Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
För att möta de stora medicinska hjälpbehoven i Centralafrikanska republiken ger vi människor basal hälso- och sjukvård men också specialistvård, såsom kirurgi, barn- och mödrahälsovård, behandling av hiv och tuberkulos.

I Centralafrikanska republiken bistår vi med basal hälso- och sjukvård men också specialistvård, såsom kirurgi, barn- och mödrahälsovård, behandling av hiv och tuberkulos.

Centralafrikanska republiken

Trots de fredssamtal som inleddes i maj 2015 förekom fortsatta stridigheter runt om i Centralafrikanska republiken (CAR). I september eskalerade våldet i huvudstaden Bangui och därmed också behovet av ökade humanitära insatser.

Varför arbetar vi i Centralafrikanska republiken (CAR)?

  • Väpnad konflikt
  • Epidemier
  • Begränsad tillgång till sjukvård

Den politiska kris som orsakade de våldsamma konflikter som utbröt 2013 har förvärrat den nödsituation som centralafrikanska republiken redan befann sig i. Uppskattningsvis närmare 450 000 människor är internflyktingar. Tiotusentals flyktingar bor i överfyllda provisoriska läger där de saknar tillgång till vatten, mat, sanitet och hälso- och sjukvård. Mer än 70 procent av landets vårdinrättningar har förstörts och det saknas utbildad vårdpersonal. Många är rädda för att ta sig till de få vårdcentraler som finns kvar eller har inte råd att betala för behandlingen.

Läkare Utan Gränser och andra ideella organisationer står för merparten av hälso- och sjukvården men arbetet har upprepade gånger stoppats av beväpnade grupper och organiserad brottslighet. Bland annat har våra mobila kliniker och vaccinationskampanjer vid flera tillfällen utsatts för rån, överfall och plundring i områdena Kabo, Bambari och Boguila. I Batangafo, ett av de områden där säkerhetsläget är som värst, arbetar vi på fem enklare vårdinrättningar och en klinik dit patienter kan remitteras vid behov av specialistvård. Det kan gälla kirurgi, barn- och mödravård. I Batangafo finns också ett av landets största läger för internflyktingar med över 30 000 personer.

Trots stridigheterna i Centralafrikanska republiken fortsatte vi att driva program med både basal- och akutvård på platser med akuta behov i tretton distrikt. Våra team drev vaccinationskampanjer, hade mobila kliniker, mödravård, utförde akuta operationer, behandlade undernäring, hiv och tuberkulos och gav specialistvård till personer som utsatts för sexuellt våld.

Behandling av undernärda barn 

Malaria är fortfarande den vanligaste dödsorsaken i CAR, inte minst när det gäller barn under fem år. Vid tre tillfällen under några månader behandlade vi omkring 14 000 barn i förebyggande syfte i Ndele, Kabo och Batangafo. Undernäring och att många barn inte vaccineras gör att många dör. Bara 13 procent av barn under ett år vaccineras. I juli startade vi därför en omfattande vaccinationskampanj i tretton distrikt riktad till barn upp till fem års ålder. I den ingår bland annat vaccin mot difteri, stelkramp, kikhosta polio, gula febern och mässling.

Sjukvård i Bangui

I Bangui, där det förekommer mycket våld, inriktar vi arbetet på akutinsatser i stadens allmänna sjukhus. Under 2015 gjorde vi 4 100 operationer och gav psykologhjälp till 675 personer som utsatts för sexuellt våld. Ett nytt sjukhus för akut kirurgi är planerat till 2016. Vi hade också 37 000 patientbesök i en muslimsk enklav.

Under året hade vi 400 patientbesök varje dag på M’poko sjukhus nära flygplatsen där det finns ett stort flyktingläger. Fler än 15 000 akutfall behandlades eller remitterades till Bangui. Vid Castor vårdcentral fortsatte vi att behandla våldsoffer och gav kostnadsfri mödra- och akutvård dygnet runt. Vårt team assisterade bland annat vid 7 400 förlossningar.

Den 26 september utlöste dödsfallet av en taxichaufför en häftig hämndaktion. Våldsamma protester riktades mot interimsregeringen och orsakade sammanstötningar med internationella fredsarbetare. Byggnader förstördes och fler än 44 000 människor flydde sina hem. Vi behandlade skottskador och hade mobila kliniker. Under tre månader tog vi emot 9 800 patienter.

