Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Bangladesh get vi grundläggande och akut hälso- och sjukvård till både flyktingar och fast bosatta. Vi behandlar tuberkulos, har projekt för mental hälsa och reproduktiv hälsa.

I Kutupalong ger vi grundläggande sjukvård framförallt till statslösa rohingyas.

Bangladesh

I Bangladesh fortsätter Läkare Utan Gränser arbetet med att ge särskilt utsatta grupper nödvändig vård. Det gäller oregistrerade flyktingar, unga kvinnor och människor som bor i avlägsna trakter och i slumområden.

Varför arbetar vi i Bangladesh?

  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Naturkatastrofer

Många av dem som tillhör folkgruppen rohingya och som flytt undan våld och förföljelse i Burma har i årtionden bott i provisoriska läger nära gränsen till Bangladesh. De utsätts för diskriminering och saknar tillgång till vård. Nära Kutupalong lägret i Cox’s Bazar har vi en klinik med omfattande såväl basal som akut hälso- och sjukvård. Där kan flyktingar och fast bosatta få hjälp. Under 2015 hade våra team omkring 93 000 patientbesök, 2 700 togs in på kliniken, 3 300 besök gällde mental hälsa. Nästan 8 000 besök gällde kvinnor i tidig graviditet, dessutom 16 000 före respektive 5 000 efter förlossning.  

Svåra levnadsförhållanden

I slumområdena Kamrangirchar och Hazaribagh kring huvudstaden Dhaka besökte våra team fabriker och garverier och tog emot mer än 8 000 patienter. Vi undersöker olika möjligheter för att arbetare som bor i slummen ska få tillgång till hälso- och sjukvård. Många arbetar långa pass och under svåra förhållanden.

Vi fortsatte programmet i Kamrangirchar som gäller sexuellt och annat våld, också i nära relationer. Närmare 400 personer som blivit våldtagna fick medicinsk hjälp och psykosocialt stöd.

Akutinsatser i Dhaka

Från januari till april stöttade vi brännskadeavdelningen på ett sjukhus i Dhaka. Då det rådde politiska oroligheter i staden förekom ett antal mordbränder. 68 personer som utsatts för dessa fick psykologstöd.

Kala azar

Under året avslutade vi ett projekt vid haft i Fulbaria, norra Bangladesh. Det gällde parasitsjukdomen kala azar, som finns i flera varianter och kan ge en rad olika symtom. Bland annat en infektion i huden (kutan leishmaniasis), med svårläkta sår. Den utgör här ett allvarligt hot mot folkhälsan. Vårt forskningsarbete har lett fram till en ny bättre behandlingsstrategi av dem som drabbas av kutan leishmaniasis.

Under 2015 hade vi:

  • 110 600 öppenvårdskonsultationer
  • 18 100 prenatala konsultationer
  • 6 100 konsultationer om mental hälsa, både i grupper och individuellt

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 1 juli 2016.

Det här arbetar vi med i Bangladesh

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

För ungefär tre decennier sedan började sjukdomen kala azar att sprida sig i Sudan och det som idag är Sydsudan. Sjukdomen sprids via sandflugor. FOTO: John Stanmeyer

Kala Azar

Kala azar, visceral leishmaniasis, är en parasitsjukdom som överförs via sandflugor. Sjukdomen kan angripa immunförsvaret och obehandlad är den oftast dödlig.