Hoppa till huvudinnehåll

Centralafrikanska republiken: våld och en sjukvård i spillror

En mamma och hennes son som lider av undernäring på sjukhuset Bossangoa, Centralafrikanska republiken.
En mamma och hennes son som lider av undernäring på sjukhuset i Bossangoa, Centralafrikanska republiken.
Foto: Läkare Utan Gränser

Fakta Centralafrikanska republiken

  • Befolkning: 4,6 miljoner
  • Huvudstad: Bangui
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1997
  • Antal anställda 2018: 2 829

2018 utbröt på nytt våldsamma stridigheter i Centralafrikanska Republiken. Människor som tidigare upplevt traumatiska händelser i inbördeskriget blev åter utsatt för extremt våld.

Läkare Utan Gränser fortsatte arbetet med livsavgörande vårdinsatser då civila utsattes för brutala övergrepp, inklusive mord och sexuellt våld. Hela byar och tillfälliga läger brändes ner och gjorde de redan enormt stora humanitära behoven än större.

I slutet av året var 650 000 internflyktingar och dessutom hade 576 000 flytt till grannländerna. Stridigheter gjorde att tillgången till medicinsk vård, mat, vatten och skyddat boende var allvarligt begränsad. Det osäkra läget och upprepade attacker försvårade våra möjligheter till hjälpinsatser. Trots det fortsatte vi att driva projekt i åtta provinser och i huvudstaden Bangui där vi erbjuder allmän- och akutvård, barn- och mödravård, kirurgi och behandling av malaria, hiv och tuberkulos.


Att möta ökat våld

I början av året utökade vi vårt program i provinsen Paoua i västra Centralafrikanska republiken. Då skedde våldsamma sammandrabbningar mellan beväpnade grupper och dessutom attacker mot civila. Det ledde till att 90 000 människor måste fly sina hem. Mer än 75 procent av dem sökte skydd i provinshuvudstaden. Vårt team där distribuerade rent vatten, erbjöd primärvård och drev massvaccinationskampanjer.

Också i huvudstaden förvärrades situationen. I april och maj arbetade våra team där dygnet runt för att kunna ge första hjälpen till skadade och remittera fall som krävde kirurgi till ett sjukhus vi driver. Den 1 april tog sjukhuset in mer än 70 patienter inom loppet av fem timmar.

I april återvände vi till provinsen Bangassou, södra CAR, som vi tvingats lämna under fem månader på grund av det osäkra läget. Vårt team på regionsjukhuset inriktade arbetet på livräddande insatser såsom akutvård och vård av nyfödda. Vi fortsatte också att förse avdelningar med läkemedel, ge finansiellt stöd och utbildning av personal. Vi hade även team som arbetade i flyktingläger, även ett på andra sidan gränsen i Kongo-Kinshasa. Många hade flytt dit efter stridigheter under 2017.

I Bambari var vi i april tvungna att skära ner på aktiviteterna. Staden hade då på nytt blivit ett slagfält och det sjukhus där vi arbetade intogs av beväpnade grupper. I slutet av juni kunde arbetet återupptas. Vi behandlade krigsskadade patienter, sjuka och undernärda barn och gravida i behov av akut kirurgi.

I november försökte 10 000 människor fly undan attacker och sökte skydd i området kring Batangafo-sjukhuset där vi arbetar. Sjukhuset utsattes då för hot och anklagelser för att skydda ”fiender”. Tillfarten till sjukhuset blockerades och försvårade för patienter i behov av vård.

Några dagar senare attackerades ett flyktingläger i Alindao, södra CAR. Minst hundra människor dödades och över 20 000 flydde till näraliggande byar. Vi skickade då dit ett team för att hjälpa de mest akuta fallen. Vi hade mobila kliniker, utförde vaccinationer, stöttade en vårdcentral, sjukhusets akutavdelning och ordnade med remisser till Bambari för särskilt allvarliga fall.


Malaria och hiv

Konflikter och hinder för tillgång till vård har bidragit till att malaria fortfarande är den vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år. När det gäller vuxna är hiv/aids en av de vanligaste dödsorsakerna. Vi är inriktade på behandling av dessa sjukdomar och att göra denna så tillgänglig som möjligt. Under 2018 behandlade våra team nästan 547 000 patienter för malaria.

För att möta de dagliga utmaningar det innebär att leva med hiv hjälper vi patienter i flera provinser att bilda lokala grupper. De kan då turas om att på vårdcentraler hämta ut antiretroviral medicin och därmed underlätta för varandra.


Kvinnors och barns hälsa

I huvudstaden Bangui hade vi närmare 9 600 förlossningar. Andra vårdinsatser gällde att minska sjuklighet och antalet dödsfall orsakade av komplikationer i samband med förlossning. Osäkra aborter är den vanligaste dödsorsaken bland kvinnor på de mödravårdsinrättningar som vi stöttar i staden. Därför arbetar vi med olika metoder för att undvika oönskade graviditeter, till exempel delar vi ut kondomer och andra preventivmedel, sterilisering samt abort om kvinnan så önskar.

Våra team deltog också i omfattande vaccinationskampanjer. I en av provinserna vaccinerades i juni 5 000 barn mot sju vanliga sjukdomar. I samband med det passade vi på att genomföra andra förebyggande åtgärder som avmaskning, distribution av vitaminer och myggnät. Våra insatser under året gällde också utbrott av sjukdomar som hepatit E och apkoppsvirus. Detta är en sjukdom som påminner om smittkoppor och som ger feber, huvudvärk och hudutslag.

Batangafo i Centralafrikanska republiken efter en vecka av hårda strider.
I oktober 2018 utbröt våldsamma strider i Batangafo som tvingade 10 000 människor på flykt. De sökte skydd på sjukhuset där Läkare Utan Gränser arbetar.
Foto: Läkare Utan Gränser

2018 I SIFFROR: 

  • 852 600 patientbesök i öppenvård 
  • 246 800 människor behandlade för malaria
  • 16 800 förlossningar 
  • 9 970 större operationer 
  • 5 290 behandlade för hiv
  • 4 010 behandlade efter att blivit utsatta för sexuellt våld

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella årsrapport 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 19 juli 2019.

Det här arbetar vi med i Centralafrikanska republiken