Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
För att möta de stora medicinska hjälpbehoven i  Centralafrikanska republiken ger vi människor basal hälso- och sjukvård men också specialistvård, såsom kirurgi, barn- och mödrahälsovård, behandling av hiv och tuberkulos.

I Centralafrikanska republiken bistår vi med basal hälso- och sjukvård men också specialistvård, såsom kirurgi, barn- och mödrahälsovård, behandling av hiv och tuberkulos.

Centralafrikanska republiken

I Centralafrikanska republiken har politisk oro och fortsatt våld resulterat i en långdragen humanitär kris. Trots de demokratiska val som hölls i början av 2016 och som skedde under relativt fredliga former är situationen i landet fortfarande extremt bekymmersam.

Varför arbetar vi i Centralafrikanska republiken (CAR)?

  • Väpnad konflikt
  • Epidemier
  • Begränsad tillgång till sjukvård

Tusentals människor har dödats, sårats och tvingats fly då beväpnade grupper stridit för att kontrollera olika områden. Två medarbetare från Läkare Utan Gränser har också dödats.

De humanitära behoven är enormt stora; i slutet av 2016 var 2,3 miljoner människor, det vill säga omkring halva befolkningen, beroende av humanitär hjälp för att överleva. Enligt UNOCHA, FN:s kontor för samordning av humanitära frågor, var omkring var femte invånare fortfarande på flykt, antingen inom landet eller på andra sidan gränsen.

Begränsad tillgång till vaccin och dåliga sanitära förhållanden har inneburit att fler drabbats av sjukdomar som annars lätt skulle kunna förebyggas. Malaria är den vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år och behovet av vård av psykisk ohälsa är stort. Våld och otrygghet har gjort att många är traumatiserade. Landet har inte längre ett fungerande sjukvårdssystem. Det saknas både utbildad personal och läkemedel. Detta har fått allvarliga konsekvenser för bland annat personer med hiv, vilket är 3,7 procent av den vuxna befolkningen.

Under 2016 lämnade humanitära organisationer landet på grund av bristande finansiering, men vi finns kvar och har team som driver 17 projekt i olika distrikt.

Bangui

Slagsmål och våldsamheter i huvudstaden Bangui orsakade en hel del skador. Vi har fortsatt att fokusera på akuthjälp vid stadens allmänna sjukhus. Under året gjorde vi 3 700 operationer. Vårt team hade också gjort 32 300 patientbesök i det område där muslimer utgör en majoritet av befolkningen där vi behandlade barn under 15 år vid en av vårdcentralerna.

På vårt fältsjukhus i närheten av den internationella flygplatsen, där det också finns ett läger med internflyktingar, hade vi mer än 106 000 patientbesök.

I Bangui utökade vi vården för kvinnor och små barn. Ett av våra team ledde verksamheten vid ett sjukhus med 80 sängplatser inriktat på mödravård. För övrigt det största i landet i sitt slag. Där bistod vi varje månad vid 600 förlossningar. Vi hade också team inriktade på mödravård vid andra sjukhus och som dessutom hjälpte till att restaurera en tidigare byggnad. Totalt sett hade vi i Bangui närmare 9 000 förlossningar under året. Drygt 5 200 personer som utsatts för våld och närmare 1 350 för sexuellt våld hade tillgång till omfattande vårdinsatser.

Från april fram till december deltog vi i vården av 941 patienter med långt framskriden aids på ett sjukhus i Bangui. Men eftersom sjukhuset inte höll den vårdkvalitet som vi anser nödvändig avslutade vi projektet.

Arbete i provinserna

Också på flera platser i olika regioner fortsatte vi en rad projekt som omfattar såväl öppenvård som inläggning på sjukhus, där också vårdcentraler och enklare mottagningar ingår i projekten. Arbetet omfattar både allmän- och specialistvård, akutinsatser, barn- och mödravård, malariaprogram, diagnostik samt behandling av hiv och tuberkulos.

Exempel på insatser i några regioner:

I Berbérati stöttar vi regionalsjukhuset och fyra vårdcentraler med fokus på gravida och barn under 15 år.

I Bambari, där omkring 50 000 människor bor i flyktingläger, bistod vi med allmänvård men också kirurgavdelningen på regionala universitetssjukhuset.

I Bria var arbetet inriktat på barn under 15 år. Det gällde bland annat behandling av hiv och tuberkulos.

I Zémio hade vi team som stöttade sjukhuset med allmän- och specialistvård, med fokus på hiv. I slutet av året tog hälsovårdsmyndigheterna över verksamheten.

Akutteam och vaccin

Vårt akutteam Eureca (Equipe d’Urgence RCA) ryckte ut flera gånger runt om i landet. Bland annat vaccinerades fler än 12 800 barn mot mässling. Teamet bistod också 4 000 flyktingar från Sydsudan.

Under året vaccinerades nästan 95 000 barn i samband med kampanjer i flera distrikt. Också i andra distrikt kommer vaccinationskampanjer att pågå under 2017.

Under 2016 i centralafrikanska republiken hade vi:

  • 1 098 100 patientbesök i öppenvård
  • 595 700 patienter som behandlades för malaria
  • 9 800 patienter som behandlades på näringskliniker
  • 9 400 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017.

Det här arbetar vi med i Centralafrikanska republiken

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Muenge Kifetas dotter undersöks av en läkare på sjukhuset i Shamwana, Kongo-Kinshasa. Vi arbetar för att minska mödradödligheten genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning.

Kvinnors hälsa

Varje minut dör en kvinna i världen av graviditets- eller förlossnings-komplikationer. Vi arbetar med att minska mödradödligheten genom hälsokontroller, akut förlossningsvård och eftervård.

Aktuellt om Centralafrikanska republiken

Alexander Nyman på neonatalavdelning tillsammans med sjuksköterskorna Joly och Leonel.
Nyheter från fältet

Sätesförlossning

“Urgence pour maternité!" Det är sätesförlossning som har pågått en stund. Livmodertappen är fullt öppen men barnet kommer inte ut. Jag är här för att arbeta som ”akutläkare” och min obstetriska kunskap är begränsad.

Kvällsmöte där vi bland annat går igenom säkerhetsläget.
Nyheter från fältet

En adrenalinrush

Det är egentligen en bit längre bort de skjuter, men känns som precis intill oss, på andra sidan av muren. Kalasjnikovs och tyngre artilleri ekar i luften. 

Alexander Nyman Centralafrikanska republiken
Nyheter från fältet

Inte utan min skateboard

Det är imorgon det bär av.  Mitt andra uppdrag börjar nu på riktigt. Varje vecka i Sverige har varit en transportsträcka till detta ögonblick. Äntligen ska jag ut i fält igen. 

En kvinna som flytt från våldet i Bangassou, Centralafrikanska republiken.
Nyheter från fältet

Bangassou har förvandlats till en spökstad

Striderna som bröt ut i Bangassou i Centralafrikanska republiken för snart ett halvår sedan har förvandlat staden till en spökstad. Människor fruktar våldet på gatorna och vågar inte ens ta sig till sjukhuset.