Hoppa till huvudinnehåll

Visceral Leishmaniasis (kala azar)

För ungefär tre decennier sedan började sjukdomen kala azar att spridas i Sudan och det som idag är Sydsudan. Sjukdomen sprids via sandflugor.
Foto: John Stanmeyer
För ungefär tre decennier sedan började sjukdomen kala azar att spridas i Sudan och det som idag är Sydsudan. Sjukdomen sprids via sandflugor.

Kala azar är en parasitsjukdom som överförs via sandflugor. Sjukdomen förekommer främst i svårtillgängliga områden i låginkomstländer med brist på sjukvård. Obehandlad är kala azar i princip alltid dödlig. 

Visceral leishmaniasis, även kallad kala azar, smittar vid bett av den 2-3 millimeter stora sandflugan phlebotomus. Sandflugor av honkön tar upp parasiten när de suger blod från människor eller däggdjur. 

Symptom på visceral leishmaniasis

I början orsakar leishmaniaparasiten en hudinfektion eller ett lokalt sår i anslutning till bettet. I vissa fall angriper den immunförsvaret. Personen blir mer mottaglig för andra infektionssjukdomar så som tuberkulos.

Inkubationstiden för kala azar är oftast ganska lång – från någon månad upp till ett år. Symtomen är då feber och svagehet. Barn är särskilt utsatta.

Visceral leishmaniasis/kala azar (hindi för svart feber) är den allvarligaste formen av leishmaniasis. Den medför viktminskning, trötthet, feber, lever- och mjältförstoring, samt blodbrist. Obehandlad är den i princip alltid dödlig. 

Inte alla som smittats av kala azar utvecklar sjukdomen. Störst risk att bli sjuk löper den person vars immunförsvar redan är påverkat av undernäring eller hiv/aids. Det är svårt att diagnostisera kala azar eftersom de tidiga symptomen liknar dem vid andra sjukdomar som malaria.

Det finns två andra former av leishmaniainfektioner. Kutan leishmaniasis är en infektion i huden. Det uppstår sår i ansiktet, på benen och armarna, som är svårläkta och kan vara kroniska. Mukokutan leishmaniasis drabbar slemhinnorna i bland annat näsan och munhålan. Såren som bildas kan förstöra näsborrarna och munhålan.

Utbredning 

Leishmaniasis finns i fattiga, avlägsna och instabila områden där bara väldigt få har tillgång till hälsovård och medicin. Sjukdomen har av WHO klassats som en av fjorton ”bortglömda tropiska sjukdomar”. Men numera drabbas inte bara landsbygd utan fall rapporteras också från fattiga områden nära storstäder. WHO räknar med att sjukdomen är endemisk i ett 90-tal länder, varav 72 är låginkomstländer.

Kutan leishmaniasis drabbar, enligt beräkningar som gjorts av organisationen DNDi (Drugs för Neglected Diseases initiative), årligen en miljon människor. Uppskattningsvis 250 000-300 000 insjuknar i kala azar. 40 000-50 000 dör.

Nittio procent av fallen av kala azar inträffar i Bangladesh, Indien, Brasilien, Sudan och Sydsudan. Men har även förekommit i Portugal, Spanien och Italien.

Behandling av kala azar

Det finns inget vaccin mot leishmaniasis, men sjukdomen är behandlingsbar och kan botas. Behandlingen är dock en specialistuppgift som kräver utrustning som sällan finns tillgänglig i avsides liggande områden utan permanenta kliniker.

Det finns flera typer av medicin mot kala azar. Ett relativt nytt läkemedel är liposomal amphotericin B som är på väg att bli förstahandsalternativ i asiatiska länder. Det ges antingen som enda läkemedel eller i kombination med andra. Preparatet är säkrare och innebär kortare behandlingstid. En nackdel är att det måste ges intravenöst vilket kan utgöra ett hinder för att användas ute på små lokala kliniker.

I afrikanska länder används framför allt en kombination av läkemedlen pentavalent antimony och paromomycin. De ges via injektioner som kan vara smärtsamma och ge farliga biverkningar. I många områden, särskilt i Indien, är medicinen inte längre effektiv. Amphotericin B är ett läkemedel som är lätt att administrera. Det ska tas i högst tio dagar och har nästan inga biverkningar. Nackdelen är att det bara finns en producent, och att medicinen är för dyr för många patienter.

Vårt arbete

Leishmaniasis är en de försummade sjukdomarna som forskas om i initiativet Drugs for Neglected Diseases Initiative, DNDi. Vi arbetar även för att göra de existerande medicinerna billigare och mer tillgängliga för alla, bland annat genom Accesskampanjen.

Nyligen har vi utvecklat ett nytt test för kala azar som ska användas i områden där det inte finns sjukhus eller laboratorier. Före testet dog till exempel häften av alla smittade i Sudan. Men nu är situationen markant förbättrad. Sedan 2005 har vi använt testet i Sudan.

I slutet av 2014 drabbades Sydsudan av ett ovanligt stort utbrott av kala azar. Situationen försvårades av konflikten i landet som driver människor på flykt och gör det svårt att ta sig till sjukvård. Vi behandlade över 6 700 fall av kala azar under året, mer än dubbelt så många som året innan.

Senast uppdaterad 7 april 2018.