Hoppa till huvudinnehåll

Noma

Sexåriga Zayyanu Murtala är en av alla barn med sjukdomen noma som fått hjälp i vårt projekt i Nigeria.
Foto: Adavize Baiye/Läkare Utan Gränser
Zayyanu Murtala, 6 år, får behandling mot noma på sjukhuset i Sokoto, Nigeria.

Noma är en icke-smittsam infektionssjukdom som orsakar vävnadsdöd i ansiktet. Sjukdomen drabbar särskilt barn som lever i fattigdom. Dess namn kommer från grekiska ordet ”nome” som betyder förtära.

Fattigdom och nedsatt hälsa är de främsta orsakerna till noma. Barn som är undernärda och drabbade av andra sjukdomar som malaria eller mässling samt har en begränsad möjlighet till att hålla god munhygien är särskilt utsatta. Nomapatienter utsätts ofta för stigmatisering från samhället som gör att de stängs ute och överges. 

Enligt Världshälsoorganisationen, WHO, drabbas ungefär 140 000 barn av noma varje år. De här siffrorna är över 20 år gamla vilket säger en del om hur försummad sjukdomen och personerna som drabbas av den är.

Noma förekommer främst i låginkomstländer i Afrika och Asien men har varit utbrett i Europa och det finns rapporter om att noma förekom i Nazitysklands koncentrationsläger under andra världskriget. När levnadsstandarden förbättrades och tillgången till sjukvård ökade försvann noma från Europa. 

Vad gör Läkare Utan gränser?

Läkare Utan Gränser har sedan 2014 stöttat Sokoto Noma Hospital i nordvästra Nigeria. I samarbete med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna ger vi hälsoinformation kring noma och bedriver uppsökande verksamhet för att hitta drabbade personer. Vi ger även psykologiskt stöd och kostbehandling till patienter, samt utför kirurgisk behandling vid behov. Från augusti 2015 till oktober 2020 utförde vi 780 operationer på 550 personer som drabbats av noma.

Symptom på noma

Sjukdomen börjar som en infektion i tandköttet, liknande ett munsår. Infektionen sprider sig snabbt och förstör både skelett och annan vävnad i ansiktet. På bara några dagar kan noma orsaka så allvarlig deformering att den drabbade kan få svårt att äta, prata, se och andas. Utöver dessa livshotande konsekvenser måste den drabbade ofta utstå extrem stigmatisering på grund av ansiktsdeformeringen.

Prevention och behandling

Noma går att förebygga och behandla. Människor dör av noma på grund av begränsad kunskap om hur sjukdomen upptäcks och behandlas och för att de inte har tillgång till sjukvård. En näringsrik kost, god munhygien och tillgång till vård och vaccinationsprogram kan förebygga noma.

Om sjukdomen upptäcks i ett tidigt stadium och behandlas med basal munhygien, antibiotika och sårvård kan drabbade personer tillfriskna inom några veckor. Personer som inte fått vård i tid behöver omfattande rekonstruktiv kirurgi, ofta krävs flera operationer. Utan behandling dör cirka 90 % av de drabbade inom två veckor. 

Mer information om noma:

Titta på kortdokumentären Surviving Noma.