Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Vår personal på plats i Kap Verde år 2009 efter att landet drabbats av sitt första utbrott av denguefeber. FOTO: Iza Ciglenecki

Vår personal på plats i Kap Verde år 2009 efter att landet drabbats av sitt första utbrott av denguefeber.

Denguefeber

Denguefeber är en virussjukdom som påminner om influensa. Den överförs till människan via den dagaktiva Aedesmyggan.

Aedesmyggan, som också sprider gula febern, fungerar som transportör av det virus som orsakar denguefeber. Myggan är aktiv på dagen och då den sticker överför den samtidigt dengueviruset till människan. Efter några dagar har viruset förökat sig och kan gå över till andra tidigare osmittade myggor då dessa sticker. På så sätt förs smittan lätt vidare till fler människor.

Vilka är Symptomen på denguefeber?

Denguefeber bryter ut 4-10 dagar efter smittotillfället. Symptom på denguefeber är huvudvärk och hög feber, led- och muskelsmärtor, illamående, även hudutslag. Den slutliga diagnosen ställs efter blodprov. 

En liten grupp patienter med denguefeber drabbas av en allvarligare form - dengueblödarfeber - med svåra komplikationer som bland annat leder till blödningar i de inre organen och chocktillstånd. Utan behandling löper de risk att dö.

Vilken Behandling finns mot denguefeber?

Det finns inget specifikt läkemedel mot denguevirus. Behandlingen handlar om att lindra patientens symptom. Men för den som drabbats av den allvarliga formen av denguefeber med dess komplikationer är det nödvändigt med medicinsk vård. Där är det viktiga att ge stödbehandling med vätska för att förebygga och behandla chock. Därmed har antalet dödsfall i allvarlig denguefeber minskat kraftigt – från tidigare drygt 20 procent till mindre än 1 procent.

Vaccin mot denguefeber

Sedan slutet av 2015 finns det ett godkänt vaccin mot denguefeber. Flera andra vaccin är under utveckling. 

utbredningen av denguefeber

Utbredningen av denguefeber har de senaste åren ökat dramatiskt. Sjukdomen finns nu i de flesta tropiska och subtropiska områden, framför allt i och runt städer. Omkring 2,5 miljarder människor bor i trakter där risken att smittas av denguefeber finns. WHO uppskattar att 50 - 100 miljoner människor blir smittade varje år.

Allvarlig denguefeber förekommer framför allt i Asien, Latinamerika och Afrika och har blivit en av de vanligaste orsakerna till att barn i dessa regioner hamnar på sjukhus och att de dör.

Våra insatser mot denguefeber

Vi tar hand om patienter som drabbats av komplikationer till följd av denguefeber. Vi jobbar även förebyggande med information och utdelning av myggnät. Vi informerar människor i utsatta områden om smittorisken och om hur de kan göra för att minska myggbeståndet och därmed risken för denguefeber.

Läs mer om

Ett litet barn i Jemen återhämtar sig från undernäring och snäckfeber, en sjukdom som sprids via förorenat vatten.

Försummade sjukdomar

Försummade tropiska sjukdomar innebär stora kostnader och mycket lidande för många låginkomstländer. Samtidigt saknas utvecklade mediciner och diagnosticeringsmetoder. 

Två år gamla Marta får behandling på koleracentret i Port-a-Piment, Haiti.

Haiti

Varför arbetar vi i Haiti?

  • Sexuellt våld
  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Epidemiskt sjukdomsutbrott

Aktuellt om Denguefeber

Personal på sjukhuset i San Pedro Sula tar hand om en liten patient med denguefeber.
Nyheter från fältet

Dengue sprider sig i Honduras

I Honduras andra största stad San Pedro Sula har tre gånger så många fall av den dödliga formen av denguefeber konstaterats jämfört med förra året. Det är barn som löper störst risk att dö i sjukdomen. Vårt team har inlett en insats med stöd till det största sjukhuset i nordöstra delen av Honduras.