Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I maj 2015 påbörjade vi sök och räddninginsatser på Medelhavet. När bilden togs hade 477 människor räddats från en fiskebåt.

I maj 2015 påbörjade vi sök och räddninginsatser på Medelhavet. När bilden togs hade 477 människor räddats från en fiskebåt.

Italien

Italien har länge varit en landstigningsplats för migranter och flyktingar som tagit sig över Medelhavet. Under 2015 kom mer än 153 000 människor från huvudsakligen Eritrea, Nigeria, Somalia, Sudan och Syrien.

Varför arbetar vi i Italien?

  • Flyktingar och migranter
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Att ta sig över Medelhavet utgör huvudalternativet för många som försöker komma till Europa för att söka internationellt skydd. Att bli utnyttjad, utsatt för våld samt ta de risker som överfarten innebär är inte tillräckligt avskräckande för människor som redan befinner sig i livshotande situationer.

Lär mer om vår sök- och räddningsinsats på Medelhavet.

De flesta steg i land i Augusta, Pozzallo, Palermo, Reggio Calabria och Lampedusa. Mottagningssystemet i Italien har allvarliga brister. Det saknas en politisk vilja att hantera nyanlända. Det finns inga garantier för dem som behöver humanitär hjälp och internationellt skydd.

Under 2015 stöttade Läkare Utan Gränser vårdansvariga inom Ragusa provinsen på Sicilien genom en rad insatser. Vi undersökte nyanlända och gav medicinsk hjälp dygnet runt. Vi arbetade också på Pozzallos första mottagningscenter. Vid årets slut hade vi haft mer än 3 000 patientbesök. Många patienter hade hudsjukdomar (ofta på grund av usla levnadsvillkor i Libyen), luftvägsinfektioner, misstänkt tuberkulos och trauma.

Mental hälsa

Vi lanserade ett program med fokus på mental hälsa vid 16 mottagningscenter i Ragusa provinsen där 400 flyktingar och migranter tillfälligt uppehöll sig. Ett team av två psykologer och flera ”cultural mediators” – med uppgift att överbrygga kulturklyftor och lösa konflikter – undersökte alla nyanlända för att se om de behövde psykologhjälp. Drygt 1 000 personer fick hjälp på individnivå och teamet organiserade också 69 gruppmöten där 549 personer deltog. De flesta kom från Nigeria, Gambia, Senegal, Mali och Bangladesh. Drygt 40 procent led av posttraumatisk stress, andra hade drabbats av depression.

Under 2015 hade vi bilaterala möten och deltog i påverkansarbete för att förändra det italienska mottagningssystemet. En rapport lämnades över till det italienska parlamentet där vi redogjorde för problem på mottagningscentret i Pozzallo, som överbeläggning och dåliga hygieniska förhållanden, och med rekommendationer till förbättringar. Men det skedde inga förändringar och i slutet av året tog vi det svåra beslutet att lämna centret.

Psykologhjälp

Migranter och flyktingar som kommit till Sicilien hade i regel haft en svår, ofta traumatisk färd. Vi började därför ge psykologhjälp till dem i akut behov av stöd. Ett team med psykolog och ”cultural mediators” var ständigt beredda att inom 72 timmar efter att larmet gått placeras ut på olika landstigningsplatser. 2 500 personer på åtta olika platser fick hjälp.

I Rom har vi också haft ett team som gett migranter och flyktingar psykologhjälp i ett transitcenter. De flesta av dem fortsatte norrut några dagar efter ankomst. Vi hade möten, individuellt och i grupp, gällande mental hälsa.

I oktober lanserade vi ett projekt i Rom i samarbete med den ideella organisationen Läkare mot tortyr. Det vände sig till asylsökande, migranter och flyktingar som utsatts för tortyr eller annat våld.  Mer än 340 personer fick hjälp.

Skydd och läkarvård i Gorizia

I slutet av året hade vi ett team i staden Gorizia, nära gränsen till Slovenien. Hundratals flyktingar som sovit utomhus fick där läkarvård, skydd och annan hjälp. I december öppnade vi där ett tillfälligt läger, uppbyggt av 25 omgjorda skeppscontainrar. 96 personer kunde bo där. Teamet samarbetade med lokala sjukvården och Röda Korset. De flesta i lägret kom från Pakistan och Afghanistan och hade nått Italien via Balkan. 

Under 2015 hade vi:

  • 9 400 öppenvårdskonsultationer
  • 2 200 konsultationer om mental hälsa, individuellt och i grupp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 1 juli 2016.

Det här arbetar vi med i Italien

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Italien

Räddning på Medelhavet
Nyheter från fältet

Räddningsinsatserna på Medelhavet avslutas

Den 30 december 2015 avslutade det sista av Läkare Utan Gränsers ursprungligen tre räddningsfartyg sin insats på Medelhavet.

Under en räddningsinsats den 3 juli räddades 104 männiksor som försökte korsa Medelhavet i en gummibåt.
Nyheter från fältet

Fartyg med 700 nödställda nekas landstigning i Italien

Läkare Utan Gränsers räddningsbåt Bourbon Argos, seglar för närvarande längs den sicilianska kusten med omkring 700 människor ombord. Trots diskussioner med de italienska myndigheterna och hjälp av den italienska kustbevakningen, tilläts inte Bourbon Argos landsätta de 700 människorna ombord.

Vårt team ombord på fartyget Dignity deltar i våra sök- och räddningsoperationer. Foto: Agus Morales/MSF
Nyheter från fältet

EU:S MIGRATIONSBESLUT LINDRAR INTE LIDANDET

EU-toppmötet om migrationskrisen på Medelhavet nådde inte ända fram. Ledarna beslöt i natt att EU-länderna ska fördela 40 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien. Men mottagningsvillkoren måste bli bättre, säger vår rådgivare Aurelie Ponthieu.

Människor ombord på Läkare Utan Gränsers räddningsfartyg Bourbon Argos efter en räddningsinsats i maj. Foto: Julie Remy /Läkare Utan Gränser
Nyheter från fältet

EU FÅR INTE FLY SITT ANSVAR FÖR MEDELHAVSKRISEN

Mottagningsvillkoren för migranter och flyktingar som kommer till Europa är katastrofala.Vi uppmanar EU-länderna att ompröva sin migrationspolitik, erbjuda människor lagliga och säkra sätt att söka skydd i Europa och att förbättra mottagningsvillkoren.