Omfattande vårdprojekt

Vi fortsatte att ge öppenvård och vård på sjukhus både till bofasta och till flyktingar i de projekt vi driver i Kabo, Boguila, Paoua, Carnot och Ndélé. Där ingår bland annat patientbesök, akutinsatser, barn- och mödravård, diagnos och behandling av hiv och tuberkulos. Projekten omfattar också stöd till ett antal vårdcentraler. I april lämnade vi över ansvaret för mödra- och kirurgenheterna vid sjukhuset i Paoua till hälsovårdsmyndigheterna.

I det stora akutprojekt som startade 2013 i Bossangoa fortsatte vi med basal- och specialistvård på ett sjukhus, en vårdcentral och tre enklare vårdinrättningar. Under 2015 sattes en intensivvårdsenhet upp och en anläggning för tuberkulospatienter byggdes. I maj överlämnades programmet för undernäring och ansvaret för en öppenvårdsavdelning till hälsovårdsmyndigheterna.

I Berbérati stöttade vi regionsjukhuset och fyra vårdcentraler med särskilt fokus på gravida kvinnor och barn under fem år. På vårdcentralerna hade vi under 2015 över 20 000 patientbesök. Omkring 6 000 barn togs in på sjukhus. 1 800 behandlades för akut allvarlig undernäring. 28 000 barn från sex månader till tio år vaccinerades mot mässling. I Bambari hade vi vårdcentraler och mobila kliniker för att hjälpa bofasta och de 80 000 som bodde i flyktingläger. I Bria behandlades barn upp till femton år, också mot hiv, och fick vaccin mot mässling.

I Bangassou fortsatte vi arbetet på det sjukhus dit patienter kan remitteras för specialistvård som kirurgi. Vi hade också team som stöttade vårdcentraler i andra områden bland annat med vaccinationskampanjer mot mässling.

Akutinsatser

Vi har en enhet i Centralafrikanska republiken, kallad Eureca, som rycker ut i nödsituationer. Under året gjorde vi flera akutinsatser, vi utbildade inhemsk sjukvårdspersonal, genomförde vaccinationsprogram och donerade läkemedel. 

Röster från fält

Våldet fortsätter i Centralafrikanska republiken och tillgången till sjukvård är begränsad. Nästan hela den muslimska befolkningen har drivits bort från de västra delarna av landet. De som inte har lyckats fly till något av grannländerna lever i konstant rädsla för nya attacker.
 

Om vårt arbete i Centralafrikanska republiken (maj 2015, på engelska). 

Under 2015 i centralafrikanska republiken hade vi:

  • 1 016 100 öppenvårdskonsultationer
  • 585 100 malariapatienter
  • 71 800 patienter inlagda på våra sjukhus
  • 51 500 rutinvaccinationer
  • 10 800 patienter som behandlades på näringskliniker
  • 9 500 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 juni 2016.

Aktuellt om Centralafrikanska republiken

Ett barn med malaria får hjälp på sjukhuset i Bria, Centralafrikanska republiken.
Nyheter från fältet

”En brutal plats att vara barn på”

"När det lilla propellerplanet landade på den röda smutsiga landningsbanan i Bria kändes det som om jag hade landat på Mars."
– Katie Treble, läkare i Bria, Centralafrikanska republiken.

Johan Berg arbetar som läkare i Bangassou, Centralafrikanska republiken.
Nyheter från fältet

"Vi fick kasta oss på marken för att söka skydd"

"Jag har hela tiden vetat om att det funnits en risk att striderna i regionen skulle nå hit, jag hade bara inte förstått att de skulle komma så snart."
– Johan Berg, läkare i Bangassou.

Människor som sökt skydd på sjukhuset i Bangassou.
Nyheter från fältet

”Vi fruktar det värsta för de civila”

Sedan i lördags har striderna i Bangassou i Centralafrikanska republiken trappats upp. Hittills har vi gett akutvård till 70 skadade, men vi når inte alla civila som är i akut behov av livräddande vård. Många av helt avskurna på grund av striderna.

Läkaren Katie Treble, som arbetade på Bria sjukhus i Centralafrikanska republiken.
Nyheter från fältet

De civila får betala priset

Konflikten i Centralafrikanska republiken sprider sig och intensifieras. Under de senaste veckorna har vi bevittnat ett flertal avrättningar och terror bland civila. Många har dödats eller sårats och tusentals människor har tvingas fly för sina liv.