Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Ventimiglia, norra Italien. Barnmorskan Tina undersöker en 6 månader gammal pojke som är flykting.

Tina, barnmorska för Läkare Utan Gränser, undersöker lille Joud, 6 månader, i Ventimiglia i norra Italien.

Vård till flyktingar i Italien

Italien är fortfarande det land som tar emot flest migranter och flyktingar som kommer till Europa över Medelhavet. 2016 anlände 180 746 personer, de flesta från afrikanska länder söder om Sahara.

Lär mer om vår sök- och räddningsinsats på Medelhavet.

Vårt arbete i italien 2016

Sicilien

Trots att flyktingar under flera år har fortsatt komma till Italien har myndigheterna ännu inte ett fungerande system för att hantera humanitära behov. 2016 startade Läkare Utan Gränser ett projekt för psykiskt hälsa vid 16 mottagningscentra i Trapaniprovinsen på Sicilien. Där har vi där ett team av tolkar och psykologer som screenar de som är i behov psykologhjälp. Teamet ordnade möten, individuellt och i grupp, för 641 patienter. Många av dem visade posttraumatiska symtom, ångest och depressioner efter vad de varit med om och inför nuvarande situation. Många av dem som räddats hade upplevt att människor drunknat till havs. I flera hamnar på Sicilien, Sardinien och Kalabrien gav vi psykologisk första hjälpen.

Norra gränsen

Från slutet av 2015 till mitten av 2016 hade vi team på plats i Gorizia, vid gränsen till Slovenien. Där bistod vi med medicinsk hjälp, ordnade ett tillfälligt skyddscenter för hundratals flyktingar som innan sovit utomhus, och delade ut nödutrustning. Vi arbetade tillsammans med lokala hälsovården och Röda Korset. För att hantera de akuta behoven för migranter vid gränserna till Frankrike och Schweiz samarbetade våra team med lokala myndigheter och volontärer. Vi erbjöd medicinsk hjälp, psykologstöd, delade ut mat och andra förnödenheter.

Rom

I april öppnade vi ett rehabiliteringscenter i Rom för dem som utsatts för tortyr. I slutet av året hade vi hjälpt 98 patienter av 22 olika nationaliteter. Insatserna omfattar såväl medicinsk vård som psykologhjälp, sjukgymnastik, socialt och juridiskt stöd. Dessa aktiviteter sker i samarbete med den ideella organisationen Läkare mot Tortyr och ASGI (Föreningen för juridiska studier om invandring).  

2016 i siffror:

  • 10 300 patientbesök i öppenvård
  • 880 möten med patientgrupper om psykisk ohälsa 
  • 630 individuella patientbesök om psykisk ohälsa

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017.

Det här arbetar vi med i Italien

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Italien

Räddning på Medelhavet
Nyheter från fältet

Räddningsinsatserna på Medelhavet avslutas

Den 30 december 2015 avslutade det sista av Läkare Utan Gränsers ursprungligen tre räddningsfartyg sin insats på Medelhavet.

Under en räddningsinsats den 3 juli räddades 104 männiksor som försökte korsa Medelhavet i en gummibåt.
Nyheter från fältet

Fartyg med 700 nödställda nekas landstigning i Italien

Läkare Utan Gränsers räddningsbåt Bourbon Argos, seglar för närvarande längs den sicilianska kusten med omkring 700 människor ombord. Trots diskussioner med de italienska myndigheterna och hjälp av den italienska kustbevakningen, tilläts inte Bourbon Argos landsätta de 700 människorna ombord.

Vårt team ombord på fartyget Dignity deltar i våra sök- och räddningsoperationer. Foto: Agus Morales/MSF
Nyheter från fältet

EU:S MIGRATIONSBESLUT LINDRAR INTE LIDANDET

EU-toppmötet om migrationskrisen på Medelhavet nådde inte ända fram. Ledarna beslöt i natt att EU-länderna ska fördela 40 000 asylsökande som anlänt till Grekland och Italien. Men mottagningsvillkoren måste bli bättre, säger vår rådgivare Aurelie Ponthieu.

Människor ombord på Läkare Utan Gränsers räddningsfartyg Bourbon Argos efter en räddningsinsats i maj. Foto: Julie Remy /Läkare Utan Gränser
Nyheter från fältet

EU FÅR INTE FLY SITT ANSVAR FÖR MEDELHAVSKRISEN

Mottagningsvillkoren för migranter och flyktingar som kommer till Europa är katastrofala.Vi uppmanar EU-länderna att ompröva sin migrationspolitik, erbjuda människor lagliga och säkra sätt att söka skydd i Europa och att förbättra mottagningsvillkoren.