Hoppa till huvudinnehåll

Vård i krigets Jemen

Läkaren Roberto Scaini på Haydan-sjukhuset undersöker en liten patient med lunginflammation.
Läkaren Roberto Scaini på Haydan-sjukhuset undersöker en liten patient med lunginflammation.

Fakta Jemen

  • Befolkning: 23,6 miljoner
  • Huvudstad: Sana’a
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986
  • Antal anställda 2019: 2 538

 

Människor i Jemen har mycket dålig tillgång till livsviktig sjukvård på grund av flera års konflikt, strider och riktade attacker mot vårdinrättningar.

Även om antalet flygangrepp minskade i slutet av 2019 fortsatte stridigheterna i många provinser under hela året. Många människor tvingades fly och tusentals skadades och dödades. Attacker mot vårdinrättningar, brist på utbildad personal och medicinskt material har lett till att sjukvårdssystemet nästan kollapsat.

Läkare Utan Gränser har under 2019 arbetat på tolv sjukhus och vårdcentraler och stöttat mer än tjugo vårdinrättningar i tolv provinser i Jemen.

På grund av säkerhetsläget och svårigheter att nå flera delar av landet var det en utmaning att få en exakt bild över de humanitära behoven. Det var svårt att samla in tillförlitlig information om i vilken utsträckning människor i Jemen drabbats av undernäring. I provinserna Hajjah, Saada, Amran, Ibb och Taiz behandlade våra team 7 330 barn på våra undernäringskliniker.

Våld mot civila och sjukvårdspersonal

I början av året kunde vår personal vittna om ett antal attacker riktade mot patienter, vårdinrättningar och civila. I april återupptog vi arbetet på det kirurgiska sjukhuset i Aden efter en månads uppehåll då en patient  förts bort och dödats. Situationen i staden var fortsatt osäker under året då olika beväpnade grupper försökte att ta över makten. Vårt sjukhus tog vid flera tillfällen emot ett stort antal skadade. Efter att våldet blossade upp i augusti behandlade våra team 119 personer inom loppet av mindre än ett dygn. Under samma månad utförde vi 800 operationer på människor som utsatts för våld.

I staden Taiz stöttade vi Al-Thawra sjukhuset. Det utsattes för elva väpnade angrepp och en patient dödades. Vi krävde åter igen att vårdinrättningar, vårdpersonal och patienter måste skyddas enligt Internationell humanitär rätt.

Den 6 november blev sjukhuset vi driver i Mocha, i sydvästra Jemen, delvis förstört, när kringliggande byggnader träffades i en lufträd. Tur nog kom inga människor till skada och vi kunde senare öppna sjukhuset igen.

Sedan konflikten brutit ut har våra egna vårdinrättningar och vårdinrättningar som vi stöttar attackerats i lufträder vid sex tillfällen. Detta hindrar oss från att ge livsviktig sjukvård. 

Hjälp till flyktingar i Hajjah och Ibb

Antalet patienter som sökte vård på sjukhuset i Abs, i Hajjah-provinsen ökade, delvis till följd av pågående stridigheter i norra Abs. I oktober skrev vi in fler än 7 000 patienter i behov av akut sjukvård. Det största antalet sedan vi började stötta sjukhuset 2015.

Antalet flyktingar ökade under första halvåret från 100 000 till 120 000. Många saknade  vatten, mat, tak över huvudet och tillgång tillsjukvård. Sjukhuset i Abs är det enda som  tillhandhåller specialistvård i ett upptagningsområde med fler än 1,2 miljoner människor.

I Ibb, en av Jemens mest tättbefolkade provinser, lever hundratusentals flyktingar som flytt från strider i Hodeidah, Ad Dhale och Taiz. Läkare Utan Gränser arbetar på sjukhuset i Dhi As-Sufal, nära

Taiz, där vi ger akutvård, kirurgisk vård, intensivvård samt driver en avdelning för inneliggande patienter. 

Livräddande vård av mödrar och barn

Vi  bistår med barnhälsovård och mödravård i på de flesta ställen där vi jobbar i Jemen. Behovet är stort och ökar varje år. Under 2019 hjälpte våra team till vid 5 900 förlossningar i Taiz, Hajjah och Ibb.

Läkaren Cecilia Assarsson berättar om sitt arbete i Jemen.

Många kvinnor , barn och nyfödda dog när de kom till sjukhusen eller kort efter. En stor del av de nyfödda som vi vårdade hade låg födelsevikt eller hade fötts för tidigt, hemma eller på små privata kliniker. De vanligaste dödsorsakerna hos nyfödda var antingen att de fötts för tidigt, led av syrebrist eller blodförgiftning.

Det höga antalet dödsfall beror på flera faktorer, till stor del orsakade av kriget . Det finns väldigt få vårdinrättningar och det är farligt att ta sig till sjukhus. Samtidigt har många inte råd att betala för sin behandling på privata vårdinrättningar

För att möta de ökade behoven av  barnhälsovård och mödravård har vi börjat att bygga upp ett nytt mödravårdssjukhus i Al-Qanawes för att bistå människorna i provinserna Hajjah och Hodeidah.

Sjukdomsutbrott

Utbrott av infektionssjukdomar är vanliga i Jemen. Det beror på dåliga sanitära förhållanden, brist på rent vatten samt brister i vaccinationsprogram. Mellan januari och april 2019 tog vi emot 15 265 patienter med kolerasymptom och öppnade  två kolerabehandlingscenter i Khamir och Taiz. I slutet av april – då antalet fall minskade i landet – kunde vi antingen stänga dessa center eller dra ner på antalet sängplatser. Men vi var fortsatt beredda att agera vid nya utbrott.

Från slutet av december 2018 fram till februari 2019 rapporterades ett ökat antal fall av mässling. Under denna period behandlade vi personer med mässling i Abs, Haydan, Ibb, Khamer och Taiz. I mitten av februari lanserade de lokala myndigheterna i norra provinserna en vaccinationskampanj som bidrog till att minska antalet fall av mässling. 

Våra team behandlade även patienter vid utbrott av difteri och denguefeber som skedde i Ibb, Taiz, Hajjah och Haydan. 720 personer behandlades för difteri och 4 686 för denguefeber. 

2019 i siffror:

308 900 patienter inom öppenvård
75 800 lades in på sjukhus
35 100 behandlades för kolera
31 000 förlossningar
27 100 operationer
1 150 behandlades för mässling

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2019. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad 26 oktober 2020.

Det här arbetar vi med i Jemen