Hoppa till huvudinnehåll

Kambodja - vi bekämpar malaria och hepatit c

En patient visar upp sin medicin på Läkare Utan Gränsers hepatit C-klinik i Phnom Penh, Kambodja.
Foto: Todd Brown/MSF

Kambodja

Fakta Kambodja

  • Befolkning: 16,2 miljoner
  • Huvudstad: Phnom Penh
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1979
  • Antal anställda 2020: 63

I Kambodja fortsätter Läkare Utan gränser arbetet med att utveckla effektiva strategier för att diagnostisera och behandla hepatit C och malaria.

Under år 2016 startade Läkare Utan Gränser det första kostnadsfria behandlingsprogrammet för människor med den blodburna virussjukdomen hepatit C i landet. Även om sjukdomen är relativt okänd så beräknas mellan två OCH fem procent av landets befolkning vara smittade av hepatit C.

Läkare Utan Gränsers första steg var att screena för andra infektioner bland personer som lever med hiv. Nästa steg var att utvidga denna verksamhet med att inkludera även patienter som remitterats från hepatologiavdelning på Preah Kossamak-sjukhuset. 

Vårt malariaforskningsprojekt i norra Kambodja startades med syfte att hitta vägar att utrota malaria i ett område där det finns bevisad resistens mot artemisinin, det mest potenta malarialäkemedlet som finns idag. 

I samband med coronapandemin 2020 inledde Läkare Utan Gränser en covid-insats i landet och bidrog med utbildning och tekniskt stöd till sex olika sjukhus.

Läs mer om våra aktiviteter i Kambodja på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Senast uppdaterad 6 juni 2021.