Hoppa till huvudinnehåll

Dengue

en kvinna och en man håller i en plastburk fylld med mygglarver
Foto: Martín Cálix
Läkare Utan Gränser har arbetat med dengueutbrott i Honduras sedan 1998. Dessa blir allt allvarligare, med tröskelvärden som når alarmerande nivåer och mer än 10 000 denguefall som rapporteras varje år. 

Denguefeber är en virussjukdom som påminner om influensa. Den överförs till människan via den dagaktiva Aedesmyggan.

Aedesmyggan, som också sprider gula febern, fungerar som transportör av det virus som orsakar denguefeber. Myggan är aktiv på dagen och då den sticker överför den samtidigt dengueviruset till människan. Efter några dagar har viruset förökat sig och kan gå över till andra tidigare osmittade myggor då dessa sticker. På så sätt förs smittan lätt vidare till fler människor.

Utbredningen av denguefeber har de senaste åren ökat dramatiskt. Sjukdomen finns nu i de flesta tropiska och subtropiska områden, framför allt i och runt städer och omkring halva jordens befolkning riskerar att smittas. Världshälsoorganisationen WHO uppskattar att 100- 400 miljoner människor blir smittade varje år.

Allvarlig denguefeber förekommer framför allt i Asien, Latinamerika och Afrika och har blivit en av de vanligaste orsakerna till att barn i dessa regioner hamnar på sjukhus och att de dör.

Vilka är symptomen på dengue?

Denguefeber bryter ut fyra till tio dagar efter smittotillfället. Symptom på denguefeber är huvudvärk och hög feber, led- och muskelsmärtor, illamående, även hudutslag. Den slutliga diagnosen ställs efter blodprov. 

En liten grupp patienter med denguefeber drabbas av en allvarligare form - dengueblödarfeber - med svåra komplikationer som bland annat leder till blödningar i de inre organen och chocktillstånd. Utan behandling löper de risk att dö.

Vilken behandling finns mot dengue?

Det finns inget specifikt läkemedel mot denguevirus. Behandlingen handlar om att lindra patientens symptom. Men för den som drabbats av den allvarliga formen av denguefeber med dess komplikationer är det nödvändigt med medicinsk vård. Där är det viktiga att ge stödbehandling med vätska för att förebygga och behandla chock. Med rätt behandling av specialiserad sjukvårdspersonal minskar risken att patienten dör drastiskt.

Sedan slutet av 2015 finns det ett godkänt vaccin mot denguefeber. Flera andra vaccin är under utveckling.

Våra insatser 

Vi tar hand om patienter som drabbats av komplikationer till följd av denguefeber. Vi jobbar även förebyggande med information och utdelning av myggnät. Vi informerar människor i utsatta områden om smittorisken och om hur de kan göra för att minska myggbeståndet och därmed risken för denguefeber.

 

Uppdaterad 26 september 2023.