Hoppa till huvudinnehåll
Tove Tikkanen, som arbetar på Läkare Utan Gränsers kontor i Stockholm och sjuksköterskan Anna Blideman.
Publicerad 12 april 2023

Sexuellt våld i Centralafrikanska republiken

Foto: Läkare Utan Gränser
Tove Tikkanen och sjuksköterskan Anna Blideman.

För tio år sedan bröt ett tredje inbördeskrig ut i Centralafrikanska republiken. Sedan dess har landets invånare drabbats hårt av våldet. Sjuksköterskan Anna Blideman kom nyligen kom hem från ett uppdrag i landet. Där arbetade hon med två av våra projekt för sexuellt våld.

I podden ”Uppdrag: Rädda liv” berättar Anna Blideman hur Läkare Utan Gränser arbetar för att stötta de som drabbats av sexuellt våld. Hon berättar hur viktigt det är att finnas på plats ute i byarna, hur stort stigmat är och vad arbetssättet Tongolo egentligen innebär.

- Det betyder stjärna på det lokala språket, och det är ett koncept som vi har för att kunna erbjuda vård och stöd till överlevare av sexuellt våld, trots det stigmat som finns.

Centralafrikanska republiken benämns ofta som en bortglömd kris, men Läkare Utan Gränsers insats i landet är en av våra största. Tre fjärdedelar av befolkningen i landet lever under fattigdomsstrecket och den förväntade livslängden är bland de lägsta i världen. Mindre än hälften av invånarna har tillgång till grundläggande sjukvård. Våra team erbjuder allmän sjukvård såväl som akutsjukvård, kirurgi, mödravård, stöd till överlevare av sexuellt våld och också behandling för hiv och tuberkulos.

Lyssna på vår podcast här