Hoppa till huvudinnehåll

Kambodja - vi bekämpar malaria och hepatit c

En patient visar upp sin medicin på Läkare Utan Gränsers hepatit C-klinik i Phnom Penh, Kambodja.
Foto: Todd Brown/MSF

Fakta Kambodja

  • Befolkning: 16,2 miljoner
  • Huvudstad: Phnom Penh
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1979
  • Antal anställda 2018: 143

I Kambodja har Läkare Utan Gränser under 2018 fortsatt arbetet med att utveckla effektiva strategier för att diagnostisera och behandla hepatit C och malaria.

Hepatit C har tidigare ansetts vara en livslång och dödlig sjukdom men kan nu behandlas med hjälp av nya snabbverkande antivirala läkemedel. Dessa är lättare att ta, ger mindre biverkningar men är samtidigt dyrare. Hepatit C förekommer i hela Kambodja och i stort sett saknas tillgång till diagnos och behandling. Vårt projekt på Preah Kossamak sjukhuset i huvudstaden Phnom Penh har som mål att förenkla diagnostik och behandling av hepatit C. Men också att bedöma dess kostnadseffektivitet och att kunna använda den även i andra länder.

Under 2018 kunde vi, genom förenklad diagnostik, korta tiden från screening till påbörjad behandling från 140 till 9 dagar. Och genom nya läkemedel minskade antalet besök som varje patient måste göra från 16 till 5, varav bara ett besök gällde till läkare.

I mars lanserade vi ett projekt i Mong Russey distriktet, nordvästra Kambodja, för att anpassa denna strategi till landsbygdsområden. I byarna genomfördes screening och aktiva insatser för att hitta misstänkta fall. Vårt team testade mer än 12 700 byinvånare under årets tre sista månader.

Sedan 2015 har vi också utvecklat modeller för att minska antalet fall av multiresistent malaria i två av landets norra distrikt. 2018 genomförde vi det allra första pilotprojektet gällande ett nytt högkänsligt, snabbt diagnostiskt test. Vi arbetar nu i fler distrikt och hälsovårdsmyndigheterna har börjat använda en av våra modeller.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Kambodja sedan 1979.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 2 december 2019.