Hoppa till huvudinnehåll

Tillgången till vård begränsad i Mali

I Mali råder det fortfarande brist på vårdpersonal och myndigheterna saknar medel att hantera vårdsituationer som epidemier. Vi har flera program som syftar till att möta de behov som finns och göra vården mer tillgänglig.
Foto: Verhenne Leen/Läkare Utan Gränser

Fakta Mali

  • Befolkning: 14,5 miljoner
  • Huvudstad: Bamako
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1992
  • Antal anställda 2017: 763

Det osäkra läget, särskilt i norra och centrala Mali, har påverkat både landets hälso- och sjukvård och tillgång till social service. Läkare Utan Gränser har projekt i flera regioner för att hjälpa de som är mest utsatta.

Ansongo

I Gao-regionen, östra Mali, har vi sedan 2012 arbetat på sjukhuset i staden Ansongo. Våra team gör patientbesök, akutvård, kirurgi, mödravård, behandling av kroniska sjukdomar och en rad andra insatser. Det gäller bland annat vård av nyfödda, undernäring och psykologstöd till personer som utsatts för våld, inklusive sexuellt våld. Vi hjälper också gravida och barn under fem år vid en vårdcentral.

I Ansong-odistriktet remitterar vi patienter till vårdcentraler och transporterar allvarliga fall till Gao-sjukhuset. Under hösten, då grupper av nomader flyttar, har vi team som ser till att de har tillgång till vård genom att utbilda lokal vårdpersonal i att diagnostisera och behandla vanliga sjukdomar. Vi har också infört ett remissystem vid allvarliga fall.

Kidal

I Kidal, norr om Gao-regionen, stöttar vi sex vårdcentraler, i och i närheten av staden, tillsammans med lokala myndigheter. Våra team arbetar med basal hälso- och sjukvård. Komplicerade fall remitteras till en vårdcentral (CSRef) eller till Gao-sjukhuset.

Mopti

I Douentza, i Mopti-regionen i centrala Mali, hjälper vi en vårdcentral att hantera undernäring, akut kirurgi och att remittera barn under femton år till sjukhus. Akuta fall förs över till staden Mopti. I Ténenkou prioriterar vi att hjälpa gravida kvinnor. Vår personal stöttar mödravårdsavdelningen, operationssalen och den öppna mottagningen vid vårdcentralen (CSRef). Under malariasäsongen har vi mobila kliniker i samhällen som annars är svåra att nå.

Koutiala

I staden Koutiala, södra Mali, inriktar vi oss framför allt på barn under fem år. Det gäller bland annat behandling av undernäring vid flera vårdcentraler. Vi satte in extra insatser under malariasäsongen. För närvarande arbetar vi på att bygga upp en barnavårdsavdelning med 185 sängplatser på Koutiala vårdcentrral (CSRef).

Akutinsatser i Sahel

I Sahelområdet har vi sedan 2015 ett akutteam. Målet är att övervaka situationen och att inom ett till två dygn kunna rycka ut akut om det uppstår en medicinsk och humanitär kris. Det gäller såväl i Mali som i grannlandet Niger.

2017 i siffror:

  • 178 200 patientbesök i öppenvård

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 11 december 2018.

Det här arbetar vi med i Mali