Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En två år gammal pojke med lunginflammation undersöks av vår läkare på Boost-sjukhuset i Afghanistan.

Ett två år gammalt barn med lunginflammation undersöks i Afghanistan.

Lunginflammation

Lunginflammation är, enligt WHO, den vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år. 2015 dog drygt 920 000 barn i lunginflammation. 

Lunginflammation orsakas av så väl virus, som bakterier och svampar. De tre vanligaste orsakerna är pneumokocker, och haemophilus influenazae typ b (Hib) som båda är bakterier och RS-virus. Hos nyfödda barn som är smittade med hiv är pneumocystis, en svampinfektion, den vanligaste formen av lunginflammation. Smittan sprids i regel via små droppar i utandningsluften exempelvis via hostningar och nysningar. 

VILKA ÄR SYMPTOMEN PÅ Luftvägsinfektion?

Symptomen på luftvägsinfektion inkluderar feber, halsont, huvudvärk, hosta, smärtor i buk och rygg samt i vissa fall andningssvårigheter. Hos barn kan symptomen också vara snabb andning och indragningar i bröstkorgsväggen. Lunginflammation uppstår ofta som komplikation till vanliga förkylningar eller influensa. 

BEHANDLING OCH FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER MOT lunginflammation

Lunginflammation orsakat av bakterier kan behandlas med antibiotika. Om rätt behandling inte sätts in i tid kan lunginflammation snabbt bli dödlig för de yngsta barnen. Många barn idag har inte tillgång till behandling. Lunginflammation tillstöter ofta när ett barn är svagt av annan sjukdom, som till exempel mässling eller undernäring. Därför är amning, näringsrik kost och vaccination mot mässling och andra infektioner viktiga skyddsåtgärder.

Det finns vaccin mot de två vanligaste bakterierna (pneumokocker och Hib). Problemet är att priset för dessa vaccin är fortfarande hög och många låg- och medelinkomstländer har inte råd att köpa vaccin

Utbredning av LUNGINFLAMMATION

Lunginflammation drabbar barn och vuxna i hela världen men är vanligast förekommande i Sydasien och Afrika söder om Sahara. Lunginflammation är den vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år, omkring en miljon barn under fem år dör årligen, enligt Världshälsoorganisationen WHO.

SÅ ARBETAR VI MED LUNGINFLAMMATION

Läkare utan gränser behandlar barn och vuxna med lunginflammation i många av de länder vi jobbar i. Dessutom driver vi, via accesskampanjen, frågan om priset på pneumokockvaccinet för låg- och medelinkomstländerna med krav till vaccintillverkarna att sänka priset till 5 USD per barn (för tre doser). Pfizer och tidigare GSK har sänkt sina priser till ca 9 USD per barn för humanitära organisationer. 

Aktuellt om Lunginflammation

En liten pojke i Mali undersöks av läkare. Han har diagnostiserats med lunginflammation och undernäring.
Nyheter från fältet

”Jag vet att alla barn inte har samma tur”

Trots att det idag finns vaccin fortsätter lunginflammation att vara den dödligaste sjukdomen bland världens barn. Vår läkare Alan Gonzalez berättar om en mycket liten patient som hade turen på sin sida. 

Tre år gamla Nyataba behandlas för både lunginflammation och undernäring på vårt sjukhus i skyddslägret Bentiu, Sydsudan.
Nyheter från fältet

”Även barn som Mohameds liv måste vara viktigt”

Varje år dör omkring en miljon barn i lunginflammation trots att det finns ett vaccin som skulle kunna rädda dem. Sjuksköterskan Mary Jo mötte sexåriga Mohamed.

pneumokockvaccin invändning vaccinpatent Indien
Nyheter från fältet

Läkare Utan Gränser utmanar Pfizers patentansökan i Indien

Målet är att miljontals fler barn ska kunna skyddas mot lunginflammation.

En av våra hygienister hänger upp rengjord skyddsutrustning.
Nyheter från fältet

GUINEA: KLINISKA PRÖVNINGAR AV EBOLALÄKEMEDEL

Den 17 december påbörjades kliniska prövningar i Guinea av vad som kan bli en möjlig ebolabehandling. Testerna leds av det franska forskningsinstitutet INSERM och utförs på vårt behandlingscenter i Guéckédou i östra Guinea. Trots att försöket att hitta en behandling inger hopp finns det inga garantier för att läkemedlet kommer att vara effektivt och säkert. Inte heller att det kommer att betyda slutet på den epidemi som fortfarande pågår i Västafrika.