Hoppa till huvudinnehåll

Krig i Ukraina

Ett brinnande hus som träffats av raketbeskjutning i Mariupol, Ukraina. 24 februari 2022.
Foto: Lorenzo Meloni/Magnum Photos
Mariupol, östra Ukraina, 24 februari 2022. Ett bostadshus brinner efter att ha träffats av en raket.

Ukraina

Fakta Ukraina

  • Befolkning: 44,2 miljoner
  • Huvudstad: Kiev
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1999
  • Antal anställda 2020: 167

Läkare Utan Gränser är på plats i Ukraina. Situationen i landet förändras i snabb takt och vi mobiliserar vår krisberedskap för att kunna reagera utifrån de behov som uppstår i Ukraina och i grannländerna. 

Vad händer i Ukraina?

Den 24 februari utvecklades den väpnade konflikten i Ukraina till ett storskaligt krig. Tusentals människor har dödats och över 9 miljoner människor har redan flytt från landet enligt FN:s flyktingorgan UNHCR, medan 6 miljoner har tvingats lämna sina hem för att söka skydd i säkrare delar av Ukraina.

Vi ser hur de intensiva striderna och attackerna får förödande konsekvenser för civilbefolkningen. Vissa städer är omringade av militära styrkor och utsätts för hårda bombningar medan mat och vatten börjar ta slut. Sjukhus vi är i kontakt med har brist på nödvändiga mediciner och material för att vårda krigsskadade men också för behandling av olika kroniska sjukdomar. 

Många människor söker nu skydd i Lviv och andra relativt lugna städer i västra Ukraina. Ofta har de lämnat sina hem med väldigt få ägodelar. Lokala volontärer och civilsamhällesorganisationer arbetar hårt för att hjälpa dem, men förhållandena är svåra. 

Vad gör Läkare Utan Gränser i Ukraina?

Sedan striderna bröt ut har våra team arbetat dygnet runt med att få igång insatser för att möta akuta behov.

Karta över de platser i Ukraina där Läkare Utan Gränser arbetar i juli 2022.

 

I många delar av landet arbetar vi med sjukvårdsinrättningar för att hjälpa dem att vara redo för vad som kan komma härnäst. Vi gör detta genom att förse sjukhus med material och genom att förbereda personalen för stora inflöden av skadade människor. 

Vi ser också allt större behov bland de hundratusentals människor som söker skydd undan attackerna. Via mobila kliniker ger våra team grundläggande sjukvård och psykologiskt stöd på flera platser. I samarbete med Ukrainas järnvägar har vi utrustat två tåg med sjukvårdskapacitet för evakuering av patienter från konfliktzoner till säkrare platser där de kan få nödvändig vård. 

I nuläget har vi ca 130 internationell personal i Ukraina som arbetar tillsammans med kring 570 lokalt anställda. 

Vi gör löpande bedömningar av hur vi kan anpassa och utöka våra insatser på plats i Ukraina samt i Polen, Moldavien, Ungern, Rumänien och Slovakien. Vi har även team i beredskap i Ryssland och Belarus. Krisen utvecklas snabbt och säkerheten för patienter och personal är vår första prioritet.

Men en sak är säker – människor i Ukraina behöver allt stöd de kan få i denna svåra tid. 

Denna sida uppdaterades 26 juli, 2022. För det senaste om våra insatser följ gärna Läkare Utan Gränser på Twitter och andra sociala medier. 

Ukraina: En äldra kvinnar bärs på bår av anställda vid Läkare Utan Gränser

Stöd vårt arbete

Ge en gåva och bidra till våra insatser – i Ukraina och i andra kriser världen över.
Bidra nu

Vår historia i Ukraina

Den drastiska händelseutvecklingen har tvingat oss att ta det smärtsamma beslutet att pausa vår tidigare verksamhet i landet. Där ingår bland annat viktig vård till hivpatienter i Severodonetsk, tuberkulosvård i Zjytomyr, samt grundläggande sjukvård till människor i den redan tidigare konfliktdrabbade Donetskprovinsen i östra Ukraina. I Mykolajiv i södra Ukraina stöttar vi hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i arbetet med att diagnosticera och ge vård till personer med hepatit C.

Läkare Utan Gränser arbetade första gången i Ukraina 1999 och när den aktuella konflikten startade 2014 började vi ge medicinsk och humanitär hjälp i flera områden. 

Trots att vi har blivit tvungna att avbryta insatserna har vi gjort allt vi kunnat för att säkerställa att våra patienter får vård även i fortsättningen. Behoven av vård var redan omfattande, efter att befolkningen genomlevt drygt sju år av konflikt. 
 

Läs mer om våra aktiviteter i Ukraina på Läkare Utan Gränsers internationella hemsida.

 

Det här arbetar vi med i Ukraina