Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Myanmar ger vi grundläggande hälso- och sjukvård till utsatta människor. Vi behandlar även hiv och tuberkulos.

En patient med läkemedelsresistent tuberkulos får behandling på vår klinik i Lashio.

Myanmar

I slutet av juli 2015 orsakade cyklonen Komen översvämningar i stora delar av Burma. Det var den största naturkatastrofen i landet sedan cyklonen Nargis 2008. Vi fanns på plats i delstaten Rakhine och i Sagaing regionen, som landets president förklarat som katastrofområden.

Varför arbetar vi i Myanmar (Burma)?

  • Väpnad konflikt
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

I flera distrikt i Sagaing, centrala Burma, och i Rakhine, västra Burma, hade vi team som distribuerade vatten och hygienartiklar för att minska risken för sanitära problem. Vi delade också ut myggnät för att förhindra sjukdomar som malaria och denguefeber, som förekommer i dessa områden. På flera platser informerade vi inhemsk vårdpersonal och volontärer om hur man gör det svårare för mygglarver att kläckas, till exempel genom att inte ha tunnor med stillastående vatten. Vi hjälpte också hälsovårdsmyndigheterna genom att dela ut snabbtest för denguefeber och utbilda personal i hur dessa används. Våra team hade mobila kliniker för dem som sökt skydd i byggnader som skolor, kloster eller barnhem.

Sjukvård i delstaten Rakhine

Vi fortsatte att återuppta de aktiviteter som myndigheterna stoppat i nio månader under 2014. Det gällde bland annat stöd till landets mobila kliniker då vi sökte upp läger med internflyktingar i flera områden. Vi hade närmare 85 000 patientbesök och genomförde vaccinationskampanjer för mässling och polio. I norra Rakhine är det fortfarande många som har ytterst begränsade möjligheter att få hälso- och sjukvård. Detta på grund av restriktioner då de tillhör folkgruppen rohingya.

Nytt projekt i Shan

I norra delstaten Shan finns en region kallad Wa Special Region 2. Efter en kartläggning i området kunde vi konstatera att det där råder brist på både basal sjukvård och mödravård, men också förebyggande insatser som vaccinationer. Vi öppnade en ny klinik förlagd till en lokal vårdinrättning. Sedan september har vi också team med mobila kliniker som varje vecka besöker marknaden i Pang Yang. Vi har också haft informationsmöten i två skolor i närheten.

Patienter med hiv

Under 2015 hade vi flera projekt för hivsmittade, och mer än 35 000 personer som lever med sjukdomen fick vård. Vi arbetade i huvudstaden Rangoon och i regioner i både södra och norra Burma.
Regeringen har gjort framsteg när det gäller tillgång till behandling, men tyvärr är det fortfarande bara omkring hälften av de uppskattningsvis 210 000 personer med hiv som får antiretrovirala läkemedel, ARV. Behandlingen är alltför centraliserad och vi stöttar därför det nationella aids-programmet – NAP – som tagit initiativ för att göra vården mer tillgänglig. Vi har fortsatt att fokusera på särskilt utsatta grupper som sprutnarkomaner, prostituerade och patienter som också har tuberkulos.

Mental hälsa hos rohingya

I maj och juni gav våra team medicinsk och psykosocial hjälp till mer än 700 personer som räddats från båtar som övergivits av smugglare i Bengaliska viken. I augusti startade vi ett projekt för mental hälsa som gällde folkgruppen rohingya som flytt från Burma till Banda Aceh på ön Sumatra i Indonesien. Aktiviteterna utvidgades sedan under hösten. 

Under 2015 hade vi:

  • 35 200 hivpatienter som behandlades med första linjens ARV-läkemedel
  • 1 100 patienter som behandlades för tuberkulos

Uppdaterad 22 juli 2016

Det här arbetar vi med i Myanmar

Daw Than Hnit, 45, hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi ger hivbehandling och påverkar för att ge fler tillgång till mediciner.

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Aktuellt om Myanmar

Utdelning av myggnät i Sagainreginonen i Myanmar som drabbades hårt av stora översvämningar i augusti.
Nyheter från fältet

Dengue hotar översvämningsdrabbade i Myanmar

Två veckor efter de stora översvämningarna som drabbade uppskattningsvis en miljon människor i Myanmar löper många risk att insjukna i infektionssjukdomar. Läkare utan Gränser utökar stödet till regeringens insatser i delstaten Rakhine och i Sagaingregionen. 

Tusentals har drabbats av översvämningar i Myanmar (Burma) i spåren av cyklonen Komen.
Nyheter från fältet

Tusentals drabbade av översvämningar i Myanmar

Ihållande regn över delar av Myanmar (Burma) i spåren av cyklonen Komen har lett till allvarliga översvämningar, framför allt i delstaten Rakhine. Läkare Utan Gränsers team arbetar tillsammans med de lokala myndigheterna för att bistå tusentals drabbade människor.

En aidspatient får vård på en öppenvårdsmottagning i Kachin, en av de stater i Myanmar där Läkare Utan Gränser tvingas upphöra med sin verksamhet.
Nyheter från fältet

VI TVINGAS LÄMNA TIOTUSENTALS PATIENTER I Myanmar

Regeringen i Myanmar har beordrat den holländska sektionen av Läkare Utan Gränser att upphöra med all verksamhet i landet. Sektionen ansvarar för många viktiga projekt i landet. Vi är djupt chockade över detta ensidigt tagna beslut och mycket bekymrade att vi inte längre kan behandla tiotusentals patienter.

Malin och en brännskadad pojke i ett av lägren i delstaten Rakhine där hon jobbade.
Nyheter från fältet

"Han är den modigaste pojke jag mött"

Vår sjuksköterska Malin har nyligen kommit hem från ett fältuppdrag i Burma. I delstaten Rakhine arbetade hon med att ge sjukvård i läger där den starkt diskriminerade muslimska minoritetsgruppen rohingyas tvingas leva. Här berättar hon om ett starkt möte med en brännskadad pojke i lägret.