Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Bangladesh get vi grundläggande och akut hälso- och sjukvård till både flyktingar och fast bosatta. Vi behandlar tuberkulos, har projekt för mental hälsa och reproduktiv hälsa.

I Kutupalong, Bangladesh, ger vi grundläggande sjukvård till framförallt statslösa rohingyas.

Bangladesh

Läkare Utan Gränser fortsatte att under 2016 hjälpa utsatta människor i Bangladesh med hälso- och sjukvård. Det gällde också det stora antalet flyktingar som tillhör folkgruppen rohingya.

I det tätbefolkade landet Bangladesh, i Asien, arbetar vi för att erbjuda sjukvård till grupper som ofta saknar tillgång till vård. 

Varför arbetar vi i Bangladesh?

  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Naturkatastrofer

I Cox’Bazar distriktet, sydöstra Bangladesh, nära det provisoriska lägret Kutupalong, har vi en klinik där vi ger basal och akut hälso- och sjukvård. Vi tar emot patienter som behöver läggas in och har också laboratorieservice. I slutet av året skedde en kraftig ökning av patienter till följd av det stora antalet rohingya som tvingats fly från delstaten Rakhine. Vårt team behandlade 113 flyktingar som utsatts för våld, bland annat skottskador.

Under 2016 behandlade våra team nästan 90 000 patienter inom öppenvård, närmare 2 500 fick läggas in och drygt 4 500 fick hjälp gällande psykisk ohälsa. Drygt hundra personer hade utsatts för sexuellt våld. Fler än 15 000 blivande mammor fick hjälp inför förlossning.

Svåra levnadsförhållanden i slumområden

I slumområdet Kamrangirchar, i huvudstaden Dhaka, hjälpte vi närmare 4 600 unga flickor som blivit gravida, både före och vid förlossning. Vårt team gav också medicinsk hjälp och psykologstöd till över 500 personer som utsatts för sexuellt våld. Dessutom hade vi fler än 2 300 möten för familjeplanering och individuell rådgivning gällande psykisk ohälsa i alla åldersgrupper. 

Vi fortsätter att driva det vårdprogram som gäller fabriksarbetare i Kamrangirchar. Under året hade vi närmare 9 000 patientbesök.

Under vårt arbete i Bangladesh under 2016 hade vi:

  • 109 000 patientbesök i öppenvården
  • 19 800 besök av gravida kvinnor
  • 6 900 individuella konsultationer om psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 20 september 2017.

Det här arbetar vi med i Bangladesh

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Bangladesh

Rohingyer som flytt från Myanmar som söker skydd i Bangladesh.
Nyheter från fältet

Rohingyer på flykt: vuxna människor nära dö av uttorkning

Över 420 000 flyktingar från Myanmar har anlänt de senaste veckorna till flyktingläger i Bangladesh. Risken för epidemier är överhängande och många flyktingar lider redan av diarré och livshotande uttorkning. 

Flyktingar som tillhör folkgruppen rohingya har flytt från Myanmar till Bangladesh.
Nyheter från fältet

Rakhine: internationell hjälp måste tillåtas omedelbart

Vi kräver omedelbart tillstånd för internationella hjälporganisationer, inklusive internationell personal, att sätta in nödvändiga humanitära insatser i delstaten Rakhine i Myanmar.  

Människor som flytt Myanmar som precis korsat gränsen till Bangladesh.
Nyheter från fältet

Vi trappar upp insatser i Bangladesh

En alarmerande humanitär situation för den redan utsatta folkgruppen rohingya har uppstått längs gränsen mellan Bangladesh och Myanmar. Flyktingarna är i akut behov av sjukvård och humanitär hjälp.