Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Ett barn får vaccination av vår personal mot difteri, stelkramp och polio i Kabul, Afghanistan. FOTO: Ton Koene

Ett barn får vaccination av vår personal mot difteri, stelkramp och polio i Kabul, Afghanistan. 

Difteri

Difteri är en allvarlig luftvägsinfektion med hög dödlighet även i västeuropeiska länder. Difteri överförs från person till person genom till exempel hosta och nysningar.

Difteribakterierna infekterar slemhinnan i svalg, näsa och/eller strupen. Där förökar de sig och bildar ett giftigt ämne som förs ut i organismen via blodet och skadar hjärtmuskeln, njurarna och nervsystemet med förlamningar som följd. I värsta fall medför de hjärtstopp som leder döden.

Symptom

De första symptomen är smärtor i halsen, hosta och besvär med gaser i magen, lätt feber och matthet. Dödligheten är hög, särskilt i fattiga länder där uppemot 30-40 procent av de smittade avlider. I västländer ligger dödligheten på 5-10 procent, främst därför att sjukdomen ibland förväxlas med andra infektioner och rätt behandling därför inte sätts in i tid.

Behandling

Smittade personer behandlas med en så kallad antitoxin som motverkar difteribakteriens giftiga ämne. Därutöver ges antibiotika mot själva bakterien och den smittade isoleras för att undvika ytterligare spridning.

Sjukdomens utbredning

Bakterien förekommer över hela världen. Men risken att drabbas av sjukdomen är särskilt stor i fattiga och tätbefolkade områden där inte alla har fått vaccin mot sjukdomen. I början och mitten av 1990-talet insjuknade mer än 50 000 människor i difteri i Ryssland och de baltiska länderna. De senaste åren har dessutom ett antal mindre epidemier drabbat Sydostasien.
 
I Sverige och andra industriländer är sjukdomen mycket ovanlig, delvis på grund av att allmän vaccinering mot difteri har införts. Men sjukdomen bryter ibland ut bland grupper som inte är vaccinerade.

Vår insats

I fattiga och tätbefolkade områden där risken för spridning av sjukdomen är stor genomför vi vaccinationskampanjer bland både barn och vuxna.