Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En viktig del för att hindra utbredningen av hepatit A, B och C är utbildning. Här i Pakistan. FOTO: Dominique Beels

En viktig del för att hindra utbredningen av hepatit A, B och C är utbildning. Här i Pakistan.

Hepatit A, B och C

Hepatit A, B och C, eller smittsam leverinflammation, är alla virusinfektioner. De överförs på olika sätt men gemensamt är att de påverkar levern och orsakar gulsot. 

Hepatit A finns i tarmen hos människor och överförs genom till exempel dricksvatten och dåligt uppvärmd mat. Vid dålig hygien kan smittan också överföras genom direktkontakt med en smittad persons avföring.

Hepatit B är den allvarligaste typen av hepatitvirus och är mycket smittsamt. Viruset via blod eller genom oskyddat sex och även från mor till barn vid förlossningen. 

Hepatit C överförs framför allt via blod, till exempel vid användandet av ’orena’ kanyler eller andra medicinska redskap på  vårdinrättningar eller via blodtransfusioner med smittat blod. 

VILKA ÄR SYMPTOMEN PÅ hepatit a, b och C?

Gemensamt för hepatit A, B och C är symtomen i den akuta fasen av sjukdomen; de första symptomen är nedsatt aptit, illamående, muskel- och ledsmärtor samt lätt feber. Därefter får den smittade gulsot, då huden, slemhinnorna och ögonvitorna får en gulaktig färg och urinen blir mörkare. Men alla som insjuknat utvecklar inte samtliga symptom.

När det gäller hepatit A är tiden från smitta till sjukdomsutbrott – inkubationstiden – 14 till 28 dagar. Hepatit A ger allvarligare symtom hos vuxna än hos barn. Cirka 70 procent av vuxna drabbas av gulsot, bland barn är det omkring 10 procent.  

Mycket få smittade – 1 på 1 000 – utvecklar leverbesvär och riskerar därmed att dö. Om man en gång har haft hepatit A kan man inte få sjukdomen igen.

Inkubationstiden för hepatit B är en till sex månader. Barn som har blivit smittade före sin femårsdag är risken för att utveckla en kronisk infektion upp till 90%, hos vuxna är risken runt 5%.  En femtedel av alla som bär på en kronisk infektion utvecklar skrumplever.

Inkubationstiden för hepatit C är 2 veckor till 6 månader. Majoriteten utvecklar en kronisk infektion och av dessa kan upp till en tredjedel utveckla skrumplever.

FÖREBYGGANDE OCH BEHANDLING av hepatit

För att förebygga hepatit A är kunskap om god hygien vid matlagning, avfallshantering och personlig hygien, tillgång till rent vatten och sanitet samt att vaccinera mot hepatit A viktiga.

Hepatit B förbyggs genom kunskap om att sjukdomen kan överföras sexuellt, från mor till barn och via blodprodukter. Dessutom finns ett effektivt vaccin mot hepatit B. Genom att allt fler länder vaccinerar barn har antalet kroniska infektioner hos barn minskat kraftigt.

För att förebygga Hepatit C behövs goda hygienrutiner på vårdinrättningar, testning av blodtransfusioner för hepatiter och andra blodsmittor. Så kallade skadereducerande program (till exempel sprutbytesprogram för missbrukare som injicerar droger) kan också minska smittan i vissa grupper.

För den som insjuknat i hepatit A, akut hepatit B eller C finns ingen särskild behandling utöver symtombehandling med tillförsel av näring och vätskeersättning. Patienter med kronisk hepatit B kan också ges antivirala läkemedel. För patienter med kronisk hepatit C finns det numera ett läkemedel (Sofosbuvir) som läker ut 90% av infektionerna. Det är dock en väldigt dyr medicin som de flesta länder där läkare utan gränser jobbar inte har råd att köpa.

UTBREDNING AV HEPATIT A, b och c

Hepatitinfektioner är mycket vanliga. Enligt WHO inträffar årligen 1,4 miljoner fall av hepatit A. I Afrika, Asien och Latinamerika är sjukdomen vanlig bland barn. Över 80 procent av befolkningen över 20 år har antikroppar mot hepatit A, vilket tyder på att de haft sjukdomen.

