Hoppa till huvudinnehåll

Gula febern

Ett intyg som visar att en person vaccinerats mot gula febern
Intyg som visar att en person vaccinerats mot gula febern. Kongo-Kinshasa 2016.

Gula febern är en allvarlig virusinfektion som överförs till människor via myggor i tropiska områden. Gula febern är svårdiagnostiserad och alla smittade får inte symptom. Utan behandling är sjukdomen dödlig. 

Flaviviruset som orsakar gula febern överförs till människor genom stick från tropiska myggor, bland annat aedesmyggan som också ger upphov till denguefeber

Vilka symptom har gula febern?

När viruset kommit in i blodomloppet tar det två till sex dygn innan den smittade blir sjuk. Det kan vara svårt att ställa rätt diagnos eftersom symptomen på gula febern liknar symptomen för andra sjukdomar så som malaria, denguefeber och hepatit kan ge liknande symptom. De personer som får symptom får vanligtvis feber, muskelsmärtor, huvudvärk, illamående, kräkningar och trötthet. 

De flesta som insjuknat i gula febern mår bättre efter 3-4 dagar. Men hos omkring 15 procent kommer febern tillbaka inom ett dygn och situationen förvärras drastiskt. Sjukdomen kan drabba flera organ så som levern och njurarna. Leverinflammation gör att huden färgas gul (gulsot), därav namnet gula febern. Blödningar från mun, näsa och mage kan förekomma i det här stadiet. Omkring hälften av dem som drabbas av denna svårare form av gula febern avlider inom två veckor.

Behandling av gula febern

Det finns ett effektivt vaccin mot gula febern där en dos ger ett bra och livslångt skydd hos dem som vaccineras. I högriskländerna är dock vaccinationsgraden låg. För att stoppa större utbrott av gula febern är det viktigt med tidig igenkänning av symptomen och tidig massvaccinering. En massvaccinationskampanj måste nå 90 procent av befolkningen för att kontrollera utbrottet. I det förebyggande arbetet är det också viktigt med bekämpning av myggor som överför viruset. 
 
Det finns ingen specifik medicin mot gula febern. Behandlingen innebär i första hand att lindra symptomen. Patienten får bland annat intravenös vätska och antibiotika om det samtidigt uppstått en bakteriell infektion. Dessutom isoleras den sjuke för att undvika ytterligare smittspridning. Dödligheten i gula febern är stor utan denna behandling. 

Utbredningen av gula febern

Viruset som orsakar gula febern finns endemiskt i flera tropiska områden i Afrika och Latinamerika. Av och till inträffar epidemier då ett stort antal människor plötsligt insjuknar. Vissa utbrott av gula febern har också rapporterats från USA och länder i Europa.

Världshälsoorganisationen WHO uppskattar antalet fall av gula febern till 200 000 per år, av vilka 30 000 har dödlig utgång. Det innebär en ökning av fall under de senaste två decennierna, troligtvis på grund av bland annat klimatförändringar, ökad urbanisering och skogsavverkning. Exakt hur många som drabbas av gula febern är dock svårt att veta eftersom långt ifrån alla inrapporteras och registreras. 

Vårt arbete mot gula febern

Våra insatser mot gula febern handlar om att behandla de som blir sjuka, genomföra vaccinationskampanjer i samband med utbrott, utbilda personal och bekämpa de myggor som sprider viruset.

När antalet insjuknande i gula febern fördubblas två veckor i sträck går larmet om att en vaccinationskampanj behövs. Om sjukdomsbilden består den tredje veckan kontaktar vi hälsovårdsmyndigheterna i området och försäkrar oss om att vi har personal redo att rycka ut.

I maj 2016 genomförde vi en vaccinationskampanj i Matadi, Kongo-Kinshasa. Kampanjen var riktad mot 350 000 människor som riskerade att smittas av gula febern. Utöver vaccineringen genomförde vi också aktiviteter för att bekämpa aedes aegypti-myggan som är bärare av gula febern.
 

Se vårt arbete för att bekämpa gula febern i Angola och Kongo-Kinshasa: