Hoppa till huvudinnehåll

Vård till flyktingar och migranter i Italien

Tina, barnmorska för Läkare Utan Gränser, undersöker lille Joud, 6 månader, i Ventimiglia i norra Italien.
Foto: Guiseppe la Rosa / Läkare Utan Gränser

Fakta Italien

  • Befolkning: 60,6 miljoner
  • Huvudstad: Rom
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1999
  • Antal anställda 2017: 60

 

 

Under 2017 har Läkare Utan Gränser fokuserat insatserna i Italien på en rad olika aktiviteter. De rör bland annat psykisk hälsa, specialistvård för personer som utsatts för våld och stöd till civilsamhället när det gäller migranter och flyktingar.

Flera länder i Europa, bland annat Italien, har under året trappat upp ansträngningarna att till varje pris hejda flyktingströmmen till Europa. Flyktingar och migranter hålls därför godtyckligt kvar i Libyen och många av dem utsätts där för våld. Trots dessa ansträngningar har närmare 120 000 migranter och flyktingar landstigit i Italien, de flesta på Sicilien. Även om antalet 2017 var färre än tidigare år har mottagningssystemet svårigheter att hantera situationen. De flesta som anländer får bo i tillfälliga center. Men mer än 10 000 vistas i enklare bosättningar, antingen för att de försöker ta sig till andra delar av Europa eller därför att de stängts ute från det officiella systemet.

Vi hade personal på flera platser i landet för att kunna möta de humanitär behov som fanns i dessa bosättningar. I städerna Bari och Turin hade vi volontärer som försökte underlätta för de boende att få tillgång till vård och annan service.

Sicilien

För tredje året i följd fanns vi på plats där flyktingar steg i land. Vi gav psykologstöd åt dem som överlevt skeppsbrott och traumatiska räddningsaktioner. Under 2017 genomförde vi 21 sådana insatser, framför allt på Sicilien, och i södra regionerna Kalabrien och Kampanien. I Trapani hade vi ett team som gav psykologhjälp och stöttade lokal service på flera mottagningscenter. Sedan juli 2016 driver vi i samarbete med den lokala vården en klinik med psykoterapi för att behandla patienter med allvarlig psykisk ohälsa. Sommaren 2017 öppnade vi i Catania ett medicinskt center, öppet dygnet runt, för asylsökande i behov av hjälp men som skrivits ut från sjukhus. Vi såg också till att förbättra tillgång till rent vatten och sanitära förhållanden i bosättningar som hyser tillfälliga migrantarbetare på södra Sicilien.

Rom

I Rom har vi ett rehabiliteringscenter för personer som överlevt tortyr. Det sker i samarbete med de lokala organisationerna Medici Contro la Tortura (Läkare mot Tortyr) och ASGI (Föreningen för juridiska studier om invandring). Centret har en multidisciplinär inriktning. Förutom medicinsk hjälp ges psykologstöd, sjukgymnastik, social och juridisk assistans. Under året hade vi 56 nyintagna. Patienterna kommer från nästan 20 olika länder. De flesta av dem har utsatts för våld och illa behandling på väg genom Libyen.

Norra gränsen

I Italiens norra gränsområden gav vi flyktingar medicinsk hjälp och psykologstöd, delade ut mat och andra förnödenheter. I Ventimiglia, nära gränsen till Frankrike, hade vi en mindre klinik med barnmorska, kulturarbetare och volontärläkare. Vårt team erbjöd också psykologhjälp i ett läger som italienska Röda Korset hade. I Como, på gränsen till Schweiz, fanns vi på plats för att ge migranter hjälp vid psykisk ohälsa. Vi stöttade också initiativ från civilsamhället med bland annat utdelning av mat till migranter i Como, Ventimiglia och Gorizia, på gränsen till Slovenien.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017.

Det här arbetar vi med i Italien