Hoppa till huvudinnehåll

Icke smittsamma sjukdomar

14-årige Deng Gwin tar sin insulinspruta. Han är en av patienterna vid Läkare utan gränsers diabetesklinik i Agok i Sydsudan.
Foto: Musa Mahad/Läkare Utan Gränser
14-åriga Deng Gwin tar insulin på Läkare Utan Gränsers diabetesklinik på Agok sjukhus i Sydsudan.

Icke smittsamma sjukdomar är ett brett samlingsnamn för sjukdomar eller medicinska tillstånd som inte orsakas av smittämnen. Här ingår hjärt-kärlsjukdom, cancer, diabetes och epilepsi och är den grupp sjukdomar som orsakar flest dödfall i världen.

Världshälsoorganisationen WHO beräknar att cirka 70 procent av alla dödsfall globalt är till följd av icke-smittsamma sjukdomar. Nästan tre fjärdedelar av dessa dödsfall sker i låg- eller medelinkomstländer. Även om icke smittsamma sjukdomar i sig inte smittar så smittar till exempel HPV-viruset (humant papillomvirus) som orsakar livmoderhalscancer. 

Bidragande orsaker

För vissa icke smittsamma sjukdomar spelar riskfaktorer som livsstil och miljö stor roll för hurvida en person blir sjuk. Tobaksanvändning, övervikt, överkonsumtion av alkohol, fysisk inaktivitet och ohälsosamma kostvanor är de fyra största riskfaktorerna som bidrar till ökningen av icke-smittsamma sjukdomar, enligt WHO . 

Prevention

Att förebygga en ohälsosam livsstil är en av de viktigaste faktorerna för att förhindra att människor dör i icke smittsamma sjukdomar. Sådant hälsoförebyggande arbete kan inte bara rädda liv utan är också ett billigt sätt att göra det på. 

Åtgärder

Förutom prevention inkluderar arbetet med icke smittsamma sjukdomar att upptäcka sjukdomen genom till exempel screening samt behandling och vård för människor i livets slutskede. Eftersom de flesta dödsfall relaterade till icke smittsamma sjukdomar sker i låg- och medelinkomstländer där tillgången till sjukvård ofta är begränsad är förbättrad tillgång till sjukvård avgörande för att kunna minska antalet dödsfall globalt som går att förebygga . 

Varför arbetar Läkare Utan Gränser med icke smittsamma sjukdomar? 

Att leva i ett område som är konfliktdrabbat, att tvingas fly från sitt hem samt orimligt höga läkemedelspriser är alla faktorer som gör att människor inte får tillgång till vård och behandling. Det kan också vara omöjligt att göra livsstilsval som påverkar hälsan positivt. Utan vård kan sjukdomarna blir livshotande . Därför finns Läkare Utan Gränser på plats - för att ge livräddande vård och behandling.

Hur arbetar Läkare Utan Gränser med icke smittsamma sjukdomar?

Läkare Utan Gränser ger vård till patienter med astma, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), högt blodtryck, diabetes, hypotyreos, epilepsi och cancer. I några få projekt ger vi också vård till patienter med hematologiska sjukdomar som sickelcellsanemi och talassemi. Vi har sedan vi grundades på 70-talet behandlat patienter för icke smittsamma sjukdomar och vårt fokus är diagnosticering och behandling av det akuta sjukdomsskedet samt att förebygga komplikationer.

Diabetes

Diabetes är egentligen ett samlingsnamn för olika sjukdomar med olika orsaker men med resultatet att blodsockret är för högt. Diabetes en kronisk sjukdom som uppstår när kroppen slutar producera eller inte kan producera tillräckligt mycket insulin– ett hormon som reglerar nivån av glukos (socker) i blodet. Utan regelbunden behandling, med tabletter eller med insulininjektioner, så kan de förhöjda nivåerna av blodsocker leda till hjärt- och kärlsjukdom och njursvikt, såväl som nervskador och blindhet.

Ungefär 463 miljoner människor världen över lever med diabetes, en siffra som nästan fördubblats de senaste 30 åren. Oroväckande nog ökar fallen mycket snabbare i låginkomstländer och medelinkomstländer, liksom i konfliktområden eller andra krissituationer.  

Det är särskilt tillgång till insulin som är en utmaning. I oräkneliga samhällen innebär detta att människor som lever med diabetes och behöver insulin stöter på hinder när de försöker få de läkemedel och den vård de behöver för att hålla sig friska. På många platser är temperaturen om dagarna långt över den rekommenderade för att förvara insulin. En påbörjad insulinförpackning rekommenderas förvaras svalt, men det innebär problem för den som befinner sig på en varm plats och inte har tillgång till kylskåp. Förutom tillgång till själva insulinet, så är det ofta svårt att få tag på och ha råd med all utrustning som behövs – som nålar, sprutor och blodsockermätare.

Läs mer: Åtta anledningar till varför diabetes drabbar människor så hårt

Epilepsi

Epilepsi är en av världens vanligaste neurologiska sjukdomar och ungefär 50 miljoner människor världen över är drabbade. Men enligt Världshälsoorganisationen har mer än ¾ av de personer som lever i låginkomstländer inte tillgång till behandling. 

Därför finns Läkare Utan Gränser på plats i t ex Liberia för att ge livräddande vård och information kring sjukdomen, för att förhindra stigma och felaktiga uppfattningar. 

Läs mer om vårt arbete med epilepsi i Liberia

Cancer

Enligt WHO uppkom över en miljon nya cancerfall i Afrika under 2018 och under de kommande åren anses icke smittsamma sjukdomar, och speciellt cancer, kunna bli den ledande dödsorsaken i Afrika trots att bördan från hiv och aids och infektionssjukdomar som malaria och tuberkulos fortfarande är stor . 

I Malawi är livmoderhalscancer den vanligast formen av cancer bland kvinnor och dödar över 2 300 kvinnor varje år , detta trots att sjukdomen enkelt kan förebyggas genom vaccination mot HPV-virus .

Läkare Utan Gränser har arbetat med livmoderhalscancer i Malawi sedan 2018. I början kunde vi erbjuda screening och behandling för förstadier till cancer och cellförändringar, men nu jobbar vi även med hälsoinformation, stöttar vaccinationsinsatser mot HPV-virus, vi erbjuder kirurgisk behandling och palliativ vård för patienter med långt framskriden cancer. 

Läs mer om vårt arbete med cancer i Malawi och om vårt arbete i Mali

Uppdaterad 9 december 2021.