Hoppa till huvudinnehåll

Vård i krigets Jemen

Läkaren Roberto Scaini på Haydan-sjukhuset undersöker en liten patient med lunginflammation.
Läkaren Roberto Scaini på Haydan-sjukhuset undersöker en liten patient med lunginflammation.

Fakta Jemen

  • Befolkning: 23,6 miljoner
  • Huvudstad: Sana’a
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986
  • Antal anställda 2018: 2 058

 

Efter fyra år av krig ligger sjukvårdssystemet i Jemen i spillror. Under 2018 ökade stridigheterna med snabbt ändrade frontlinjer och attacker mot civila över hela landet.

Läkare Utan Gränser arbetade 2018 på tretton sjukhus och vårdcentraler och stöttade mer än tjugo vårdinrättningar i tolv distrikt. Men upprepade attacker på medicinsk personal under året gjorde att vi tvingades avsluta våra aktiviteter i flera områden.

Osäkerhet och begränsad tillgång hindrade både oss och andra organisationer att samla in data kring de humanitära behoven runt om i landet. I fem av distrikten hade vi team som behandlade 5 700 barn för undernäring. Men vi såg inga tecken på hotande hungersnöd i motsats till vad bland annat FN antytt.Rapporterna om antalet krigsrelaterade dödsfall stämde inte heller. Det officiella antalet döda var fortfarande 10 000, samma antal sedan 2016. Det har sedan gjorts en mer realistisk beräkning med uppskattningsvis 60 000 dödsfall enligt den oberoende ideella organisationen ACLED. Från mars 2015 till december 2018 har Läkare Utan Gränser och vårdinrättningar som vi stöttar behandlat mer än 119 000 personer med krigsrelaterade skador.

Våra insatser i Jemen 2015-2018

Hamnstaden Hodeidah

Den 13 juni anföll regeringstrogna koalitionsstyrkor oppositionella trupper för att återta kontrollen över hamnstaden Hodeidah. Under följande tre månader pågick våldsamma stridigheter och vi öppnade då ett sjukhus med kirurgi i kuststaden Mocka. I slutet av året hade vi där utfört nästan 1 300 större operationer. Vi tog också emot patienter med sårskador och gravida med komplikationer som krävde omedelbar kirurgi. Remisser skickades till vårt traumacenter i hamnstaden Aden där våra team tog emot mer än 6 000 akuta fall och gjorde under året över 5 400 operationer, 90 procent av dem våldsrelaterade.

Då fredssamtalen misslyckats utbröt en ny offensiv i mitten av september. Dagliga sammandrabbningar blockerade huvudvägen mellan Hodeidah och huvudstaden Sanaa och man fruktade en belägring av staden. Efter att ha rustat upp akutrum och operationssalar i Al Salakhana-sjukhuset, nordost om staden, började vi där i september med vård och akutkirurgi. I början av november, då stridigheterna ökade, var sjukhuset ett av de endast tre som fanns i området.

Samtidigt började vi hjälpa andra sjukhus i regionen med upprustning, donationer och teknisk support. Många människor hade tvingats fly undan stridigheterna och saknade därför tillgång till vård.

I mitten av december kom de stridande parterna överens om ett eld upphör. I Stockholmsöverenskommelsen ingick ett fångutbyte, en demilitariserad zon kring Hodeidah och ett tillbakadragande av oppositionella trupper. En kommitté bildades också för att diskutera staden Taizs framtid. Staden är efter fyra år fortfarande delad av frontlinjer och beroende av att snabbt få medicinsk hjälp. 

Attacker mot civila och vårdpersonal

Enligt den opartiska organisationen Yemen Data Project har 17 729 civila skadats eller dödats 2015-2018 vid anfall ledda av regeringstrogna koalitionsstyrkor. Under 2018 var Saada, en provins i norra Jemen, värst drabbad. Där gjordes 1 306 luftanfall, fler än något annat år sedan 2015. Våra team fortsatte att där arbeta på Haydan-sjukhuset som återuppbyggts efter ett luftanfall 2015.

Den 11 juni bombades ett behandlingscenter för kolera som vi driver i Abs, i Jajja-provinsen. Det skedde mindre än två år efter att sjukhuset där bombades och 19 personer dödades och 24 skadades. Det var sjätte gången sedan 2015 som en av våra inrättningar träffats av stridande parter.

Dessutom var vi tvungna att avsluta våra projekt i Ad Dhale-provinsen efter att vår personalbostad utsatts för explosioner två gånger under knappt en vecka i november. Våra team har arbetat i provinsen sedan 2012 och stöttat vårdinrättningar i fyra distrikt med behandling av mer än 400 000 patienter. I slutet av december upphörde också vårt stöd till Razeh-sjukhuset i Saada-provinsen. Anledningen var att vi befann oss nära frontlinjen med hög risk för både patienter och personal.

Läkaren Cecilia Assarsson berättar om sitt arbete i Jemen.

Kritiskt läge

Sjukvårdssystemet i Jemen ligger i spillror i hela landet. Det gäller framför allt i norra provinserna där regeringstrogna koalitionsstyrkor intensifierade luftangreppen i slutet av 2017 och i början av 2018. En stor del av vårdpersonalen har slutat då deras löner inte betalats ut sedan augusti 2016. Endast ett fåtal sjukhus är fortfarande i drift. Invånarna kämpar för att få tillgång till och att ha råd med att täcka de mest basala behoven som mat, bränsle och läkemedel. För att möta bristen på samhällsservice, särskilt när det gäller vård för kvinnor och barn, har våra team under året haft barn- och mödravård i fem provinser.

I landets västra del är bristen på kirurgverksamhet fortfarande en av de viktigaste frågorna. Längs den 45 mil långa kuststräckan mellan Hodeidah och Aden är vårt sjukhus i Mocka det enda med en operationssal för lokalbefolkningen. Mellan augusti och december 2018 behandlade våra team där mer än 150 patienter som skadats av landminor och andra explosiva föremål. En tredjedel av dem var barn som var ute och lekte. I september visade en rapport – Conflict Armament Research report – att oppositionsstyrkorna stod bakom en massproduktion av minor och andra explosiva föremål.

Sjukdomsutbrott

Under året behandlade vi betydligt färre fall av kolera än 2017, men risken för nya utbrott kvarstår. I slutet av 2018 öppnade vi ett nytt koleracenter i Ibb då vi såg en ökning av både misstänkta och konstaterade fall. Det skedde också ett utbrott av difteri som våra team behandlade. Mässling är ett annat bekymmer, särskilt i provinserna Saada, Hajjah och Amran. Under 2018 behandlade vi närmare 2 000 fall. Vaccinationer är fortfarande en stor utmaning. Vid flera tillfällen kunde vi inte genomföra de kampanjer vi hade planerat på grund av avspärrningar eller att vi i vissa områden inte fått tillstånd att vaccinera.

2018 i siffror:

535 634 patienter inom öppenvård, 138 797 av dem barn under fem år

63 075 patienter lades in på sjukhus, 21 314 av dem barn under fem år

24 375 förlossningar, inklusive 2 453 kejsarsnitt

23 509 större operationer

16 603 behandlades för fysiskt våld, inklusive krigsskador

12 698 behandlades för kolera

5 716 behandlades för undernäring

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 29 Augusti 2019

Det här arbetar vi med i Jemen