Hoppa till huvudinnehåll

Georgien

Nugzar Papashvili är patient på Georgiens nationella centrum för tuberkulos i huvudstaden Tiblisi. Han är inne på den fjärde månaden på sin tredje tuberkulosbehandling.
Foto: Daro Sulakauri / Läkare Utan Gränser

Fakta Georgien

  • Befolkning: 4 miljoner
  • Huvudstad: Tbilisi
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1993 
  • Antal anställda 2019: 15

Läkare Utan Gränser har arbetat i Georgien sedan 1993 och i dag fokuserar våra insatser framför allt på behandling av tuberkulos, tbc.

Läkemedelsresistent tuberkulos är ett stort hot mot hälsan i Georgien. Tolv procent av nydiagnostiserade tbc-patienter och 39 procent av tbc-patienter som redan stått på behandling har utvecklat resistenta former av sjukdomen.

Under 2014 började vi stötta landets hälso- och sjukvårdsmyndigheter med att ge tbc-behandling med de nya läkemedlen bedakilin och delamanid. Detta skedde delvis genom den kliniska studien endTB som Läkare Utan Gränser driver tillsammans med en rad andra aktörer.

Vi avslutade vår verksamhet i Georgien under 2020 med en sista uppföljning av patienterna som ingick i den kliniska studien.

Läs mer om våra aktiviteter i Georgien i Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2019.

Senast uppdaterad 25 maj 2021.