Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar i Libanon

I Libanon inkluderar vi sexuell och reproduktivhälsovård i alla våra program. Kliniken i Majdal Anjar är en av fyra kliniker i Bekaadalen.
Foto: Louise Annaud/MSF

Fakta Libanon

  • Befolkning: 4,2 miljoner
  • Huvudstad: Beirut
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1976
  • Antal anställda 2017: 489

Då konflikter i området kring Libanon fortsatt att öka består nu en fjärdedel av landets befolkning av flyktingar. Mer än en miljon av dem kommer från Syrien.

Den stora flyktingströmmen har satt en enorm press på samhällsfunktioner som utbildning, sjukvård, bostäder, vatten och elektricitet. Under 2017 var Läkare Utan Gränser verksamma på flera platser i landet. Bland annat bistod vi med kostnadsfri vård av hög kvalitet och behandling av akuta och kroniska sjukdomar. Andra insatser gällde reproduktiv hälsa och psykisk ohälsa. Vid ett statligt sjukhus öppnade vi en barnavdelning och vi drev också tre vårdcentraler, inriktade på barn- och mödravård, runt om i landet.

Södra Beirut

Sedan 2013 har vi haft aktiviteter i Shatila-flyktingläger. Det omfattar en vårdcentral gällande primärvård och en vårdcentral för kvinnor och barn. Här lever palestinier, syrier och även andra nationaliteter under bedrövliga förhållanden.

I ett annat flyktingläger, Burj al-Barajneh, kan människor bland annat få hjälp med problem som gäller reproduktiv hälsa och psykisk ohälsa. Vi har också ett projekt för vård av patienter i hemmet med kroniska sjukdomar som har svårigheter att röra sig.

Bekaadalen

Merparten av flyktingarna från Syrien befinner sig i Bekaadalen, nordöstra Libanon. Där erbjuder vi primär hälso- och sjukvård på fyra kliniker, i Hermel, Aarsal, Baalbek och Majdal Anjar. I mars påbörjade vi återuppbyggnaden av ett sjukhus i Bar Elias och patienter med kroniska sjukdomar flyttades då över till andra vårdgivare. I mars startade vi också ett intensivvårdsprogram för barn på ett statligt sjukhus i staden Zahle.

Norra Libanon

I distrikten Tripoli och Akkar driver vi tre vårdcentraler. Vid tre center har vi också projekt som gäller psykisk ohälsa för att hjälpa syrier och libaneser. I oktober såg vi till att flyktingar som slagit sig ner i byar i Akkar fick tillgång till vatten och sanitet. I detta område är inga andra humanitära organisationer verksamma.

Södra Libanon

Det projekt vi har i det palestinska flyktinglägret Ein-el-Hilweh i staden Saida har 2017 fokuserat på de mest akuta behoven. Vi hjälpte medicinsk personal i lägret att utveckla strategier för att kunna hantera akuta fall av skadade. Teamet lanserade också ett nytt projekt för vård av patienter i hemmet som har problem att röra sig.

2017 i siffror:

  • 291 500 patientbesök i öppenvård
  • 11 100 individuella patientbesök för psykisk ohälsa
  • 670 gruppbesök om psykisk ohälsa
  • 5 600 förlossningar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 december 2018.

Det här arbetar vi med i Libanon