Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar i Libanon

I Libanon inkluderar vi sexuell och reproduktivhälsovård i alla våra program. Kliniken i Majdal Anjar är en av fyra kliniker i Bekaadalen.
Foto: Louise Annaud/MSF

Fakta Libanon

  • Befolkning: 6,8 miljoner
  • Huvudstad: Beirut
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1976
  • Antal anställda 2018: 649

Mer än en miljon människor har flytt över gränsen till Libanon sedan stridigheter utbröt i Syrien 2011. Det innebär att landet har störst antal flyktingar per capita i världen.

Många flyktingar lever under usla förhållanden. Den stora ökningen av antalet boende har satt landet under hård press, det gäller också hälso- och sjukvården. Även där det finns tillgång till vård utgör kostnader för läkarbesök, provtagningar och läkemedel ett hinder för flyktingar, migranter och ekonomiskt och socialt utsatta libaneser att söka hjälp.

Läkare Utan Gränser fortsätter att arbeta på flera håll i Libanon för att ge gratis vård av hög kvalitet. Det gäller bland annat icke smittsamma sjukdomar, reproduktiv hälsa, mödravård och hjälp vid psykisk ohälsa. Under 2018 utökade vi våra projekt till att erbjuda specialisthjälp som intensivvård av barn, kirurgi och behandling av talassemi, en svår blodsjukdom.

Bekaadalen

I Bekaa och Baalbek-Hermel där de flesta flyktingar från Syrien befinner sig erbjuder vi primärvård på flera platser. Vi har team som arbetar på två vårdcentraler med fokus på mammor och barn. Vi har också specialistvård för barn med både akut- och intensivvård. I juli hade vi renoverat klart ett sjukhus och kunde mot slutet av året ta hand om sårskadade och utföra allmän kirurgi. Dessutom hjälpte vi hälsovårdsmyndigheterna att vaccinera drygt 22 000 barn mot mässling och polio.

Norra Libanon

I norra Libanon har vi både primärvård och hjälp vid psykisk ohälsa. Det gäller såväl syriska flyktingar som lokalsamhället. I Tripoli har vi fortsatt att ge vård vid kroniska sjukdomar och erbjudit familjeplanering. 2018 införde vi ett WHO- program som landets hälsovårdsmyndigheter godkänt. Programmet som heter Mental Health Gap Action Programme innebär att allmänpraktiserande läkare tränas i att förskriva läkemedel under övervakning av en extern psykiater.

Södra Beirut

Sedan 2013 har vi drivit en vårdcentral och ett kvinnocenter i ett överfyllt flyktingläger. Där bor palestinier, syrier, libaneser och människor av andra nationaliteter under fattiga förhållanden och med begränsad tillgång till hjälp. I mars lanserade vi en vaccinationskampanj i samarbete med hälsovårdsmyndigheterna. 10 000 barn fick vaccin mot mässling och polio. I juli öppnade vi ett förlossningscenter vid Rafik Hariri universitetssjukhus. Våra team hjälper här till vid förlossning och behandlar nyfödda som remitterats till sjukhuset.

I ett annat flyktingläger har vi familjeplanering och vård av psykisk ohälsa. Vi har också ett program med vård i hemmet för personer med kroniska sjukdomar och som har svårt att röra sig.

Södra Libanon

I ett flyktingläger i Saida, södra Libanon, har vi ett liknande program med vård i hemmet. Vi fortsätter också att stötta vårdpersonal i lägret med att förbereda dem på att kunna rycka ut akut och ha en plan för att ta hand om sårade patienter som utsatts för våld.

Läkare Utan Gränser har arbetat i Libanon sedan 1976.

2018 i siffror:

  • 125 400 patientbesök i öppenvård
  • 11 700 individuella patientbesök för psykisk ohälsa
  • 3 660 patienter inlagda på sjukhus
  • 4 660 förlossningar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 2 december 2019.

Det här arbetar vi med i Libanon