Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
För att möta de stora medicinska hjälpbehoven i  Centralafrikanska republiken ger vi människor basal hälso- och sjukvård men också specialistvård, såsom kirurgi, barn- och mödrahälsovård, behandling av hiv och tuberkulos.

I Centralafrikanska republiken bistår vi med basal hälso- och sjukvård men också specialistvård, såsom kirurgi, barn- och mödrahälsovård, behandling av hiv och tuberkulos.

Centralafrikanska republiken

Trots de fredssamtal som inleddes i maj 2015 förekom fortsatta stridigheter runt om i Centralafrikanska republiken (CAR). I september eskalerade våldet i huvudstaden Bangui och därmed också behovet av ökade humanitära insatser.

Varför arbetar vi i Centralafrikanska republiken (CAR)?

  • Väpnad konflikt
  • Epidemier
  • Begränsad tillgång till sjukvård

Den politiska kris som orsakade de våldsamma konflikter som utbröt 2013 har förvärrat den nödsituation som centralafrikanska republiken redan befann sig i. Uppskattningsvis närmare 450 000 människor är internflyktingar. Tiotusentals flyktingar bor i överfyllda provisoriska läger där de saknar tillgång till vatten, mat, sanitet och hälso- och sjukvård. Mer än 70 procent av landets vårdinrättningar har förstörts och det saknas utbildad vårdpersonal. Många är rädda för att ta sig till de få vårdcentraler som finns kvar eller har inte råd att betala för behandlingen.

Läkare Utan Gränser och andra ideella organisationer står för merparten av hälso- och sjukvården men arbetet har upprepade gånger stoppats av beväpnade grupper och organiserad brottslighet. Bland annat har våra mobila kliniker och vaccinationskampanjer vid flera tillfällen utsatts för rån, överfall och plundring i områdena Kabo, Bambari och Boguila. I Batangafo, ett av de områden där säkerhetsläget är som värst, arbetar vi på fem enklare vårdinrättningar och en klinik dit patienter kan remitteras vid behov av specialistvård. Det kan gälla kirurgi, barn- och mödravård. I Batangafo finns också ett av landets största läger för internflyktingar med över 30 000 personer.

Trots stridigheterna i Centralafrikanska republiken fortsatte vi att driva program med både basal- och akutvård på platser med akuta behov i tretton distrikt. Våra team drev vaccinationskampanjer, hade mobila kliniker, mödravård, utförde akuta operationer, behandlade undernäring, hiv och tuberkulos och gav specialistvård till personer som utsatts för sexuellt våld.

Behandling av undernärda barn 

Malaria är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i CAR, inte minst när det gäller barn under fem år. Vid tre tillfällen under några månader behandlade vi omkring 14 000 barn i förebyggande syfte i Ndele, Kabo och Batangafo. Undernäring och att många barn inte vaccineras gör att många dör. Bara 13 procent av barn under ett år vaccineras. I juli startade vi därför en omfattande vaccinationskampanj i tretton distrikt riktad till barn upp till fem års ålder. I den ingår bland annat vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta polio, gula febern och mässling.

Sjukvård i Bangui

I Bangui, där det förekommer mycket våld, inriktar vi arbetet på akutinsatser i stadens allmänna sjukhus. Under 2015 gjorde vi 4 100 operationer och gav psykologhjälp till 675 personer som utsatts för sexuellt våld. Ett nytt sjukhus för akut kirurgi är planerat till 2016. Vi hade också 37 000 patientbesök i en muslimsk enklav.

Under året hade vi 400 patientbesök varje dag på M’poko sjukhus nära flygplatsen där det finns ett stort flyktingläger. Fler än 15 000 akutfall behandlades eller remitterades till Bangui. Vid Castor vårdcentral fortsatte vi att behandla våldsoffer och gav kostnadsfri mödra- och akutvård dygnet runt. Vårt team assisterade bland annat vid 7 400 förlossningar.

Den 26 september utlöste dödsfallet av en taxichaufför en häftig hämndaktion. Våldsamma protester riktades mot interimsregeringen och orsakade sammanstötningar med internationella fredsarbetare. Byggnader förstördes och fler än 44 000 människor flydde sina hem. Vi behandlade skottskador och hade mobila kliniker. Under tre månader tog vi emot 9 800 patienter.

Omfattande vårdprojekt

Vi fortsatte att ge öppenvård och vård på sjukhus både till bofasta och till flyktingar i de projekt vi driver i Kabo, Boguila, Paoua, Carnot och Ndélé. Där ingår bland annat patientbesök, akutinsatser, barn- och mödravård, diagnos och behandling av hiv och tuberkulos. Projekten omfattar också stöd till ett antal vårdcentraler. I april lämnade vi över ansvaret för mödra- och kirurgenheterna vid sjukhuset i Paoua till hälsovårdsmyndigheterna.

