Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Bangladesh get vi grundläggande och akut hälso- och sjukvård till både flyktingar och fast bosatta. Vi behandlar tuberkulos, har projekt för mental hälsa och reproduktiv hälsa.

I Kutupalong, Bangladesh, ger vi grundläggande sjukvård till framförallt statslösa rohingyas.

Bangladesh

I Bangladesh fortsätter Läkare Utan Gränser arbetet med att ge särskilt utsatta grupper nödvändig vård. Det gäller oregistrerade flyktingar, unga kvinnor och människor som bor i avlägsna trakter och i slumområden.

I det tätbefolkade landet Bangladesh, i Asien, arbetar vi för att erbjuda sjukvård till grupper som ofta saknar tillgång till vård. Vi har arbetat i Bangladesh sedan 1985. 

Varför arbetar vi i Bangladesh?

  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Naturkatastrofer

Många av dem som tillhör folkgruppen rohingya och som flytt undan våld och förföljelse i Burma har i årtionden bott i provisoriska läger nära gränsen till Bangladesh. Rohingyafolket utsätts för diskriminering och saknar tillgång till vård. Nära Kutupalong-lägret i Cox’s Bazar har vi en klinik med omfattande såväl basal som akut hälso- och sjukvård. Där kan flyktingar och fast bosatta få hjälp. Under 2015 hade våra team omkring 93 000 patientbesök, 2 700 togs in på kliniken, 3 300 besök gällde mental hälsa. Nästan 8 000 besök gällde kvinnors hälsa, vi behandlade kvinnor i tidig graviditet samt vårdade 16 000 kvinnor före, respektive 5 000 efter, förlossning.  

Svåra levnadsförhållanden i slumområden

I slumområdena Kamrangirchar och Hazaribagh kring Bangladeshs huvudstad Dhaka besökte våra team fabriker och garverier och tog emot mer än 8 000 patienter. Vi undersöker olika möjligheter för att arbetare som bor i slummen ska få tillgång till hälso- och sjukvård. Många arbetar långa pass och under svåra förhållanden.

Vi fortsatte programmet i Kamrangirchar som gäller sexuellt och annat våld, också i nära relationer. Närmare 400 personer som blivit våldtagna fick medicinsk hjälp och psykosocialt stöd.

Akutinsatser i Dhaka

Från januari till april stöttade vi brännskadeavdelningen på ett sjukhus i Dhaka. Då det rådde politiska oroligheter i staden förekom ett antal mordbränder. 68 personer som utsatts för dessa fick psykologstöd.

forskning om sjukdomen Kala azar

Under året avslutade vi ett projekt vid haft i Fulbaria, i norra Bangladesh. Det gällde parasitsjukdomen kala azar, som finns i flera varianter och kan ge en rad olika symtom. Bland annat en infektion i huden (kutan leishmaniasis), med svårläkta sår. Den utgör här ett allvarligt hot mot folkhälsan. Vårt forskningsarbete har lett fram till en ny bättre behandlingsstrategi av dem som drabbas av kutan leishmaniasis.

Under vårt arbete i Bangladesh under 2015 hade vi:

  • 110 600 öppenvårdskonsultationer
  • 18 100 prenatala konsultationer
  • 6 100 konsultationer om mental hälsa, både i grupper och individuellt

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 1 juli 2016.

Aktuellt om Bangladesh