Hoppa till huvudinnehåll

Epidemier och pandemier

Marina González, som arbetar med vatten och sanitet, och logistikern Jesús Montes på ett av de äldreboenden som vi stöttade under coronapandemin i Spanien.
Foto: Olmo Calvo/Läkare Utan Gränser
När det nya coronaviruset började spridas utvecklades det snabbt till en pandemi. Läkare Utan Gränser startade många nya projekt, bland annat i Spanien där vi stöttade äldreboenden.

Vad gör vi vid stora sjukdomsutbrott runt om i världen? Det handlar om utbrott av smittsamma sjukdomar som sprids snabbt bland människor, och som i värsta fall kan leda till en epidemi med tusentals döda.

Vid större utbrott av smittsamma sjukdomar måste vi vara snabbt på plats och arbeta för att människor ska få tillgång till vård och läkemedel. Samtidigt försöker vi förhindra att fler människor smittas genom att vaccinera så många som möjligt. Smittas tillräckligt många leder det till en epidemi.

Hur jobbar vi med epidemier?

Vi arbetar mot epidemier genom att vaccinera människor i förebyggande syfte – för att förhindra att de över huvud taget ska smittas av de vanligaste sjukdomarna. När en sjukdom redan har börjat spridas bland befolkningen ger vi vård åt de smittade och utbildar vårdpersonal i smittbekämpning. Förbättrad sanitet, hygien och rent vatten behövs till exempel för att förhindra smittspridning – framför allt när det gäller diarrésjukdomar.

Gula febern

Varje år insjuknar ungefär 200 000 människor i gula febern, en virussjukdom som smittar via myggor. Det enklaste sättet att förhindra spridning av sjukdomen är vaccination och genom att försöka bekämpa och döda myggen som sprider den.

Malaria drabbar miljontals

Varje år smittas över 200 miljoner människor av malaria. Ungefär 660 000 av dem dör. Malaria sprids av myggor och är vanligast i fattiga områden – ungefär 90 procent av alla som dör av malaria är barn i Afrika söder om Sahara. Malaria kan diagnostiseras med hjälp av ett enkelt blodprov som ger svar inom 15 minuter. Det finns ännu inget godkänt vaccin mot malaria, men forskning pågår.

Ebola i västra Afrika

En annan viktig metod för att förhindra epidemier är övervakning för att se till att insatser snabbt kan vara på plats vid ett sjukdomsutbrott. Västafrika drabbades under 2014 och 2015 av en ebolaepidemi. Situationen övervakas fortfarande för att förhindra en ny epidemi.

Vaccination mot kolera

Kolera sprids främst genom förorenat vatten och vid större sjukdomsutbrott arbetar vi därför mycket med att säkra tillgången till rent vatten, vaccination, samt att upplysa om hur smittan kan undvikas genom att man är noga med sanitet och hygien.

Mässling

Vi genomför vaccinationskampanjer mot mässling, bland annat i flyktingläger och i länder med hög dödlighet i sjukdomen. Mässling är väldigt smittsamt, och en av de vanligaste dödsorsakerna bland barn under fem år. 95 procent av alla dödsfall inträffar i låginkomstländer, främst i Afrika och Asien.

Accesskampanjen - sätter press på läkemedelsbolagen

För att arbetet mot epidemier ska vara effektivt krävs bättre tillgång och lägre priser på vaccin och läkemedel. Vaccinationer är det bästa sättet att förebygga sjukdomar och förhindra att epidemier uppstår. Men priset på ett grundläggande vaccinationspaket för barn i de fattigaste länderna har de senaste tio åren skjutit i höjden – det lägsta globala priset för ett vaccinationspaket har ökat med hela 6700 procent mellan 2001 och 2014. Paketet inkluderar skydd mot 12 sjukdomar och kan rädda livet på tusentals barn. Därför är det viktigt att vi genom den så kallade Accesskampanjen fortsätter att sätta press på läkemedelsföretagen för att pressa priserna och öka tillgången på de mediciner som finns.