Hoppa till huvudinnehåll

”Vi vill blicka framåt”

Publicerad 23 november 2021
En nyfödd bebis på Nablus sjukhus i västa Mosul, Irak, sveps in i en filt av en sjukvårdspersonal.
Foto: Peter Bräunig
En nyfödd bebis som förlöstes med akut kejsarsnitt på Nablus sjukhus i västa Mosul, Irak.

Hösten 2016 inleddes en offensiv för att återta Mosul från Islamiska staten. Men än i dag märks de förödande effekterna av kriget i nordvästra Irak.

– Jag minns fortfarande det ögonblicket när jag förstod vad det innebar att vara neutral och opartisk, säger Abdulrahman Dhannoon Khaleel, projektkoordinator i västra Mosul. Det var 2017 och jag hade bara arbetat för Läkare Utan Gränser en kort tid på ett provisoriskt sjukhus i västra Mosul, nära frontlinjen. Det kom skadade människor till vårt sjukhus hela tiden.

Hösten 2016 inledde de irakiska säkerhetsstyrkorna, med stöd av en USA-ledd internationell koalition, en militäroffensiv för att återta Mosul från Islamiska staten (IS), som hade ockuperat staden i tre och ett halvt år. 

– Situationen var kaotisk, minns Abdulrahman Dhannoon Khaleel. En dag tog vi emot ett skadat barn på sjukhuset. Han var bara sex år men förhördes eftersom man misstänkte att hans pappa var medlem i IS. Vi ställde oss framför pojken och skyddade honom. Det enda som betydde något för oss just då var att pojken behövde vård.

– Till slut visade det sig att han och hans föräldrar var civila, säger Abdulrahman Dhannoon Khaleel. De hade försökt fly från staden men inte lyckats undkomma striderna utan fastnat i den gamla delen av staden - en labyrint av små gator och historiska hus. I kaoset kom de den unge pojken bort från sina föräldrar.

Hopp om framtiden

Nu, flera år senare, märks de förödande effekterna av kriget fortfarande i nordvästra Irak och dess huvudstad, Mosul. Många människor har inte kunnat återvända till sina hem och lever med psykiskt trauma efter kriget. Sjukvården är inte heller fullt fungerande ännu. 

– Jag var här när IS intog staden 2014 och fram till slutet av kriget. Det är omöjligt att förklara hur det var, säger Abdulrahman Dhannoon Khaleel. Det finns helt enkelt inga ord för det... Det var som att bli torterad inifrån. Det fanns ingen framtid... ingenting. De saker vi har upplevt har påverkat oss djupt. Ingen pratar om det. Ja, kriget är över. Ja, staden är säkrare, men du kan fortfarande se mycket ilska och smärta i människors ögon vart du än går.

Abdulrahman Dhannoon Khaleel, projektkoordinator i västra Mosul, Irak.
Foto: Peter Bräunig
Abdulrahman Dhannoon Khaleel, projektkoordinator i västra Mosul, Irak.

– Folk här vill blicka framåt, fortsätter han, många skulle säga att de är glada, men i verkligheten har vi sett mycket elände, väldigt mycket elände.

Psykologiskt stöd på flera orter

Precis som människorna kämpar staden Mosul för att komma på fötter igen. Spåren av kriget formar fortfarande stadsbilden, men återuppbyggnadsarbetet fortskrider.

Läkare Utan Gränsers team försöker läka både de fysiska och psykiska ärren från kriget genom att ge sjukvård. Vi driver ett sjukhus som ger kostnadsfri neonatalvård samt vård till mödrar och barn i stadsdelen Nablus på Tigrisflodens västra strand. Längre österut, i al-Nahrawan, en av de fattigaste stadsdelarna i Mosul, driver vi ett annat liknande projekt. På båda orterna föds och vårdas i genomsnitt upp till 1 000 barn varje månad.

I östra Mosul gör vi rekonstruktiv kirurgi och erbjuder omfattande postoperativ vård på al-Wahda sjukhuset. Mellan januari till oktober 2021 gjorde vi 1 029 kirurgiska ingrepp. 

Psykologiskt stöd och sjukvårdsrådgivning finns också på alla tre orterna.

Återhämtningen tar tid

– Människor tenderar att tro att när striderna är över så återgår livet till det normala, säger Esther van der Woerdt, ansvarig för Läkare Utan Gränsers insats i Irak. Men sanningen är att det tar år, för att inte säga decennier, för staden och människorna att återhämta sig.

– Mycket av den grundläggande infrastrukturen förstördes eller skadades under striderna och mycket behöver fortfarande återuppbyggas eller renoveras. Offentliga vårdinrättningar i Mosul kämpar för att täcka behoven och vissa människor har fortfarande inte råd med sjukvård, antingen för att de har förlorat allt i konflikten och/eller inte får pengarna att räcka till eftersom de är arbetslösa. Då är den kostnadsfria sjukvården som vi ger särskilt viktig.

Förutom att ge sjukvård hjälper Läkare Utan Gränser stadens hälso- och sjukvårdssystem att komma på fötter igen. Under 2019 byggde vi om ett sjukhus dedikerat till behandling av infektionssjukdomar i östra Mosul, för att förbättra tillgången till sjukvård för lokalsamhället. Och mellan mars och december 2020 stöttade vi Mosuls sjukvårdssystem i hanteringen av coronapandemin. Då omvandlade vi tillfälligt en vårdinrättning i östra delen av staden till ett isolerings- och behandlingscenter för covid-19.

– Vår verksamhet i staden utvecklas med sammanhanget och vi försöker anpassa oss efter bästa förmåga till befolkningens behov, säger Esther van der Woerdt avslutningsvis.