Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
En viktig del för att hindra utbredningen av hepatit är utbildning. Här i Pakistan 2010. FOTO: Dominique Beels

En viktig del för att hindra utbredningen av hepatit är utbildning. Här i Pakistan 2010.

Hepatit A och B

Hepatit A och hepatit B, eller smittsam leverinflammation, är båda virusinfektioner.

Symptom

Hepatit A finns i tarmen hos människor och överförs genom till exempel dricksvatten och dåligt uppvärmd mat. Vid dålig hygien kan smittan också överföras genom direktkontakt med en smittad persons avföring.
Tiden från smitta till sjukdomsutbrott – inkubationstiden – är 14 till 28 dagar och de första symptomen är nedsatt aptit, illamående, muskel- och ledsmärtor samt lätt feber. Därefter får den smittade gulsot, då huden, slemhinnorna och ögonvitorna får en gulaktig färg och urinen blir mörkare. Men alla som insjuknat utvecklar inte samtliga symptom.
 
Hepatit A ger allvarligare symtom hos vuxna än hos barn. Cirka 70 procent av vuxna drabbas av gulsot, bland barn är det omkring 10 procent.  
Mycket få smittade – 1 på 1 000 – utvecklar leverbesvär och riskerar därmed att dö. Om man en gång har haft hepatit A kan man inte få sjukdomen igen.
 
Hepatit B är den allvarligaste typen av hepatitvirus och är mycket smittsamt. Det överförs via blod eller genom oskyddat sex och kan även överföras från mor till barn vid förlossningen. Inkubationstiden är en till sex månader och symptomen är samma som vid hepatit A.
 
Hos omkring en tjugondel av de smittade kan infektionen bli kronisk. Omkring en femtedel utvecklar skrumplever.

Förebyggande och behandling

Kunskap om god hygien vid matlagning, avfallshantering och personlig hygien, samt kunskap om att sjukdomen kan överföras sexuellt, minskar förekomsten av hepatit A och B. Dessutom finns effektivt vaccin mot bägge formerna. Genom att allt fler länder vaccinerar barn har antalet kroniska infektioner hos barn minskat kraftigt.
 
För den som insjuknat finns ingen speciell behandling utöver tillförsel av näring och vätskeersättning. Patienter med hepatit B kan också ges antivirala läkemedel.

Utbredning av hepatit A och B

Hepatitinfektioner är mycket vanliga. Enligt WHO inträffar årligen 1,4 miljoner fall av hepatit A. I Afrika, Asien och Latinamerika är sjukdomen vanlig bland barn. Över 80 procent av befolkningen över 20 år har antikroppar mot hepatit A, vilket tyder på att de haft sjukdomen.
 
Hepatit B är globalt ett hälsoproblem som varje år orsakar cirka 600 000 dödsfall. WHO har beräknat att 240 miljoner människor har en kronisk leversjukdom. Levercancer är ofta förekommande i Kina och vissa andra länder i Asien och utgör där en av de tre vanligaste dödsorsakerna i cancer hos män. 
 
Av barn som smittas av hepatit B under första levnadsåret riskerar 90 procent att utveckla en kronisk infektion. Bland barn i åldrarna 1-4 år är det 30-50 procent.
 
Förutom hepatit A och B finns de ovanligare formerna D och E. Hepatit E är sällan förekommande men 2004 uppmärksammade vi ett större utbrott av sjukdomen i Darfur i Sudan. 

Våra insatser

Som i många andra av våra projekt gör vi en stor insats för att utbilda den drabbade befolkningen och de lokala hälsovårdsmyndigheterna i hygien. Bland annat är det viktigt att minska risken för smittoöverföring genom livsmedel och drycker.
 
Vi satsar därför på vatten- och sanitetsinsatser och bygger latriner. Vi ger också upplysning om hur hepatit B och andra sexuellt överförbara sjukdomar, såsom hiv/aids, sprids.