Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Centralafrikanska republiken är drabbat av konflikter och humanitär kris. Läkare Utan Gränser arbetar över hela landet.

Hundratals människor skadades när strider bröt ut i Bria, Centralafrikanska republiken. 

Centralafrikanska republiken: våld och en sjukvård i spillror

I Centralafrikanska republiken utbröt under 2017 nya konflikter. Civilbefolkningen utsattes för extremt mycket våld, många tvingades fly och det uppstod akuta humanitära behov. 

Militanta grupper har tagit kontroll över 14 av landets 16 provinser. Under 2017 flydde tusentals civila sina hem undan strider och direkta attacker mot dem. De senaste åren har omkring 690 000 tvingats fly, de flesta till grannländerna.

Konflikterna har påverkat tillgången till medicinsk vård, mat, vatten, skydd och utbildning. Det har skett mord och avrättningar, några av dem som personal från Läkare Utan Gränser bevittnat.

Under 2017 fortsatte vi arbetet i tio av landets provinser med att erbjuda såväl öppenvård som sjukhusvård. Vi hjälpte till vid 17 855 förlossningar, utförde 8 878 kirurgingrepp och hade totalt drygt 748 500 patientbesök.

Kvinnor väntar i kö för att vaccinera sina barn i Centralafrikanska republiken

Kvinnor väntar i kö för att vaccinera sina barn i Maloum. Bild: Colin Delfosse

Ökat våld

Under 2017 hade sex av våra 17 projekt som mål att hantera de akuta behov som uppstått av de allt allvarligare konflikterna. I en av de norra provinserna hade vi några månader i början av året ett kirurgteam för att stötta sjukhuset i Bria. Hundratals civila som inte lyckats fly hade svåra skador. Vi satte därför upp mobila kliniker på flera platser.

I maj utbröt strider i provinsen Bangassou, i centrala delen av landet. Vi hade där stöttat ett regionalt sjukhus med 118 sängplatser samt tre vårdcentraler. Vi inriktade då arbetet på att hjälpa de människor som tvingats fly. Efter att vi utsatts för flera allvarliga våldsangrepp måste vårt team utrymma platsen och upphöra med aktiviteterna under tre månader.

I slutet av december hade säkerhetsläget påtagligt försämrats i norra provinserna. Stridigheter tvingade mer än 65 000 människor att fly. Vi måste också avbryta vårt arbete vid sju vårdcentraler. I två av provinserna kunde vi fortsätta arbetet med att ta hand om krigsskadade personer. På distriktssjukhuset i huvudstaden Bangui utförde vi operationer och behandlade personer som utsatts för sexuellt våld. På ett annat sjukhus hjälpte vi till vid komplicerade förlossningar.

Akutteam

Vårt akutteam Eureca (Equipe d’Urgence RCA) är avsett för kortvariga och tillfälliga insatser vid utbrott av våld, epidemier och andra akuta kriser. Under året hade det flera uppdrag i norra provinserna men också i grannlandet Kongo-Kinshasa dit många hade flytt. I oktober återvände teamet till en av de norra provinserna då stridigheter åter blossat upp. Teamet drev mobila kliniker och stöttade ett distriktssjukhus med behandling av undernärda barn.

Malaria, HIV och tuberkulos

Våra team fortsätter också att behandla sjukdomar som malaria, hiv/aids och tuberkulos. Bland annat har vi skapat nätverk med lokal personal för gratis provtagning och behandling av malaria. Närmare 444 600 personer behandlades för malaria under 2017.

De hiv-program vi har i nordvästra provinserna är inriktade på att lokalt kunna genomföra antiretroviral (ARV) behandling. Efter flera attacker som tvingade många att fly lyckades vi kontakta 1 200 av de 1 600 personer som ingick i programmet och förse dem med läkemedel.

Vaccinationskampanjer

Under året genomförde vi flera vaccinationskampanjer för att skydda barn mot difteri, hepatit B, mässling och lunginflammation. Totalt vaccinerades 185 400 barn.

Avslutade projekt

Trots det försämrade säkerhetsläget i stora delar av landet var det stabilt i västra provinsen Mambéré-Kadéi. Efter tre års arbete på sjukhuset och på vårdcentraler i provinshuvudstaden Berbérati lämnade vi i september över vår verksamhet till hälsovårdsmyndigheterna. Vi hade då tagit emot 20 700 barn på barnavdelningen, behandlat drygt 4 500 barn för allvarlig undernäring och assisterat mer än 5 500 förlossningar. Också i en av de östra provinserna avslutade vi vårt projekt då läget stabiliserats.

2017 i siffror

748 600 patientbesök

444 600 fick behandling mot malaria

121 600 allmänna vaccinationer genomfördes

63 800 vaccinerades mot mässling i samband med ett utbrott

62 900 patienter lades in på sjukhus

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella årsrapport 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 november 2018.

Det här arbetar vi med i Centralafrikanska republiken

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Vi arbetar för att minska mödradödlighet genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning.

Kvinnors hälsa

Varje minut dör en kvinna i världen av graviditets- eller förlossnings-komplikationer. Vi arbetar med att minska mödradödligheten genom hälsokontroller, akut förlossningsvård och eftervård.

Ett barn undersöks för malaria i ett flyktingläger utanför Pauk Taw i delstaten Rakhine.

Malaria

Malaria är en infektionssjukdom som smittar via myggor. Det är främst barn under fem år som påverkas och dör av malaria.

Aktuellt om Centralafrikanska republiken

Efter strider har människor sökt skydd på sjukhuset i Batangafo, Centralafrikanska republiken.
Nyheter från fältet

Förnyat våld driver tusentals på flykt

De senaste dagarnas hårda sammandrabbningar mellan väpnade grupper i Centralafrikanska republiken (CAR) har drivit människorna på flykt från sina hem. Fler än tiotusen människor har sökt skydd på ett sjukhusområde i Batangafo där vi är verksamma. 

Neonantalavdelningen på sjukhuset Castor, Centralafrikanska republiken.
Nyheter från fältet

Var fanns världen jag drömde om?

"Den senaste tiden har varit relativt lugn. Men bara några dagar innan jag skulle åka hem bröt strider ut igen i Bangui."
- Kariantti Kallio, Centralafrikanska republiken.

En mamma och hennes barn vid ingången till Castor sjukhus, Centralafrikanska republiken.
Nyheter från fältet

En första gång för allting

"Har du någonsin gjort en autotransfusion i fält? Inte jag heller. I teorin är det en lysande idé. En blodtransfusion fast med det egna blodet. Låter det enkelt? Det är det inte!" 
- Kariantti Kallio.

Vårdcentralen som vi stöttar i Elevage, Centralafrikanska republiken.
Nyheter från fältet

”En dag kommer ingen finnas kvar här”

I våras blossade våldet återigen upp Bambari i Centralafrikanska republiken. Nu kontrollerar två grupper varsin sida av staden, med floden Ouaka som gräns. Civilbefolkningen är de som drabbas hårdast av konflikten.