Hoppa till huvudinnehåll

Hepatit A, B och C

En viktig del för att hindra utbredningen av hepatit A, B och C är utbildning. Här i Pakistan.
Foto: Domonique Beels
En viktig del för att hindra utbredningen av hepatit A, B och C är utbildning. Här i Pakistan.

Hepatit A, B och C, eller smittsam leverinflammation, är alla virusinfektioner. De överförs på olika sätt men gemensamt är att de påverkar levern och orsakar gulsot. 

Hepatit A finns i tarmen hos människor och överförs genom till exempel dricksvatten och dåligt uppvärmd mat. Vid dålig hygien kan smittan också överföras genom direktkontakt med en smittad persons avföring.

Hepatit B är den allvarligaste typen av hepatitvirus och är mycket smittsamt. Viruset överförs via blod eller genom oskyddat sex och även från mor till barn vid förlossningen. 

Hepatit C överförs framför allt via blod, till exempel vid användandet av ’orena’ kanyler eller andra medicinska redskap på  vårdinrättningar eller via blodtransfusioner med smittat blod. 

Vilka är symptomen på hepatit A, B och C?

Gemensamt för hepatit A, B och C är symptomen i den akuta fasen av sjukdomen; de första symptomen är nedsatt aptit, illamående, muskel- och ledsmärtor samt lätt feber. Därefter får den smittade gulsot, då huden, slemhinnorna och ögonvitorna får en gulaktig färg och urinen blir mörkare. Men alla som insjuknat utvecklar inte samtliga symptom.

När det gäller hepatit A är tiden från smitta till sjukdomsutbrott – inkubationstiden – 14 till 28 dagar. Hepatit A ger allvarligare symptom hos vuxna än hos barn. Cirka 70 procent av vuxna drabbas av gulsot, bland barn är det omkring 10 procent.  
Mycket få smittade – 1 på 1 000 – utvecklar leverbesvär och riskerar därmed att dö. Om man en gång har haft hepatit A kan man inte få sjukdomen igen.

Inkubationstiden för hepatit B är en till sex månader. För barn som har blivit smittade före sin femårsdag är risken för att utveckla en kronisk infektion upp till 90 procent, hos vuxna är risken runt 5 procent.  En femtedel av alla som bär på en kronisk infektion utvecklar skrumplever.

Inkubationstiden för hepatit C är 2 veckor till 6 månader. Majoriteten av de drabbade utvecklar en kronisk infektion och av dessa kan upp till en tredjedel utveckla skrumplever.

Förebyggande och behandling av hepatit

För att förebygga hepatit A är kunskap om god hygien vid matlagning, avfallshantering och personlig hygien, tillgång till rent vatten och sanitet samt att vaccinera mot hepatit A viktiga.

Hepatit B förbyggs genom kunskap om att sjukdomen kan överföras sexuellt, från mor till barn och via blodprodukter. Dessutom finns ett effektivt vaccin mot hepatit B. Genom att allt fler länder vaccinerar barn har antalet kroniska infektioner hos barn minskat kraftigt.

För att förebygga hepatit C behövs goda hygienrutiner på vårdinrättningar, testning av blodtransfusioner för hepatiter och andra blodsmittor. Så kallade skadereducerande program (till exempel sprutbytesprogram för missbrukare som injicerar droger) kan också minska smittan i vissa grupper.

För den som insjuknat i hepatit A, akut hepatit B eller C finns ingen särskild behandling utöver symptombehandling med tillförsel av näring och vätskeersättning. Patienter med kronisk hepatit B kan också ges antivirala läkemedel. För patienter med kronisk hepatit C finns det numera ett läkemedel (Sofosbuvir) som läker ut 90 procent av infektionerna. Det är dock en väldigt dyr medicin som de flesta länder där Läkare Utan Gränser jobbar inte har råd att köpa.

Framsteg i behandling av hepatit C

Efter medicinen sofobuvir godkändes 2014 så kunde man för första gången någonsin behandla hepatit C-viruset på bara 12 veckor med många färre biverkningar än tidigare. Men priset för att bli frisk var ett stort hinder för merparten av världens hepatit C-patienter. 

De höga priserna ledde till protester från civilsamhället i flera länder och att läkemedelsföretagen ingick avtal som ledde till att över 100 länder godkändes få ta in generiska mediciner. Den billigaste generiska medicinen (sofosbuvir) har gått ned från 300 dollar till under 50 dollar på bara några år. 

I oktober 2017 säkrade Läkare Utan Gränser ett avtal med läkemedelsproducenter som producerar generiska hepatit C-mediciner. En behandling mot viruset kostar nu runt 1200 kronor. Problemet är att detta pris bara gäller för de behandlingar Läkare Utan Gränser ger. I vanliga fall är det länderna själva som förhandlar med läkemedelstillverkarna. Därför är priserna fortfarande ofta väldigt höga vilket sätter stor press på sjukvårdssystemet även i höginkomstländer. 

Utbredning av hepatit A, B och C

Hepatitinfektioner är mycket vanliga. Enligt WHO inträffar årligen 1,4 miljoner fall av hepatit A. I Afrika, Asien och Latinamerika är sjukdomen vanlig bland barn. Över 80 procent av befolkningen över 20 år har antikroppar mot hepatit A, vilket tyder på att de haft sjukdomen.

Hepatit B är globalt ett hälsoproblem som varje år orsakar cirka ca 880 000 relaterade dödsfall per år (WHO 2015). WHO har beräknat att 240 miljoner människor har en kronisk hepatit B-infektion. Levercancer är ofta förekommande i Kina och vissa andra länder i Asien och utgör där en av de tre vanligaste dödsorsakerna i cancer hos män.

Hepatit C finns också över hela världen. Uppskattningsvis150 miljoner människor har en kronisk infektion med hepatit C och cirka 700 000 dödsfall årligen hänger ihop med denna infektion.

Av barn som smittas av hepatit B under första levnadsåret riskerar 90 procent att utveckla en kronisk infektion. Bland barn i åldrarna 1-4 år är det 30-50 procent.

Förutom hepatit A, B och C finns de ovanligare formerna D och E. Hepatit D uppträder endast vid samtidig hepatit B-infektion och är en blodsmitta. Hepatit E överförs som hepatit A från smittad avföring till livsmedel. Hepatit E är sällan förekommande men 2004 uppmärksammade vi ett större utbrott av sjukdomen i Darfur i Sudan. 

Så arbetar vi med hepatit A, B och C

Som i många andra av våra projekt gör vi en stor insats för att utbilda den drabbade befolkningen och de lokala hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i rutiner kring hygien. Bland annat är det viktigt att minska risken för smittoöverföring genom livsmedel och drycker. Vi satsar därför på vatten- och sanitetsinsatser och bygger latriner. Att ta hand om patienter med hepatit A eller E och behandla deras symptom är en del av vårt arbete. Senast 2013 behandlade vi flera tusen patienter som drabbats av hepatit E i ett flyktingläger i Sydsudan. 

Läs mer: Höggravid med hepatit E - en dödlig kombination.

Vi ger också upplysningar om hur hepatit B, C och andra sexuellt överförbara sjukdomar, som till exempel hiv, sprids. Läkare Utan Gränser har ett antal projekt för testning och behandling av hepatit B och C i framför allt Asien.

Via accesskampanjen driver Läkare Utan Gränser frågan för rätten till rimliga priser på läkemedel, däribland Sofosbuvir.