Hoppa till huvudinnehåll

Vård i krigets Jemen

Läkaren Roberto Scaini på Haydan-sjukhuset undersöker en liten patient med lunginflammation.
Läkaren Roberto Scaini på Haydan-sjukhuset undersöker en liten patient med lunginflammation.

Fakta Jemen

 • Befolkning: 23,6 miljoner
 • Huvudstad: Sana’a
 • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986
 • Antal anställda 2017: 1 797

 

Sedan 2015 har ett fullskaligt krig pågått i Jemen. Sjukdomsutbrott och ökat våld har förvärrat en i landet redan svår humanitär situation och fått förödande konsekvenser för befolkningen.

Över tre miljoner människor har tvingats på flykt sedan kriget startade 2015. Tjugo miljoner beräknas vara i behov av humanitär hjälp.

Läkare Utan Gränsers insats i Jemen en av våra största pågående insatser just nu. Vi arbetar på 13 sjukhus i 12 provinser och stöttar ytterligare 20 vårdinrättningar i landet.

Läs mer om vårt arbete i Jemen, från december 2018 (på engelska).

Vill du bidra till vårt arbete i Jemen och andra kriser? Här kan du ge en gåva.

 

Läkaren Cecilia Assarsson berättar om sitt arbete i Jemen.

UNDERNÄRING I JEMEN

Sedan i början av 2018 har sjukhus och vårdcentraler som vi stöttar behandlat 3300 fall av undernäring.

Livsmedelssituationen i Jemen är svår men Läkare Utan Gränser och andra hjälporganisationer har inte en överblick av näringsstatusen för hela landets befolkning. Säkerhetsläget och svårigheter att nå ut hindrar oss från att göra storskaliga undersökningar.

I vissa områden ökar undernäringen bland barn. Ett sådant exempel är vår undernäringsklinik på sjukhuset i Khamer, i provinsen Amran, där vi har lagt in dubbelt så många patienter i september 2018 jämfört med samma månad förra året.

Svält definieras som en situation där frekvensen av akut undernäring är mycket hög och dödligheten likaså, inte bara bland barn utan också hos tonåringar och vuxna. På de platser där vi arbetar visar vår medicinska data inte att det pågår svält.

Undernäring har funnits i Jemen även innan den nu pågående konflikten. Under de senaste tre åren har den allt svagare ekonomin och de stigande priserna på mat och bränsle lett till kraftigt försämrade livsvillkor och ökade svårigheter för människor att tillgå sjukvård.

Sjukvården nära kollaps

Mycket av infrastruktur, också när det gäller sjukvård, har förstörts av krigande parter. Importrestriktioner och hög inflation har försvårat människors tillgång till sjukvård och annan viktig service. Dessutom har en stor del av landets 50 000 anställda inom vården inte fått någon lön utbetalad sedan augusti 2016 och har därför lämnat sin tjänst för att hitta andra inkomstkällor.

Alla dessa faktorer har gjort att sjukvårdssystemet kollapsat. Det har lett till sjukdomsutbrott som kolera och difteri. Även där det finns tillgång till vård har de flesta inte råd att ta sig dit. Det innebär att de inte får vård i tid och sjukdomar som skulle gå att bota kan, då de inte behandlas, leda till döden.

VÅRT ARBETE I JEMEN 2017

För att möta de växande humanitära behoven har Läkare Utan Gränser under 2017 ökat sina insatser i Jemen. Vi har mer än 1 790 nationellt och internationellt anställda och stöttar över 1 000 personer inom hälsovårdsmyndigheterna vilket gör Jemen till en av de allra största satsningarna med hjälp av mänskliga resurser. Vi arbetar på 13 sjukhus och vårdcentraler i tolv olika distrikt och vi stöttar också 20 allmänna vårdinrättningar. Vi har donerat läkemedel och sjukvårdsutrustning till mer än 20 sjukhus och vårdcentraler runt om i landet.

Under 2017 genomförde våra team drygt 19 700 operationer. I hamnstaden Aden driver vi ett akutsjukhus för kirurgi och där såg vi en ökning av antalet fall. Det gällde inte bara krigsskadade utan också människor som utsatts för våld i staden. Vi kunde se att för allt fler kvinnor sker förlossningen i hemmet och att en del då drabbas av komplikationer. I Taiz, som är Jemens näst största stad och där häftiga strider pågått i mer än två år, finns ett sjukhus för barn- och mödravård. Där bistod vi vid över 7 900 förlossningar under 2017. På båda sidor om frontlinjen i Taiz utgör våldet dagligen ett hot mot civila.

