Hoppa till huvudinnehåll

Tillgången till vård begränsad i Mali

I Mali råder det fortfarande brist på vårdpersonal och myndigheterna saknar medel att hantera vårdsituationer som epidemier. Vi har flera program som syftar till att möta de behov som finns och göra vården mer tillgänglig.
Foto: Verhenne Leen/Läkare Utan Gränser

Mali

Fakta Mali

  • Befolkning: 19 miljoner
  • Huvudstad: Bamako
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1992
  • Antal anställda 2020: 1,243

Tillgången till vård är ytterst begränsad i de norra och centrala delarna av Mali. Detta beror på bristen på medicinsk personal och utrustning, liksom på våldet mellan olika beväpnade grupper.

Läkare Utan Gränser ger medicinsk och humanitär hjälp till de allra mest sårbara grupperna på flera håll i landet. Bland annat bistår vi i den tilltagande krisen i centrala Mali, vi ger sjukvård till nomadiska grupper i norr och behandlar cancerpatienter i huvudstaden Bamako. Dessutom stöttar vi insatser som riktar sig till barn, bland annat nutritionsinsatser, i Koutiala i södra delen av landet.

För närvarande har vi även en insats mot covid-19 i Mali.

Läs mer om våra aktiviteter i Mali på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.
 

 

Det här arbetar vi med i Mali