Hoppa till huvudinnehåll

Vi trappar upp insatser i Bangladesh

Publicerad 8 september 2017
Foto: Läkare Utan Gränser
Människor som flytt Myanmar som precis korsat gränsen till Bangladesh.

En alarmerande humanitär situation för den redan utsatta folkgruppen rohingya har uppstått längs gränsen mellan Bangladesh och Myanmar. Flyktingarna är i akut behov av sjukvård och humanitär hjälp.

Över 146 000 människor har sedan den 6 september flytt från delstaten Rakhine i Myanmar till grannlandet Bangladesh. Detta är det största inflödet av rohingya till Bangladesh sedan våldsutbrottet i oktober 2016. 75 000 människor har sedan tidigare flytt över gränsen.

- Vi har inte hanterat en situation av denna omfattning på många år, säger Pavlo Kolovos, landansvarig för Läkare Utan Gränser i Bangladesh. Våra team möter stora folkmassor som är extremt traumatiserade och i behov av sjukvård. Många har våldsrelaterade skador, allvarligt infekterade sår och allvarliga förlossningskomplikationer.

Många människor är fast i ingenmansland på gränsen mellan Bangladesh och Myanmar. Majoriteten av de nyanlända befinner sig i gamla och nya provisoriskt upprättade läger, i FN-läger eller bor bland den bofasta befolkningen. En 49-årig pappa berättar för Läkare Utan Gränsers personal:

- Jag och hela min familj flydde vårt hem, men min son sköts under flykten.  Jag tog honom till sjukhuset här i Bangladesh, men tvingades lämnade resten av familjen i Myanmar. Nu gömmer de sig någonstans i skogen och jag har inte hört från dem på flera dagar. Jag vet inte vad jag ska göra, jag känner mig så desperat.

Akut behov av ökade hjälpinsatser 

Situationen för människorna är alarmerande och behovet av hjälpinsatser är stort. Vi har trappat upp insatserna i området med fler sjuksköterskor, barnmorskor och läkare. Vi har även inrättat ytterligare en avdelning på en av sina två existerande kliniker i Kutupalong-området, för att kunna ge vård till den ökade tillströmningen av patienter. Vi hjälper även till med att remittera patienter till andra sjukhus, samt tillhandahåller ambulanstransporter dygnet runt. Två mobila sjukvårdsteam reser runt och utvärderar de medicinska behoven och behandlar skadade.

- Vi oroar oss över de hundratusentals människor som fortfarande befinner sig i Myanmar och som inte har tillgång till sjukvård. För närvarande kan eller får inga organisationer arbeta på plats, säger Pavlo Kolovos.

Vaccination bör prioriteras

Vår personal ser ett behov av att prioritera vaccination mot mässling och andra sjukdomar för de nyanlända, eftersom vaccinationsnivåerna i delstaten Rakhine i Myanmar är mycket låga. Det krävs också insatser för att ta itu med höga nivåer av undernäring bland rohingya, både bland de nyanlända men även de som redan befann sig i Bangladesh sedan tidigare.

Även om matdistributioner har kommit igång, har vissa flyktingar bara fått torra kex och tillgång till rent dricksvatten är ett problem. "Jag fick sju förpackningar med kex för att ge mina barn när jag kom fram. Det är allt de har ätit, säger en pappa till fyra som anlände för tre dagar sedan. "Vi bor för närvarande i en skola med min familj men skolkommittén sa att vi måste lämna i morgon. Jag vet inte vart vi ska ta vägen."

 

Våra projekt i Bangladesh och Myanmar:

Bangladesh
Läkare Utan Gränser har arbetat i Bangladesh sedan 1985. I närheten av den provisoriska bosättningen Kutupalong, i Cox’s Bazar-distriktet, driver vi två kliniker som erbjuder grundläggande och akut sjukvård åt flyktingar som tillhör folkgruppen rohingya och lokalbefolkningen. Under 2016 genomförde våra team 89 954 patientkonsultationer, 4 559 konsultationer gällande psykisk ohälsa och lade in 2 491 patienter. Samma år behandlade vi också 103 människor som utsatts för sexuellt våld, vilket är mer än dubbelt så många som året innan. Dessutom genomfördes 15 194 konsultationer i samband med graviditet och förlossning.

Läkare Utan Gränser arbetar också i slumområdena i Kamrangirchar, i huvudstaden Dhaka. Där tillhandahåller vi psykisk vård, reproduktiv hälso- och sjukvård, familjeplanering och konsultationer i samband med graviditet, samt driver ett hälsoprogram för fabriksarbetare.

Myanmar
I 25 år har Läkare Utan Gränser arbetat i Myanmar och tillsammans med landets hälso- och idrottsmyndighet behandlat hiv- och tuberkulospatienter samt bistått med primärvård och vaccinationer.

I delstaten Rakhine driver Läkare Utan Gränser vanligtvis mobila kliniker i ett antal byar och läger för internflyktingar samt ser till att akuta fall remitteras till offentliga sjukhus. Vi stöder också i vanliga fall ett projekt för hivbehandling på ett statligt sjukhus i norra Rakhine. I centrala Rakhine behandlar vi i vanliga fall tuberkulospatienter i samarbete med det nationella tuberkulosprogrammet.

Fram till mitten av augusti bedrev Läkare Utan Gränser sjukvård i kåkstäderna Pauktaw, Sittwe, Ponnagyun, Maungdaw och Buthidaung. Men sedan dess har vår medicinska verksamhet i delstaten Rakhine pausats på grund av uteblivna resetillstånd för medarbetarna. Detta innebär att tusentals patienter i Rakhine nu har mycket begränsad eller ingen tillgång alls till vård. Dit hör människor med kroniska sjukdomar och akutfall. Dock fortsätter vi att arbeta i Maungdaw.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare