård
I Etiopen arbetar vi bland annat med mödravård, behandling av sjukdomen kala azar och hjälp till flyktingar från Somalia och Sydsudan.

Etiopien

Varför arbetar vi i Etiopien?

 • Väpnad konflikt
 • Epidemier
Guniea hade aldrig tidigare drabbats av ebola när epidemin bröt ut 2014. Här informerar Michel Van Herp, epidemiolog, människorna i byn Gbando om vad ebola är och hur man skyddar sig.

Guinea

Varför arbetar vi i Guinea?

 • Epidemiskt sjukdomsutbrott
 • Grupper utan tillgång till sjukvård
I Kamerun ger vi bland annat sjukvård till flyktingar från Centralafrikanska republiken.

Kamerun

Varför arbetar vi i Kamerun?

 • Epidemiskt sjukdomsutbrott
 • Flyktingar
Vi har arbetat i Dadaab i mer än 20 år. Det här är mödravårdsavdelningen på vårt sjukhus i flyktinglägret Dagahaley.

Kenya

Varför arbetar vi i Kenya?

 • Epidemiskt sjukdomsutbrott
 • Grupper utan tillgång till sjukvård
 • Väpnad konflikt
I Kongo-Kinshasa ger vi både allmän- och specialistvård, öppenvård och vård på sjukhus. Våra projekt omfattar bland annat kirurgi, behandling av hiv, tuberkulos och undernäring, vård av barn och vaccinationskampanjer.

Kongo-Kinshasa

Varför arbetar vi i Kongo-Kinshasa?

 • Väpnad konflikt
 • Endemiska sjukdomsutbrott
I Lesotho arbetar vi med att förbättra tillgången till mödravård, familjeplanering samt behandling av hiv.

Lesotho

Varför arbetar vi i Lesotho?

 • Barn- och mödravård
Liberia var ett av de länder som drabbades värst i det största ebolautbrott som någonsin inträffat. Läkare Utan Gränser hade ebolacenter på olika platser i landet. När krisen lade sig prioriterade vi även andra behandlingsbara sjukdomar som malaria.

Liberia

Varför arbetar vi i Liberia?

 • Epidemier
I Libyen har vi arbetat med att ge medicinsk hjälp och psykologstöd. Vi delar ut medicin och material för att sjukvårdsinrättningar ska kunna ta hand om människor med krigsskador.

Libyen

Varför arbetar vi i Libyen?

 • Väpnad konflikt