Hoppa till huvudinnehåll

Vi utökar vår medicinska verksamhet runt Mosul

Publicerad 21 november 2016

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En av operationssalarna i Läkare Utan Gränsers fältsjukhus strax norr om Mosul, Irak.

En av operationssalarna i Läkare Utan Gränsers fältsjukhus strax norr om Mosul, Irak.

Samtidigt som striderna i och runt Mosul intensifieras trappar vi upp våra insatser. Utöver det kirurgiska fältsjukhus som redan är i drift håller vi just nu på att inrätta ett fältsjukhus i Mosuls närhet för att behandla skadade och bistå människor på flykt.

– Några av de första patienterna som kom in på vårt fältsjukhus var en familj vars hus hade blivit träffat av en raket. Två av familjemedlemmarna fick vård på sjukhuset medan två andra stabiliserades och remitterades till sjukhuset i Al Shekhan. De flesta patienter som vårdats eller stabiliserats har haft skador orsakade av explosioner eller splitter, säger Barbara Turchet, landansvarig för Irak hos Läkare Utan Gränser.

Det redan existerande fältsjukhuset ligger 30 kilometer norr om Mosul medan det som håller på att sättas upp ligger i Qayyarah, cirka 60 kilometer söder om staden. Båda fältsjukhusen är kopplade till redan existerande vårdinrättningar i närliggande städer.

"Kan vara skillnaden mellan liv och död"

– Syftet med sjukhusen är att vårda människor som skadats allvarligt i de pågående striderna. Sjukhuset norr om Mosul ligger vid huvudvägen till Dohuk och är inriktat på att stabilisera patienterna och genomföra livräddande akutkirurgi. Att bistå med vård så nära frontlinjerna som möjligt kan vara skillnaden mellan liv och död för de svårast skadade, säger Barbara Turchet.

Fältsjukhuset som vi håller på att sätta upp i Qayyarah är ett svar på de medicinska behov som våra team ser söder om Mosul. I likhet med sjukhuset norr om staden är syftet att tillhandahålla kirurgisk kapacitet i närheten av den redan befintliga vårdcentralen i Qayyarah, så nära frontlinjerna som möjligt. Akutmottagningen och vårdavdelningarna står redan klara och i väntan på en mer långvarig lösning håller den kirurgiska enheten på att inrättas i uppblåsbara tält.

Mobila team skickas närmare frontlinjerna

För att ytterligare förstärka vårt svar på de enorma behoven i och runt Mosul kommer vi också att skicka mobila medicinska team ännu närmare frontlinjerna. Teamens uppgift blir att stabilisera patienterna på plats och därefter slussa dem vidare till de båda fältsjukhusen för operation.

De mobila teamen som redan tillhandahåller medicinsk vård och psykologisk hjälp till internflyktingar i provinserna Erbil och Ninewa, har utökat sin räckvidd till att också omfatta människor som flytt från Mosul och nu befinner sig i läger i Zelekan och Hasansham (nordväst respektive väster om Erbil).

Läkare Utan Gränser har arbetat kontinuerligt i Irak sedan 2006. För att garantera vårt oberoende accepterar inte Läkare Utan Gränser finansiering från någon regering eller internationella organ för projekten i Irak utan vi förlitar oss enbart på privata donationer från allmänheten runt om i världen.

Relaterade nyheter

En gammal sjukhussäng utanför Al Khansaa-sjukhuset i Mosul, Irak.
Irak

Barnfamiljer i Mosul väldigt utsatta

Irakiska Mosul har gått igenom en smärtsam tid. Allt fler människor återvänder till staden där sjukhusen saknar både personal och mediciner. Mitt i detta kaos föds Amran, en svårt sjuk pojke.

Förstörda butiker på en gata i Mosul, Irak.
Irak

Ett till synes oändligt elände

De Mosulbor som nu återvänder hem efter år av våld möts av en obeboelig stad. Raserade byggnader och infrastruktur innebär att de får bo i delvis eller helt förstörda hem, med begränsad tillgång till rent vatten, elektricitet och sjukvård. 

På Al Hamdaniya-sjukhuset i Mosul, Irak, ger vi långsiktig postoperativ vård och psykosocialt stöd.
Irak

Utan familj i krigets Irak

Vårt team hittade Karim, en ung man med cerebral pares, ensam i västra Mosul, Irak. Han hade lunginflammation och krampanfall. Vår personal kämpade för hans hälsa. Men hur skulle de hitta hans anhöriga? 

Barnläkaren Monica Thallinger tillsammans med Alia i västra Mosul, Irak, inför högtiden Eid.
Irak

”En skugga av sitt forna jag”

"Jag undrade om de psykologiska konsekvenserna var värre än hennes fysiska skador."
- Barnläkaren Monica Thallinger berättar om flickan Alia som hon mötte i västra Mosul, Irak.