Hoppa till huvudinnehåll

Tillgången till vård begränsad i Mali

I Mali råder det fortfarande brist på vårdpersonal och myndigheterna saknar medel att hantera vårdsituationer som epidemier. Vi har flera program som syftar till att möta de behov som finns och göra vården mer tillgänglig.
Foto: Verhenne Leen/Läkare Utan Gränser

Fakta Mali

  • Befolkning: 19 miljoner
  • Huvudstad: Bamako
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1992
  • Antal anställda 2018: 794

Under 2018 forsatte det osäkra läget i norra och centrala Mali att påverka sjukvård och annan service, särskilt på landsbygden. 

Läkare Utan Gränser arbetar i hela landet för att förbättra tillgång till vård både på landsbygden och i städerna. 

Mopti 

Situationen i Mopti-regionen, centrala Mali, har blivit allt mer osäker med återkommande våld och sammandrabbningar mellan militär och väpnade grupper. Många hjälporganisationer har lämnat regionen och har därmed gjort det ännu svårare för befolkningen att få sjukvård.  

Vi har team som arbetar på två sjukhus och ordnar med remisser från närliggande områden som ofta utsätts för stridigheter. I augusti utökade vi våra aktiviteter till tre vårdcentraler i avlägsna trakter i ett distrikt. Vi utbildade lokal personal att testa och behandla enklare fall av malaria. Dessa ”malaria agents” skickades ut till svårtillgängliga områden för att stötta våra mobila kliniker under den period då flest insjuknar i malaria.  

Ansongo 

I Gao-regionen, östra Mali, stöttar vi lokalsjukhuset i staden Ansongo med akutvård, kirurgi, barn- och mödravård. Vi ger personer som utsatts för våld medicinsk vård och psykologhjälp. Vi har också en vårdcentral med inriktning på gravida och barn under fem år. 

På flera platser i distriktet finns nomader och vi har där ett program för att säkerställa att också nomadsamhällen har tillgång till hälso- och sjukvård. Vi fokuserar arbetet på att förebygga, diagnostisera och behandla vanliga sjukdomar som drabbar gravida och barn. De fall som krävs remitterar vi till allmänna vårdcentraler.  

I april, då mer än 700 migranter drevs ut från Algeriet och passerade genom Gao delade vi ut cirka 500 hygienartiklar och gav 260 personer psykologhjälp. 

Kidal 

I Kidal-distriktet har vi sedan 2015 gett medicinsk vård och hjälp vid psykisk ohälsa på två vårdcentraler i staden och på fyra i omgivningarna. Vi har också ett program, liknande det i Asongo, som gäller vanliga sjukdomar som drabbar gravida och barn under fem år och som bor i nomadläger. 

Under året drev vi en kampanj tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna och lokala aktörer för att vaccinera mer än 10 000 barn under fem år i regionen. 

Koutiala 

I södra Mali stöttar vi sjukhuset i Koutiala med vård av barn och behandling av undernäring. 2018 byggde vi färdigt den nya barnavårdsavdelningen som nu har 185 sängplatser. Vi har också team som genomför en rad förebyggande och behandlade aktiviteter på olika vårdcentraler. Det gäller särskilt under malariasäsongen och då det krävs behandling av undernäring. I juni stöttade vi 37 av totalt 42 vårdcentraler i distriktet. Under året hade våra team i Koutiala mer än 160 000 patientbesök. 

Bamako 

I oktober började vi ett samarbete med hälsovårdsmyndigheterna för att diagnostisera och behandla livmoderhalscancer och bröstcancer. Vi stöttar onkologienheten vid universitetssjukhuset i huvudstaden Bamako och med palliativ vård, både på sjukhuset och i hemmet. 

Läkare Utan Gränser har arbetat i Mali sedan 1992 

2018 i siffror: 

  • 261 190 patientbesök i öppenvård 
  • 116 082 behandlades för malaria 
  • 19 586 fick vaccin 
  • 9 792 behandlades för undernäring 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 2 december 2019.

Det här arbetar vi med i Mali