Hoppa till huvudinnehåll

Kambodja - vi bekämpar malaria och hepatit c

En patient visar upp sin medicin på Läkare Utan Gränsers hepatit C-klinik i Phnom Penh, Kambodja.
Foto: Todd Brown/MSF

Fakta Kambodja

  • Befolkning: 14 miljoner
  • Huvudstad: Phnom Penh
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1979
  • Antal anställda 2016: 73

Under 2016 drev Läkare Utan Gränser flera projekt i Kambodja med målet att minska antalet fall av hepatit C och malaria.

Vårt arbete i Kambodja 2017

Nytt program mot hepatit C

I maj 2016 lanserade vi ett hepatit C program som omfattar kostnadsfri testning och behandling av sjukdomen. Det är första gången detta sker i Kambodja. Trots att man inte vet hur pass många som kan vara smittade rör det sig uppskattningsvis om mellan två och fem procent av befolkningen.

Projektet är förlagt till Preah Kossamak-sjukhuset i Phnom Penh. Ett av målen är att förenkla och effektivisera diagnos och behandling. Under 2017 behandlade vi 2 926 patienter med DAA, som botar mer än 95 procent av de som fullföljer behandlingen.

Mål - utrota malaria

I norra Kambodja har vi ett projekt med målet att utarbeta strategier för att utrota malaria som visat sig resistent mot det hittills effektivaste läkemedlet, artemisinin. Det är framför allt viktigt att tidigt kunna ställa diagnos och inleda behandling om personen uppvisar symtom. Viktigt är också att personer som tillhör högriskgrupper frivilligt låter sig testas. Det gäller bland annat skogsarbetare och arbetare på plantager. 

Läkare Utan Gränser prövar strategier för att försöka utrota sjukdomen genom en kombination av screening, testning och behandling. Våra team fortsatte att stödja testning och behandling ute i samhället och vid vårdcentraler, liksom screening av personer med risk för sjukdom.

Forskning under 2017 gav kunskap om hur resistensen uppstår mot de tre vanligaste medicinerna mot malaria orsakad av plasmodium falciparum, den allvarliga formen av malaria. Resultaten ska utvärderas och rekommendationer kommer att göras som kan användas på andra platser.

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 december 2018.