Hoppa till huvudinnehåll

Brasilien

En kvinna med covid-19 undersöks av Läkare Utan Gränser i Fortaleza, Brasilien.
Foto: Läkare Utan Gränser
Vårt medicinska team hembesök hos Ana de Oliveira och hennes man i Fortaleza, Brasilien.

Brasilien

Fakta Brasilien

  • Befolkning: 211 miljoner
  • Huvudstad: Brasilia
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 2018
  • Antal anställda 2022: 53 

Våra team i Brasilien arbetar för att förbättra sjukvården för venezuelanska migranter och asylsökande samt lokalbefolkningen.

Vår verksamhet är koncentrerad till gränsstaden Pacaraima, där de flesta venezuelaner anländer till Brasilien. Dessa migranter är särskilt sårbara på grund av de hinder de möter när det gäller att få tillgång till det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet.

Vi ger också medicinsk hjälp till ursprungsbefolkningar på landsbygden runt Pacaraima. 

Vi tillhandahåller medicinska konsultationer, stöd för psykisk hälsa och driver hälsofrämjande aktiviteter. Vi når våra patienter genom mobila kliniker vid så kallade hotspots för migranter, besöker härbärgen och erbjuder stöd till lokala vårdinrättningar.

Dessutom gjorde våra team en stor insats under covid-19-pandemin. Under 2020 och 2021 arbetade vi i elva brasilianska delstater, med allt från hälsofrämjande åtgärder till intensivvård.

Läs mer om våra aktiviteter i Brasilien på vår internationella hemsida

Senast uppdaterad 20 juli 2023