Hoppa till huvudinnehåll

Georgien

Nugzar Papashvili är patient på Georgiens nationella centrum för tuberkulos i huvudstaden Tiblisi. Han är inne på den fjärde månaden på sin tredje tuberkulosbehandling.
Foto: Daro Sulakauri / Läkare Utan Gränser

Fakta Georgien

  • Befolkning: 4 miljoner
  • Huvudstad: Tbilisi
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1993 
  • Antal anställda 2018: 51

I Georgien fortsätter Läkare Utan Gränsers fokus på att behandla patienter med multiresistent tuberkulos.

Trots att allt färre i Georgien idag insjuknar i tuberkulos är det fortfarande över tio procent av nya patienter som är läkemedelsresistenta. Och av dem som står under behandling är det 30 procent.

Vi deltar sedan flera år i det internationella projektet ”End TB” med målet att hitta nya behandlingsvägar som är snabbare, mer effektiva och som ger färre biverkningar. En viktig del av projektet är en observationsstudie av de två läkemedlen bedakilin och delamanid. I Georgien deltar 297 patienter med multiresistent tuberkulos i denna studie. I januari 2019 avslutar några av patienterna sin behandling. Det sker sedan en uppföljning under ett halvår och därefter görs en ny bedömning.

Georgien deltar också i en klinisk studie där dessa två läkemedel används för multiresistent tuberkulos. Fram till februari 2020 kommer tio patienter att följas.

Dessutom fortsätter vi att stötta de lokala hälsovårdsmyndigheterna i Abchazien när det gäller vård av patienter med multiresistent tuberkulos, extremt multiresistent tuberkulos och patienter som även har hepatit C. Den största utmaningen är att garantera att patienterna får en adekvat säker vård.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Georgien sedan 1993.

2018 i siffror

  • 16 patienter som påbörjat sin behandling av läkemedelsresistent tuberkulos

 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 11 november 2019.