Hoppa till huvudinnehåll

Georgien

Nugzar Papashvili är patient på Georgiens nationella centrum för tuberkulos i huvudstaden Tiblisi. Han är inne på den fjärde månaden på sin tredje tuberkulosbehandling.
Foto: Daro Sulakauri / Läkare Utan Gränser

Fakta Georgien

  • Befolkning: 3,7 miljoner
  • Huvudstad: Tbilisi
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1993 
  • Antal anställda 2017: 49 

I Georgien är tuberkulos ett stort hälsoproblem. Läkare Utan Gränser har fokuserat arbetet på patienter med multiresistent tuberkulos.

Enligt en uppskattning som WHO gjorde 2016 behövde 460 patienter behandling av multiresistent tuberkulos. Under det året hade elva procent av tuberkulospatienter nyligen fått sin diagnos och 31 procent som tidigare behandlats hade multiresistent tuberkulos. Den stora mängden fall av läkemedelsresistent tuberkulos utgör ett stort hinder för en effektiv kontroll av sjukdomen.

Sedan juli 2014 har vi fokuserat arbetet på att introducera nya behandlingsmetoder för patienter med multiresistent tuberkulos. Vi ingår i ett projekt med målet att utveckla effektivare metoder som tar kortare tid och ger färre biverkningar. Som en del av en observationsstudie har vi, sedan april 2015 i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna, behandlat patienter med bedaquiline och delamanid. Det är de två första nya läkemedel som tagits fram på 50 år. Under de fyra första månaderna 2017 påbörjade 44 nya patienter behandling av multiresistent tuberkulos med antingen bedaquiline eller delamanid, kombinerat med andra tuberkulosläkemedel. I slutet av året ingick 100 patienter i projektet.

Georgien deltar också i klinisk forskningsstudie med målet att jämföra hur säkert och effektivt olika behandlingsprogram är när det gäller multiresistent tuberkulos. Den första patienten skrevs in i februari 2017.

I Abchazien stöttar vi introduktionen av nya behandlingsprogram av multiresistent tuberkulos genom utbildning av personal och tillförsel av läkemedel. Vi underlättar också transporten av prover från patienter till nationella referenslaboratoriet i huvudstaden Tbilisi.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 28 december 2018.