Hoppa till huvudinnehåll
En skadad patient flyttas från ambulansbår till en säng ombord på Läkare Utan Gränsers medicinska tåg
Foto: Andrii Ovod
En krigsskadad patient flyttas från en ambulansbår till en säng inne på intensivvårdsavdelningen på vårt medicinska tåg i Ukraina.

Ukraina

Vi ger medicinsk vård till människor som har fastnat i eller tvingats fly från striderna. Våra team donerar förnödenheter till sjukhusen och ger nödvändig utbildning till deras personal. 

Vad händer i Ukraina? 

 • Kriget i Ukraina har haft en förödande inverkan på människors hälsa. Den humanitära situationen är svår i de områden där strider pågår, särskilt för människor med kroniska sjukdomar och för dem med livshotande skador. Många av de skadade är barn och äldre, vilket tyder på att civila drabbas särskilt hårt av kriget. Samtidigt utsätts städer långt från fronten för missilattacker vilket har lett till ytterligare dödsoffer och skador.  
   
 • Miljontals människor är i behov av stöd över hela Ukraina. Förutom internflyktingar, som lever under otrygga förhållanden, finns det många andra sårbara grupper som äldre och personer med funktionsvariationer som är kvar i sina hem. Många bor under knappa förhållanden i skadade hus, utan el, rinnande vatten, mat eller mediciner. Medan striderna fortsätter är människor rädda att för att söka vård och många vårdinrättningar står inför allvarlig brist på personal, utrustning och läkemedel.
   
 • Konsekvenserna av kriget i Ukraina kommer att bli långtgående. Många människor har drabbats av fysiska och psykiska skador och utan adekvat vård kan deras återhämtning bli ofullständig eller ta mycket längre tid än nödvändigt. Människor har upplevt våld, förlust, isolering och rädsla, och behoven av psykologisk vård är enorma.
   
 • Huvuddelen av sjukvårdsinsatserna görs av det ukrainska sjukvårdssystemet och lokala frivilliggrupper, som ofta arbetar under svåra förhållanden nära frontlinjerna. Våra team fortsätter att stödja systemet genom att fylla de luckor i sjukvården som har förvärrats och orsakats av kriget.

Vad gör Läkare Utan Gränser i Ukraina?

karta över Läkare Utan Gränsers projekt i Ukraina juni 2023
Kartor och platsnamn som används återspeglar inte någon ståndpunkt från Läkare Utan Gränser om deras juridiska status.

Medicinska evakueringståg

Tillsammans med Ukrainas järnvägar har Läkare Utan Gränser byggt om två tåg för medicinska evakueringar. Våra team evakuerar patienter från sjukhus nära frontlinjerna, inklusive traumapatienter, och hänvisar dem till sjukhus i säkrare områden. Ett av tågen tillhandahåller grundläggande medicinsk vård, medan det andra är utrustat för att tillhandahålla intensivvård för patienter med allvarliga tillstånd.

Akutsjukvård

Vi stöttar akutmottagningen och kirurgi- och intensivvårdsavdelningarna med medicinsk vård på sjukhuset i Konstiantynivka, där våra team främst tar hand om traumafall. Vi har också utvecklat en akutinsats i samordning med myndigheterna som syftar till att ge tillgång till omfattande sjukvård för civila när frontlinjen rör sig. Vår insats omfattar ett mobilt medicinskt team som besöker områden nära frontlinjen och tillhandahåller akut sjukvård utifrån behoven i både Dnipro och Zaporizjzja.

Stöd till sjukhus och ambulanser

Vi skickar donationer av medicinsk utrustning och hygienpaket till sjukvårdsinrättningar och tillhandahåller utbildningsstöd för akuta insatser, såsom hantering av ett stort inflöde av krigsskadade, sanitet, trauma, könsbaserat våld och psykisk hälsa. Våra ambulanser överför patienter från sjukvårdsinrättningar nära frontlinjen till sjukhus längre bort från striderna, där de kan få tillgång till den vård de behöver. Vissa av ambulanserna är utrustade för intensivvård.

