Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Över 600 000 rohingyer har flytt undan extremt våld i Myanmar sedan augusti 2017.

Över 600 000 rohingyer har flytt undan extremt våld i Myanmar sedan augusti 2017. De lever i överfulla och ohälsosamma läger i Bangladesh. 

I Bangladesh get vi grundläggande och akut hälso- och sjukvård till både flyktingar och fast bosatta. Vi behandlar tuberkulos, har projekt för mental hälsa och reproduktiv hälsa.

I Kutupalong, Bangladesh, ger vi grundläggande sjukvård till framförallt statslösa rohingyer.

Bangladesh - rohingyer på flykt

Sedan i augusti har över 690 000 rohingyer flytt från Myanmar till Bangladesh. Som svar på den humanitära krisen i Coz’s Bazar har vi kraftigt förstärkt våra insatser i Bangladesh.

Rohingyer på flykt

Den militäroperation som pågår i delstaten Rakhine i Myanmar har drivit över 690 000 rohingyer på flykt till Bangladesh sedan augusti. Kapaciteten i lägren är begränsad och många rohingyer är hungriga och utmattade redan när de anländer. Bristen på rent vatten och latriner utgör en hotande hälsokris.

Studier som Läkare Utan Gränser genomfört bland överlevande i lägren visar att minst 6 700 rohingyer dödats av militär, polis och lokala miliser. 

Jag har hört de mest fruktansvärda berättelser. Kate White

Kate White, medicinsk koordinator i Bangladesh, om det rohingyerna berättar om det extrema våldet i Myanmar. 

Stora sjukvårdsinsatser

För att förstärka våra insatser i den aktuella krisen har vi fler än 2 000 anställda på plats i Cox's Bazar. Vi har nu runt 18 fasta kliniker och vårdmottagningar och har vårdat över 500 000 patienter sedan 25 augusti 2017. De vanligaste sjukdomarna är luftvägsinfektioner, diarréer och hudsjukdomar, som alla har en tydlig koppling till de svåra förhållandena i lägren.

Sedan den 22 januari 2018 har vi behandlat fler än 5 800 patienter för difteri. De flesta av fallen är barn mellan fem och 14 år gamla. 

Det var en sjukdom som jag hade läst om under läkarutbildningen. Nina Goldman

Nina Goldman, läkare som arbetar med rohingas som flytt till Bangladesh, berättar om arbetet med difteri i Cox's Bazar.

Vatten och sanitet

Rent vatten och förbättrad hygien är ett prioriterat område för att förhindra sjukdomsutbrott och våra team arbetar med vattenförsörjning och bygger latriner. 

Vi har byggt fler än 1 500 latriner, borrat cirka 300 brunnar och byggt ett vattenförsörjningssystem. 

Sexuellt våld

Sedan 25 augusti har Läkare Utan Gränser vårdat mer än 377 överlevare av sexuellt våld vid vår klinik i Kutupalong. Nittio procent av patienterna var rohingyakvinnor och flickor som kommit till Bangladesh med i den senaste flyktingvågen. Femtio procent av överlevarna var under 18 år, och flera så unga som tio eller yngre.

Kvinnor tvekar ofta att söka vård bland annat på grund av stigma som omgärdar sexuella övergrepp men även på grund av okunskap om den medicinska och psykologska hjälp som finns att få. 

Vi tror att de fall som våra team har sett är en bråkdel av det faktiska antal kvinnor och flickor från Myanmar som har utsatts för övergrepp. 

Läkare Utan Gränser har specialiserad personal på plats för att stötta och behandla överlevare av sexuella övergrepp.

Läs mer om våra insatser i Cox's Bazar, från maj 2018 (på engelska).

Läs mer om vårt arbete i Myanmar (Burma) här.

Vårt arbete i Bangladesh 2016

I Bangladesh arbetar vi för att erbjuda sjukvård till grupper som ofta saknar tillgång till vård. I Cox’s Bazar-distriktet, sydöstra Bangladesh, nära det provisoriska lägret Kutupalong, hade vi en klinik där vi ger basal och akut hälso- och sjukvård. Vi tog emot patienter som behöver läggas in och har också laboratorieservice. I slutet av året skedde en kraftig ökning av patienter till följd av det stora antalet rohingya som tvingats fly från delstaten Rakhine. Vårt team behandlade 113 flyktingar som utsatts för våld, bland annat skottskador.

Under 2016 behandlade våra team nästan 90 000 patienter inom öppenvård, närmare 2 500 fick läggas in och drygt 4 500 fick hjälp gällande psykisk ohälsa. Drygt hundra personer hade utsatts för sexuellt våld. Fler än 15 000 blivande mammor fick hjälp inför förlossning.

Svåra levnadsförhållanden i slumområden

I slumområdet Kamrangirchar, i huvudstaden Dhaka, hjälpte vi närmare 4 600 unga flickor som blivit gravida, både före och vid förlossning. Vårt team gav också medicinsk hjälp och psykologstöd till över 500 personer som utsatts för sexuellt våld. Dessutom hade vi fler än 2 300 möten för familjeplanering och individuell rådgivning gällande psykisk ohälsa i alla åldersgrupper. 

Vi fortsätter att driva det vårdprogram som gäller fabriksarbetare i Kamrangirchar. Under året hade vi närmare 9 000 patientbesök.

2016 i siffror:

  • 109 000 patientbesök i öppenvården
  • 19 800 besök av gravida kvinnor
  • 6 900 individuella patientbesök om psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 21 maj, 2018.

Det här arbetar vi med i Bangladesh

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Vi arbetar för att minska mödradödlighet genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning.

Kvinnors hälsa

Varje minut dör en kvinna i världen av graviditets- eller förlossnings-komplikationer. Vi arbetar med att minska mödradödligheten genom hälsokontroller, akut förlossningsvård och eftervård.

Aktuellt om Bangladesh

Det nya sjukhuset i Cox’s Bazar, Bangladesh, har kapacitet att ta emot 100 patienter.
Nyheter från fältet

Nytt sjukhus ska bistå rohingyer i Bangladesh

I hjärtat av det stora Kutupalong-Balukhali-lägret i Bangladesh har vi öppnat ett nytt sjukhus som ska bistå de cirka 700 000 rohingyer som bor där. Snart inleds monsunsäsongen då risken är stor att sjukdomar som kolera sprids.

Rapport No One Was Left, från Bangladesh mars 2018.
Rapporter och forskning

"No one was left"

2018

Rapporten bygger på en kartläggning som vi genomförde i november 2017 bland överlevande från den etniska gruppen rohingyer i flyktinglägret Cox’s Bazar, Bangladesh. Undersökningen visar att minst 6 700 rohingyer dödades mellan 25 augusti och 24 september.