Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Kamerun ger vi bland annat sjukvård till flyktingar från Centralafrikanska republiken.

I Kamerun ger vi bland annat sjukvård till människor som flytt undan våldet i Centralafrikanska republiken.

Kamerun

I östra Kamerun startade Läkare Utan Gränser 2014 ett krisprogram då en stor mängd flyktingar tog sig över gränsen från Centralafrikanska Republiken.

Varför arbetar vi i Kamerun?

  • Epidemiskt sjukdomsutbrott
  • Flyktingar

Konflikter och våld från terrororganisationen Boko Haram i nordöstra Nigeria ledde till att hundratusentals människor sökte skydd i Kamerun, Tchad och Niger. Under året spreds våldet också till grannländerna med påföljden att ytterligare tiotusentals tvingades fly. I december fanns omkring 70 000 flyktingar och dessutom 90 000 internflyktingar i Kamerun.

Vård till flyktingar

Detta ledde till att vi på flera platser i norra Kamerun hade team för att kunna ge medicinsk hjälp. I ett av UNHCRs flyktingläger bistod vi med sjukvård, mödravård och hjälp mot undernäring. Andra insatser gällde sanitära förhållanden. Vi byggde upp latriner och duschar och såg till att det fanns rent vatten. Omkring 58 000 personer, både flyktingar och lokalboende, vaccinerades mot kolera och stelkramp. I städerna Mokolo och Mora, i norra Kamerun, nära gränsen till Nigeria, hade vi specialistvård för barn och undernärda. Det gällde såväl flyktingar som lokalbefolkningen. Totalt hade vi där nästan 13 000 patientbesök. Omkring 5 000 barn behövde vård. I juni hjälpte vi kirurgavdelningen på lokalsjukhuset i Kousseri vid gränsen till Tchad med akuta operationer och kejsarsnitt.

I juli ledde två attacker från självmordsbombare i staden Maroua, norra Kamerun, till många döda och sårade och vi hjälpte då de lokala hälsovårdsmyndigheterna att behandlade skadade.

Flyktingar från Centralafrikanska Republiken

I östra Kamerun fortsatte vi att bistå hälsovårdsmyndigheterna genom att hjälpa flyktingar från Centralafrikanska republiken i behov av medicinsk vård och psykologstöd. Flertalet patienter led av undernäring, malaria och luftvägsinfektioner.

I juli lämnade vi över de aktiviteter vi haft vid sjukhuset i Garoua-Boulaï till franska röda korset.

I gränsstaden Gbiti hade vi ett center för att behandla undernäring och ta emot öppenvårdspatienter. Allvarligt sjuka remitterade vi till distriktssjukhuset i Batouri, östra Kamerun. Vi hjälpte också den lokala hälso- och sjukvården i Batouri att behandla patienter med allvarlig undernäring, de flesta barn under fem år. Över 1 800 barn fick behandling under året.

Under 2015 hade vi i Kamerun:

  • 68 400 öppenvårdskonsultationer
  • 7 900 personer som behandlades på näringskliniker

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Senast uppdaterad: 29 juni 2016.

Det här arbetar vi med i Kamerun

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Daw Than Hnit hämtar hivmedicin till sitt barnbarn San San Win i Dawei, Myanmar.

Hiv/Aids

Hiv är en virusinfektion som bryter ned immunförsvaret. Hiv förekommer över hela världen, men är mest utbrett i Afrika söder om Sahara. Vi arbetar både med behandling och förebyggande arbete mot hiv och aids. 

Aktuellt om Kamerun

Mobil klinik i ett flyktingläger i Diffa, Niger. FOTO: Läkare utan gränser
Nyheter från fältet

Flykt och rädsla runt Tchadsjön

Konflikten mellan Boko Haram och Nigerias armé tvingar tusentals människor på flykt i områdena runt Tchadsjön i centrala Afrika. Vi erbjuder sjukvård och rent vatten i flyktingläger och drabbade byar.