Mobila kliniker

Våra mobila kliniker erbjuder grundläggande sjukvård, psykologisk rådgivning, samt sexuell och reproduktiv hälsa. Genom dessa mobila kliniker tillhandahåller vi också läkemedel för människor med kroniska sjukdomar som högt blodtryck, astma, diabetes, hjärtsjukdomar och epilepsi. Vi remitterar också svårt sjuka patienter till sjukhus, samt delar ut grundläggande förnödenheter.

Psykisk hälsa

Våra team erbjuder stöd för psykisk hälsa genom mobila kliniker i områden där det är svårt för patienter att få tillgång till sjukvård, särskilt på landsbygden och på härbärgen för människor som fördrivits av kriget. Vi tillhandahåller också medicinsk och psykiatrisk vård på två vårdhem för patienter med allvarliga psykiatriska och neuropsykologiska tillstånd. Våra tjänster inom psykisk hälsa omfattar även psykologisk rådgivning till krigsskadade och stöd till lokal sjukvårdspersonal som upplever utbrändhet och stress.

Människor på flykt

Vi stöder utsatta människor som har flytt från östra och södra Ukraina, både på fasta öppenvårdskliniker och genom mobila kliniker. Våra team ger grundläggande sjukvård och psykologisk rådgivning till personer som tvingats fly, vi delar ut förnödenheter som sängkläder, hygienartiklar och mat, samt bistår vid behov med renovering av härbärgen.

För tillfället har vi inte möjlighet att arbeta i områden som ligger utanför den ukrainska arméns kontroll. Som oberoende humanitär organisation bör Läkare Utan Gränser ges tillträde till alla områden där det kan finnas humanitära behov. 

Rehabilitering 

Enligt information från det socialdepartementet har antalet personer med funktionshinder i Ukraina ökat med 300 000 sedan krigets början. Efterfrågan på sjukgymnaster med erfarenhet av att behandla både akuta och kroniska skador har ökat avsevärt på grund av detta.

Kriget pågår fortfarande och många skadas av landminor, explosioner och beskjutning. Behovet av rehabiliteringsvård är enormt. Läkare Utan Gränser stödjer hälso- och sjukvårdsmyndigheterna genom att tillhandahålla sjukgymnastikutbildning till personal och tekniskt stöd till sjukhus i Zhytomyr-regionen. 

Denna sida uppdaterades 9 februari, 2024. För det senaste om våra insatser följ gärna Läkare Utan Gränser på Twitter och andra sociala medier. 

Läkare justerar ljuset över en sjukhussäng.
Foto: Linda Nyholm
Läkaren Khassan El-Kafarna arbetar på både akutmottagningen och den kirurgiska enheten på Kostiantynivka-sjukhuset i Donetsk-regionen i Ukraina. Läkare Utan Gränsers team förvandlade det före detta apoteket på bottenvåningen till en operationssal för att stödja sjukvården i Kostiantynivka.

Vår historia i Ukraina

Den drastiska händelseutvecklingen har tvingat oss att ta det smärtsamma beslutet att pausa vår tidigare verksamhet i landet. Där ingår bland annat viktig vård till hivpatienter i Severodonetsk, tuberkulosvård i Zjytomyr, samt grundläggande sjukvård till människor i den redan tidigare konfliktdrabbade Donetskprovinsen i östra Ukraina. I Mykolajiv i södra Ukraina stöttar vi hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i arbetet med att diagnosticera och ge vård till personer med hepatit C.

Läkare Utan Gränser arbetade första gången i Ukraina 1999 och när den aktuella konflikten startade 2014 började vi ge medicinsk och humanitär hjälp i flera områden. 

Trots att vi har blivit tvungna att avbryta insatserna har vi gjort allt vi kunnat för att säkerställa att våra patienter får vård även i fortsättningen. Behoven av vård var redan omfattande, efter att befolkningen genomlevt drygt sju år av konflikt. 

Läs mer om våra aktiviteter i Ukraina på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

Stöd vårt arbete i Ukraina
Ge en gåva idag

Ukraina

Fakta Ukraina

 • Befolkning: 44,2 miljoner
 • Huvudstad: Kiev
 • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1999
 • Antal anställda 2022: 448