Hoppa till huvudinnehåll

Pandemier

Foto: Albert Masias / Läkare Utan Gränser
Pandemier |
Trots internationell mobilisering under de senaste decennierna, som har lett till betydande framsteg i kampen mot hiv, är det fortfarande en global hälsokris.

En pandemi är ett sjukdomsutbrott som sprider sig över hela världen och till stora delar av befolkningen. Läkare Utan Gränser arbetar bland annat med hiv-pandemin.

Coronapandemin

I takt med globaliseringen har förutsättningarna för nya pandemier ökat. Det globala utbrottet av covid-19 är världens största pandemi på 100 år. Nästan alla länder på jorden har registrerat fall av det nya coronaviruset, som liknar det virus som orsakade sars-epidemin 2003 och som tros ha sitt ursprung i Kina i slutet av 2019.

Sjukvårdssystemen runt om i världen, inklusive i några av de rikaste länderna, har gett vika under trycket av ett svindlande antal fall. I mitten av november 2020 hade över 55 miljoner fall registrerats världen över - med en miljon nya fall varannan eller var tredje dag vid vissa tillfällen.

Läkare Utan Gränser har gjort insatser mot pandemin i över 75 länder, varav i vissa - som Storbritannien, Schweiz, Norge och Tjeckien - för allra första gången i vår historia. Våra team har bland annat givit behandling och råd om förebyggande och kontroll av infektioner - samtidigt som vi har försökt upprätthålla tillgången till övrig sjukvård för människor i de länder där vi redan arbetade.

Hivpandemin

Under de senaste två decennierna har vi vårdat människor som lever med hiv/aids. Idag har vi ett särskilt fokus på att stötta människor i så kallade nyckelgrupper och patienter med långt framskriden hivinfektion. Nyckelgrupper är de som drabbas oproportionerligt av hiv, såsom sexarbetare, personer som använder droger, män som har sex med män och fångar.

Förutom att tillhandahålla behandling trycker vi också på för att diagnostik- och behandlingsverktyg ska bli tillgängliga till överkomliga priser.

Trots en kraftig internationell mobilisering under de senaste decennierna, som har lett till betydande framsteg i kampen mot hiv, är hiv fortfarande att betrakta som en global hälsokris.

Världens dödligaste infektionssjukdom

Över 1,5 miljoner människor dör varje år i tuberkulos, nästan alla i låginkomstländer. Man uppskattar att över 10 miljoner människor utvecklar den aktiva formen av sjukdomen varje år och att över en tredjedel varken diagnostiseras eller behandlas, på grund av brist på anpassade verktyg och finansiering. Läkare Utan Gränser är världens största icke-statliga leverantör av tuberkulosvård.

 

Uppdaterad 2023-03-28