Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vår personal på plats i Kap Verde år 2009 efter att landet drabbats av sitt första utbrott av denguefeber. FOTO: Iza Ciglenecki

Vår personal på plats i Kap Verde år 2009 efter att landet drabbats av sitt första utbrott av denguefeber.

Denguefeber

Denguefeber är en virussjukdom som påminner om influensa. Den överförs av Aedesmyggan som också sprider gula febern. Myggan är aktiv på dagen och överför smittan mellan människor genom att sticka.

Aedesmyggan fungerar som transportör av det virus som orsakar denguefeber. Myggan är aktiv på dagen och då den sticker överför den samtidigt viruset till människa. Efter några dagar har viruset förökat sig och kan gå över till andra tidigare osmittade myggor då dessa sticker. På så sätt förs smittan lätt vidare.

Vilka är Symptomen på denguefeber?

Denguefeber bryter ut 4-10 dagar efter smittotillfället. Symptom på sjukdomen är huvudvärk och hög feber, led- och muskelsmärtor, illamående, även hudutslag. Den slutliga diagnosen ställs efter blodprov. Denguefeber kräver ingen medicinsk specialbehandling.

En liten grupp patienter med denguefeber drabbas dock av en allvarligare form som ger bland annat blödningar och chocktillstånd. Omkring 0,2 procent av dem som smittas för första gången, och 2 procent av de patienter som tidigare varit smittade, utvecklar denna variant av denguefeber. Utan behandling löper de risk att dö.

Vilken Behandling finns mot denguefeber?

Det finns ännu inget godkänt vaccin, även om forskning pågår, eller annan specifik medicin mot denguefeber. Men för den som drabbats av den allvarliga formen av sjukdomen med dess komplikationer är det nödvändigt med medicinsk vård. Patienten ges bland annat vätskeersättning (vatten, socker och salt). Därmed har antalet dödsfall i allvarlig denguefeber minskat kraftigt – från tidigare drygt 20 procent till mindre än 1 procent.

Sjukdomens utbredning

Utbredningen av denguefeber har de senaste åren ökat dramatiskt. Sjukdomen finns nu i de flesta tropiska och subtropiska områden, framför allt i och runt städer. Omkring 2,5 miljarder människor bor i trakter där risken att smittas finns. WHO uppskattar att 50 - 100 miljoner människor blir smittade varje år.

Allvarlig denguefeber förekommer framför allt i Asien och Latinamerika och har blivit en av de vanligaste orsakerna till att barn i dessa regioner hamnar på sjukhus och att de dör.

Denguefeber är en sjukdom som inte bara ökar – den har också börjat uppträda i nya områden som Europa. Första utbrottet skedde 2010 i Frankrike och Kroatien. Två år senare på Madeira och i flera andra europeiska länder.

Viktigt med förebyggande arbete

Vi tar hand om patienter som drabbats av komplikationer till följd av denguefeber. Eftersom det saknas vaccin eller medicin mot sjukdomen är det förebyggande arbetet desto viktigare. Vi informerar därför människor i utsatta områden om smittrisken och om hur man kan göra för att minska myggbeståndet.

Aktuellt om Denguefeber

Personal på sjukhuset i San Pedro Sula tar hand om en liten patient med denguefeber.
Nyheter från fältet

Dengue sprider sig i Honduras

I Honduras andra största stad San Pedro Sula har tre gånger så många fall av den dödliga formen av denguefeber konstaterats jämfört med förra året. Det är barn som löper störst risk att dö i sjukdomen. Vårt team har inlett en insats med stöd till det största sjukhuset i nordöstra delen av Honduras.