Hepatit B är globalt ett hälsoproblem som varje år orsakar cirka 6800 000 dödsfall. WHO har beräknat att 240 miljoner människor har en kronisk leversjukdomhepatit B infektion. Levercancer är ofta förekommande i Kina och vissa andra länder i Asien och utgör där en av de tre vanligaste dödsorsakerna i cancer hos män.

Hepatit C finns också över hela världen med en uppskattning på150 miljoner människor som har en kronisk infektion med hepatit C och cirka 700 000 dödsfall relaterade till denna infektion.

Av barn som smittas av hepatit B under första levnadsåret riskerar 90 procent att utveckla en kronisk infektion. Bland barn i åldrarna 1-4 år är det 30-50 procent.

Förutom hepatit A, B och C finns de ovanligare formerna D och E. Hepatit D uppträder endast vid samtidig hepatit B infektion och är en blodsmitta. Hepatit E överförs som hepatit A från smittad avföring till livsmedel. Hepatit E är sällan förekommande men 2004 uppmärksammade vi ett större utbrott av sjukdomen i Darfur i Sudan. 

Så arbetar vi med hepatit A, B och C

Som i många andra av våra projekt gör vi en stor insats för att utbilda den drabbade befolkningen och de lokala hälsovårdsmyndigheterna i hygienrutiner. Bland annat är det viktigt att minska risken för smittoöverföring genom livsmedel och drycker. Vi satsar därför på vatten- och sanitetsinsatser och bygger latriner. Att ta hand om patienter med hepatit A eller E och behandla deras symtom är en del av vårt arbete. Senast 2013 behandlade vi flera tusen patienter som drabbades av hepatit E i ett flyktingläger i Sydsudan. 

Läs mer: Höggravid med hepatit E - en dödlig kombination.

Vi satsar därför på vatten- och sanitetsinsatser och bygger latriner. Vi ger också upplysningar om hur hepatit B, C och andra sexuellt överförda sjukdomar, såsom hiv/aids, sprids. Läkare Utan Gränser har ett antal program/projekt för testning och behandling av hepatit B och C i framför allt Asien.

Via accesskampanjen så driver Läkare Utan Gränser frågan för rätten till rimliga priser på läkemedel, däribland Sofosbuvir. 

Läs mer om

I Pakistan arbetar vi framförallt med barn och mödravård.

Pakistan

Varför arbetar vi i Pakistan?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård
En sjuksköterska på kliniken Mallempeta, östra Indien, behandlar ett barn med malaria.

Indien

Varför arbetar vi i Indien?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Grupper utan tillgång till sjukvård
Läkare Utan Gränser ger medicinsk vård och psykologhjälp, rådgivning och socialt stöd till de mest utsatta i en av Teherans, Iran, södra förorter

Iran

Varför arbetar vi i Iran?

  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Aktuellt om Hepatit A, B och C

Andrij Konovalov tillfrisknade från hepatit C 2015. Nu använder han sin erfarenhet för att hjälpa patienter med sjukdomen.
Nyheter från fältet

Den tysta sjukdomen: patienter med hepatit C i Ukraina

I Ukraina har fem procent av befolkningen hepatit C. Numera finns effektiv behandling mot denna virussjukdom som annars ofta leder till döden – problemet är att den sällan är tillgänglig. 

Sjuksköterskan Phan Leakhena på Läkare Utan Gränsers hepatit C-klinik i Phnom Penh, där vi behandlar patienter med de nya läkemedlen.  MSF Nurse Counsellor Phan Leakhena at the MSF Hepatitis C clinic at Preah Kossamak Hospital in Phnom Penh, Cambodia, 18,
Nyheter från fältet

Vi säkrar lägre pris på hepatit C-behandling

Hälsoministrar samlas idag i Brasilien för en konferens om hepatitsjukdomar. Vi kräver att fler länder får tillgång till billigare läkemedel mot hepatit C. Vi köper in generiska läkemedel till ett pris som gör det möjligt att vårda fler.