Hoppa till huvudinnehåll

Epidemier

En kvinnlig vårdanställd med skyddshandskar ger ett barn ett oralt vaccin.
Foto: Laurence Hoenig/Läkare Utan Gränser
Epidemier |
Utbrott av kolera, mässling eller gula febern kan spridas snabbt och leda till många dödsfall.

Vad gör vi vid stora sjukdomsutbrott runt om i världen? Det handlar om utbrott av smittsamma sjukdomar som sprids snabbt bland människor, och som i värsta fall kan leda till en epidemi med tusentals döda.

Epidemier kan sätta även de starkaste hälsovårdssystemen under press - men de människor som löper störst risk är främst de som lever i fattigdom eller i områden med stor instabilitet. I dessa situationer är levnadsförhållandena osäkra, långt ifrån alla behövande har tillgång till hälso- och sjukvård och rutinvaccineringar avbryts ofta eller har minskad täckning.

Bara under de senaste åren har vi svarat på utbrott av gula febern i Angola och Kongo-Kinshasa, pest på Madagaskar, storskaliga kolera- och mässlingsepidemier i flera länder i Central- och Västafrika och utbrott av den sedan länge bortglömda sjukdomen difteri i Jemen och bland rohingya-flyktingar i Bangladesh.

När en smitta sprids mellan flera världsdelar kallas den pandemi. Läkare Utan Gränser arbetade med covid-19-pandemin i 75 länder. 

Hur jobbar vi med epidemier?

Vid större utbrott av smittsamma sjukdomar måste vi vara snabbt på plats och arbeta för att människor ska få tillgång till vård och läkemedel. Samtidigt försöker vi förhindra att fler människor smittas genom att vaccinera så många som möjligt. Smittas tillräckligt många leder det till en epidemi.

Epidemier | Så arbetar vi

De drabbade patienternas och samhällenas behov måste stå i centrum för alla epidemiinsatser för att de ska bli effektiva. Att reagera snabbt kan ha en betydande inverkan på antalet människor som insjuknar och dör av sjukdom.

Ett epidemiskt utbrott kräver ofta en snabb och omfattande logistikinsats, som beroende på situationen kan omfatta allt från att öppna tillfälliga vårdinrättningar för att behandla patienter, genomföra åtgärder för att förebygga och kontrollera infektioner eller förbättra vatten och sanitet för att förhindra att en sjukdom sprids.

Vid utbrott av mycket smittsamma sjukdomar som mässling och hjärnhinneinflammation innebär förebyggande ofta vaccination. Förutom att organisera massvaccineringskampanjer som svar på epidemier förstärker våra team också rutinmässig vaccinationstäckning på de hälsocentraler där vi arbetar.

När det gäller andra sjukdomar - som vissa former av hjärnhinneinflammation och virala hemorragiska sjukdomar - är det svårt att ställa diagnos och behandla dem eftersom det saknas rätt verktyg för att bekämpa sjukdomen.

Det är också viktigt att öka medvetenheten så att människor känner till riskerna med sjukdomen och hur de kan hjälpa till att förhindra dess spridning.

Malaria drabbar miljontals

Varje år smittas över 200 miljoner människor av malaria. Ungefär 660 000 av dem dör. Malaria sprids av myggor och är vanligast i fattiga områden – ungefär 90 procent av alla som dör av malaria är barn i Afrika söder om Sahara. Malaria kan diagnostiseras med hjälp av ett enkelt blodprov som ger svar inom 15 minuter. Det finns ännu inget godkänt vaccin mot malaria, men forskning pågår.

Ebolaepidemin i västra Afrika

Ebolaepidemin i Guinea, Liberia och Sierra Leone krävde över 11 000 liv, varav nästan 500 vårdpersonal i hela regionen.

Läkare Utan Gränser gick i spetsen för insatsen och hade stora projekt i de tre värst drabbade länderna - Guinea, Sierra Leone och Liberia - och stöttade även responsen i Nigeria, Senegal och Mali.

Vi satte cirka 4 000 medarbetare och tog emot mer än 10 000 patienter i särskilda ebolabehandlingscenter . Vi tillhandahöll också psykologiskt stöd, gjorde hälsofrämjande åtgärder, övervakning, kontaktspårning och genomförde aktiviteter för att förbättra övrig hälso- och sjukvård. Efter utbrottet tillhandahöll vi medicinsk vård för överlevande av sjukdomen på en särskild klinik för överlevande.

Accesskampanjen - sätter press på läkemedelsbolagen

För att arbetet mot epidemier ska vara effektivt krävs bättre tillgång och lägre priser på vaccin och läkemedel. Vaccinationer är det bästa sättet att förebygga sjukdomar och förhindra att epidemier uppstår. 

Men priset på ett grundläggande vaccinationspaket för barn i de fattigaste länderna har de senaste tio åren skjutit i höjden – det lägsta globala priset för ett vaccinationspaket har ökat med hela 6700 procent mellan 2001 och 2014. Paketet inkluderar skydd mot 12 sjukdomar och kan rädda livet på tusentals barn. Därför är det viktigt att vi genom den så kallade Accesskampanjen fortsätter att sätta press på läkemedelsföretagen för att pressa priserna och öka tillgången på de mediciner som finns.

 

Uppdaterad mars 2023.