Hoppa till huvudinnehåll

Tuberkulosvård i Uzbekistan

Hembesök hos en patient med multiresistent tuberkulos (MDR-TB).
Foto: MSF

Fakta Uzbekistan 

  • Befolkning: 29,2 miljoner
  • Huvudstad: Tasjkent
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1997
  • Antal anställda 2017: 264

Vård av patienter med tuberkulos och hiv är fortfarande huvudfokus i de projekt som Läkare Utan Gränser har i Uzbekistan. Det är ett av de länder i världen med högst förekomst av läkemedelsresistent tuberkulos.

Uzbekistan är ett fattigt land i Centralasien. Sedan Sovjetunionens fall har hälso- och sjukvården eftersatts och det råder brist på läkemedel, utrustning och utbildad personal. Uzbekistan är ett av de länder i världen med flest antal fall av multiresistent tuberkulos.

Vårt arbete i Uzbekistan 2017

Tuberkulosprojekt

I januari 2017 lanserade vi en klinisk studie, TB PRACTECAL, i staden Nukus i Karakalpakstan, en autonom delrepublik, och i slutet av året ingick 55 patienter i studien. Målet är att utvärdera nya behandlingsstrategier och i studien ingår två nya läkemedel, bedaquiline och pretomanid. Dessa kombineras med ordinarie läkemedel och genom ny användning av redan godkända läkemedel. Behandlingen tar därmed betydligt kortare tid. Den har också potential att vara effektivare, lättare att fullfölja och kräver inga injektioner.

Som en del av det omfattande tuberkulosprojektet i Karakalpakstan samarbetar vi med hälsovårdsmyndigheterna, både på nationell och regional nivå, med att införa vårdmodeller som är mer patientcentrerade. Under året stöttade vi införandet av WHO:s nya riktlinjer i fem av landets 16 distrikt.

Under året påbörjade 2 466 patienter behandling av tuberkulos, tbc. 1 710 av dem för läkemedelskänslig tbc, 756 för läkemedelsresistent tbc och av dem 79 fall av extremt läkemedelsresistent tbc. 130 patienter med läkemedelsresistent tbc behandlades med nya läkemedel.

Vård av hiv                                                                                        

I huvudstaden Tasjkent samarbetar vi med hälsovårdsmyndigheterna i ett hiv-projekt. Vi har satt upp en enhet för att på ett och samma ställe kunna hantera hiv, tbc och hepatit C genom att testa och behandla patienter med mer än en infektion. Det handlar bland annat om högriskgrupper som drogmissbrukare och prostituerade.

Under året påbörjade 153 patienter behandling av hepatit C och 14 patienter tredje linjens antiretroviral, ARV, av hiv, då tidigare behandling upphört att verka. Närmare 880 patienter inledde första linjens behandling med ARV.

2017 i siffror:

  • 7 300 individuella besök för psykisk ohälsa
  • 2 500 patienter påbörjade behandling mot tuberkulos
  • 760 patienter påbörjade behandling mot multirestent tubekulos
  • 880 patienter påbörjade antiretroviral behandling mot hiv

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 januari 2019.