Våra team är tillbaka och arbetar igen på Haydan- och Abs-sjukhusen, norra Jemen, som i oktober 2015 och augusti 2016 bombades av den saudiledda koalitionen (SLC).

Kolera

Under året tog vi emot drygt 101 000 patienter på våra kolerabehandlingscenter. Utbrottet visar på vilka följder kriget får för befolkningen. Utan tillgång till rent vatten, sophantering och svårigheter att få medicinsk hjälp gör att många drabbas av sjukdomar som kolera. 

 

Vår fältarbetare Hanna Broberg berättar om en alarmerade situation i Abs.

I april, då utbrottet skedde, var vi snabba med att öppna 37 behandlingscenter i nio av landets 22 distrikt. Den enhet med 15 sängplatser som vi satte upp på Khamir-sjukhuset i Amran, i västra Jemen, var snart fullbelagd, så vi ersatte den då med en större enhet med 100 sängplatser. I Hajjah, ett av de värst drabbade distrikten, tog koleracentret i Abs emot drygt 15 700 patienter. Också i distriktet Ibb, sydvästra Jemen, satte vi upp koleracenter. Vi utbildade vårdpersonal i att förebygga, identifiera och behandla sjukdomen och remittera de svåraste fallen till behandlingscentra.

I juni nådde kolerautbrottet sin höjdpunkt, men avtog sedan under kommande månader.

Difteri

Då koleraepidemin avtagit inträffade de första fallen av difteri. Nästan 70 procent av dem som misstänktes ha insjuknat identifierades i Ibb, övriga i andra distrikt. Om sjukdomen inte behandlas kan den i 40 procent av fallen leda till dödlig utgång. I de flesta länder har difteri försvunnit sedan barnen vaccinerats. I Jemen skedde det sista utbrottet 1982 och 1992 rapporterades ett fall.

Som svar på att difteri återigen brutit ut öppnade vi en behandlingsenhet på Nasser-sjukhuset i staden Ibb och på Al Nasr-sjukhuset i Ad Dhale, södra Jemen. Vi stöttade också två andra sjukhus, ett av dem med intensivvårdsavdelning. Vi såg också till att patienter via ambulans kunde föras till sjukhus. Dessutom stöttar vi ett laboratorium. Under 2017 behandlade vi mer än 400 patienter för difteri.

Njursvikt

Sedan 2015 har fyra av Jemens 32 behandlingscenter för njursjukdomar tvingats stänga. Men de 28 center som finns kvar har brist på nödvändig utrustning och förråd vilket ofta leder till att behandlingen avbryts. De senaste två åren har vi importerat över 800 ton dialysmaterial och omkring 800 patienter har fått dialys vid mer än 83 000 tillfällen. Vi har också stöttat sex dialyscenter. Tre av dessa har nu lämnats över till en annan organisation. Mer än 4 400 patienter med allvarlig njursvikt är i trängande behov av vård.

Utmaningar

En viktig fråga för oss är att våra humanitära principer respekteras och att vårdinrättningar och personalen som arbetar där kan känna sig trygga. Vi ser hur importhinder på grund av blockader påverkar sjukvårdssystemet i Jemen. Myndigheter i huvudstaden Sana’a och i Aden fortsätter att försvåra hjälpoperationer runt om i landet. I november inledde den saudiledda koalitionen en total blockad i hamnar och flygfält för att förhindra humanitär hjälppersonal och nödvändig utrustning att komma in i landet. Det försvårade våra möjligheter att hjälpa utsatta områden. Under året arrangerade vårt kontor i Djibouti, Östafrika, mer än 200 flygtransporter till Jemen med 1 200 medarbetare och utrustning för att kunna bedriva verksamheter i landet.

2017 i siffror:

 • 101 500 benhandlades för kolera
 • 21 800 mödravårdsbesök
 • 19 700 kirurgiska ingrepp
 • 9 500 patienter behandlades för skador från fysiskt våld, inklusive krigsskador
 • 4 000 hjälppaket utdelade
 • 4 200 behandlades för malaria
 • 3 400 behandlades för undernäring

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 12 november 2018.

 

Det här arbetar vi med i Jemen