I det stora akutprojekt som startade 2013 i Bossangoa fortsatte vi med basal- och specialistvård på ett sjukhus, en vårdcentral och tre enklare vårdinrättningar. Under 2015 sattes en intensivvårdsenhet upp och en anläggning för tuberkulospatienter byggdes. I maj överlämnades programmet för undernäring och ansvaret för en öppenvårdsavdelning till hälsovårdsmyndigheterna.

I Berbérati stöttade vi regionsjukhuset och fyra vårdcentraler med särskilt fokus på gravida kvinnor och barn under fem år. På vårdcentralerna hade vi under 2015 över 20 000 patientbesök. Omkring 6 000 barn togs in på sjukhus. 1 800 behandlades för akut allvarlig undernäring. 28 000 barn från sex månader till tio år vaccinerades mot mässling. I Bambari hade vi vårdcentraler och mobila kliniker för att hjälpa bofasta och de 80 000 som bodde i flyktingläger. I Bria behandlades barn upp till femton år, också mot hiv, och fick vaccin mot mässling.

I Bangassou fortsatte vi arbetet på det sjukhus dit patienter kan remitteras för specialistvård som kirurgi. Vi hade också team som stöttade vårdcentraler i andra områden bland annat med vaccinationskampanjer mot mässling.

Akutinsatser

Vi har en enhet i Centralafrikanska republiken, kallad Eureca, som rycker ut i nödsituationer. Under året gjorde vi flera akutinsatser, vi utbildade inhemsk sjukvårdspersonal, genomförde vaccinationsprogram och donerade läkemedel. 

Röster från fält

Våldet fortsätter i Centralafrikanska republiken och tillgången till sjukvård är begränsad. Nästan hela den muslimska befolkningen har drivits bort från de västra delarna av landet. De som inte har lyckats fly till något av grannländerna lever i konstant rädsla för nya attacker.

 

Om vårt arbete i Centralafrikanska republiken (maj 2015, på engelska). 

Under 2015 i centralafrikanska republiken hade vi:

  • 1 016 100 öppenvårdskonsultationer
  • 585 100 malariapatienter
  • 71 800 patienter inlagda på våra sjukhus
  • 51 500 rutinvaccinationer
  • 10 800 patienter som behandlades på näringskliniker
  • 9 500 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 juni 2016.

Det här arbetar vi med i Centralafrikanska republiken

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Muenge Kifetas dotter undersöks av en läkare på sjukhuset i Shamwana, Kongo-Kinshasa. Vi arbetar för att minska mödradödligheten genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning.

Kvinnors hälsa

Varje minut dör en kvinna i världen av graviditets- eller förlossnings-komplikationer. Vi arbetar med att minska mödradödligheten genom hälsokontroller, akut förlossningsvård och eftervård.

Aktuellt om Centralafrikanska republiken

En kvinna som flytt från våldet i Bangassou, Centralafrikanska republiken.
Nyheter från fältet

Bangassou har förvandlats till en spökstad

Striderna som bröt ut i Bangassou för snart ett halvår sedan har förvandlat staden till en spökstad. Människor fruktar våldet på gatorna och vågar inte ens ta sig till sjukhuset. 

10 000 människor har de senaste två veckorna sökt skydd på sjukhuset i Batangafo, Centralafrikanska republiken.
Nyheter från fältet

10 000 personer har sökt skydd på sjukhuset

Sedan våldsamheter brutit ut mellan rivaliserande grupper i Batangafo, Centralafrikanska republiken, har nära 10 000 människor de senaste två veckorna sökt skydd på sjukhuset i staden, som Läkare Utan Gränser stödjer.

Sjukhuset i Zemio, Centralafrikanska republiken, där ett litet barn sköts till döds.
Nyheter från fältet

Ett brutalt slut på ett kort liv

I veckan sköts ett litet barn till döds på ett sjukhus i Zemio, Centralafrikanska republiken, där vi arbetar. Detta är ännu ett exempel på den extrema brutalitet mot civila som förekommer i den eskalerande konflikten.

Thomas fick alla sina fingrar avhuggna när han attackerades i sitt hem.
Nyheter från fältet

"Jag har förlorat allt"

Thomas befinner sig på Bria sjukhus i Centralafrikanska republiken. Han saknar alla fingrar på båda händerna, hans vänstra arm är bruten och hans ena ben har ett djupt sår efter en machete som huggits igenom låret.