Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Flicka vid floden Ruki i Mbandaka, Kongo-Kinshasa, en plats där många insjuknar i kolera.

Många insjuknar i kolera i Mbandaka, Kongo-Kinshasa, där floden Ruki mynnar ut i Kongofloden. 

Kolera

Kolera är en smittsam magtarmssjukdom som orsakas av bakterien vibrio cholerae. Kolera medför kraftiga diarréer och uppkastningar vilka orsakar vätskebrist. Sjukdomen kan vara livshotande om den smittade inte blir behandlad. 

Plötsliga och stora utbrott av kolera orsakas som regel av förorenat dricksvatten. Det är sällan kolera överförs vid personlig kontakt mellan människor. Det kan dock ske i de fall där den kolerasmittades avföring kommit i kontakt med mat under dåliga hygienförhållanden.

Vilka är Symptomen på kolera?

Tiden mellan smittotillfället och sjukdomens utbrott är förhållandevis kort – från mindre än en dag till cirka fem dagar.

Kolera utvecklas i tunntarmen, där bakterien bildar giftämnen som påverkar tarmväggarna och medför en kraftig diarré. Andra symptom på kolera är magsmärta och feber. Diarré och ibland uppkastningar kan orsaka en vätskeförlust på en liter per timme, vilket snabbt leder till livshotande uttorkning. Utan omedelbar behandling dör kolerapatienten.

Klicka på bilden för att lära dig mer om kolera:

Interaktiv bild med fakta om kolera

Behandling och förebyggande åtgärder mot kolera

Det är relativt enkelt att behandla kolerapatienter. Behandlingen måste inledas direkt efter att första symptomen på kolera uppträtt, ofta inom loppet av ett par timmar. Den kolerasmittade ska isoleras och ges vätskeersättning som innehåller vatten, socker och salt. Ofta flera liter vätska. Syftet är att så snabbt som möjligt återställa kroppens naturliga vätskebalans, vilket har betydelse för alla organ. Men har en människa förlorat 10-15 procent av kroppsvätskan är det nödvändigt att tillföra lösningen direkt i blodbanan via dropp.

Antibiotika används också och kan då förkorta sjukdomsförloppet för kolerapatienten. Därutöver rekommenderas att ge ett tillskott av zink, särskilt till små barn, för att minska diarréerna.

I övrigt sker förebyggande arbete mot kolera genom att förbättra vatten- och sanitetsförhållanddena.

Vaccin mot kolera

Fram till idag finns inte något tillräckligt effektivt långvarigt vaccin mot kolera. Det finns två sorters drickbara vaccin men de ger ett snabbt och kortvarigt skydd och det är därför svårt att vaccinera en befolkning i förväg. I samband med kolerautbrott är därför första steget att behandla de sjuka och att sätta in vatten- och sanitetsåtgärder för att få stopp på utbrottet. Ibland väljer man att massvaccinera som en ytterligare åtgärd för att få stopp på spridningen.

Under 2012 testade vi ett nytt vaccin mot kolera, även det drickbart, i hopp om att det kan hjälpa till att hindra koleraepidemier. En forskargrupp i Göteborg arbetar också med att utveckla ett koleravaccin i tablettform.

Utbredningen av kolera

Sedan millennieskiftet har förekomsten av kolera ökat enligt Världshälsoorganisationen WHO. Uppskattningsvis inträffar 1,3 - 4 miljoner fall om året. Den beräknade dödssiffran är mellan 20 000 och 130 000 varje år.  Länderna söder om Sahara i Afrika är hårt drabbade av kolera, särskilt barn under fem år. Även Haiti har sedan jordbävningen 2010 haft flera utbrott av kolera.

Så arbetar vi med kolera

När kolera uppstår i ett område där befolkningen inte är förberedd dör uppemot 50 procent eftersom behandling inte finns eller kan ges tillräckligt snabbt. Som jämförelse kan en välorganiserad insats i ett land, där förekomsten av diarré är under kontroll, minska dödligheten till under en procent.

Vid kolerautbrott fokuserar vi både på behandling och förebyggande arbete. I områden som riskerar att utsättas för utbrott placerar vi så kallade ”kolerakit” som innehåller allt nödvändigt material för att behandla patienter omedelbart.

Vid större utbrott upprättar vi kolerabehandlingscenter som kan hantera ett stort antal smittade. Samtidigt fokuserar vi på att säkra rent dricksvatten till befolkningen och upplysa om hur man undgår att bli smittad av kolera genom att vara noga med god hygien.

Under 2017 behandlade vi drygt 143 000 patienter med kolera, bland annat under stora utbrott i Jemen och i Kongo-Kinshasa. 

Klicka på bilden för en interaktiv guide över ett koleracenter:

Interaktiv bild med fakta om arbete på ett koleracenter

Senast uppdaterad 4 juli 2018.

Läs mer om

Läkaren Roberto Scaini på Haydan-sjukhuset undersöker en liten patient med lunginflammation.

Jemen

Varför arbetar vi i Jemen?

  • Väpnad konflikt
  • Epidemiskt sjukdomsutbrott

En man vaccineras mot gula febern under en vaccinationskampanj i Kongo-Kinshasa.

Vaccinationer

Vaccinationer är ett effektivt sätt att rädda liv och minska risken för sjukdomsspridning. Trots det saknar stora delar av världen tillgång till vaccin. 

En liten flicka i Kongo-Kinshasa vaccineras mot mässling. Mässling är väldigt smittsamt och kan i värsta fall leda till en epidemi.

Epidemier

Utbrott av smittsamma sjukdomar som sprids snabbt bland människor kan i värsta fall kan leda till en epidemi med tusentals döda. Läs mer om hur vi arbetar för att minska risken för epidemier.

Aktuellt om Kolera

Akut humanitär kris i norra Nigeria. Läkare Utan Gränser behandlar undernäring och kolera.
Nyheter från fältet

Krisen långt ifrån över i norra Nigeria

Nästan två miljoner människor har tvingats på flykt i nordöstra Nigeria på grund av en våldsam konflikt de senaste nio åren. Fler flyr varje dag och den humanitära situationen i flyktinglägren är akut dålig.

Jeep tar sig fram i Jemen för att vårda kolerapatienter
Nyheter från fältet

Akut hjälp behövs mot dödlig koleraepidemi

Spridningen av kolera verkar ha mättats av under de senaste tio dagarna. Ändå dör många i onödan framför allt i avlägsna områden. Nu behövs mer hjälp och förebyggande åtgärder för att människor inte ska dö av en sjukdom som går att bota.

Mellan 9 och 25 april vaccinerades närmare 424 000 personer mot kolera i Lusaka, Zambia.
Nyheter från fältet

Massiv vaccinationskampanj mot kolera

I helgen inledde vi den största vaccinationskampanjen någonsin mot kolera i Zambias huvudstad Lusaka. Målet är att vaccinera över en halv miljon människor.

Kolera är en smittsam magtarmssjukdom som kan vara livshotande om den inte behandlas. Behandlingen består primärt av vätsketillförsel bestående av en blandning av rent vatten, socker och salt. FOTO: Luca Sola
Nyheter från fältet

Kolerautbrott bland flyktingar från Burundi

Ett kolerautbrott har drabbat överbefolkade läger i Tanzania där tusentals flyktingar från Burundi samlats för att söka skydd. Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) har 31 människor dött av sjukdomen och fler än 3000 har drabbats av akut diarré. I samarbete med lokala myndigheter öppnar vi center för behandling av kolera och vätskeersättningsstationer i lägren Kagunga och Kigoma.