Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Barn testas för undernäring vi Läkare Utan Gränsers vårdmottagning i flyktinglägret Minawao i Kamerun.

Barn testas för undernäring vi Läkare Utan Gränsers vårdmottagning i flyktinglägret Minawao. Människor har flytt hit undan våldet i Nigeria.

Kamerun - på flykt från Boko Haram

Läkare Utan Gränser utökade 2016 insatserna i norra Kamerun för att hjälpa människor som tvingats fly undan pågående konflikter och det osäkra läget i regionen vid Tchadsjön.

Sedan 2011 har våldsamma stridigheter pågått mellan Boko Haram och nigeriansk militär. Det har tvingat hundratusentals människor i norra Nigeria att söka skydd i grannländerna Kamerun, Tchad och Niger. Under de två senaste åren har våldet stadigt ökat och spritt sig från Nigeria till de tre grannländerna, vilket har tvingat ännu fler människor att fly. I slutet av 2016 fanns omkring 86 000 flyktingar och närmare 200 000 internflyktingar i Kamerun.

Vårt arbete i kamerun 2016

Ökade insatser för flyktingar och lokalbefolkning

Vi har därför ökat våra insatser på flera platser i norra delen av landet. I ett läger som satts upp av FN:s flyktingorgan UNHCR har vi hälso- och sjukvård, inklusive mödravård. Under året hade vi drygt 58 000 patientbesök. Vi hjälpte också till att förbättra de sanitära förhållandena och varje vecka transporterade vi dit 3 000 kubikmeter rent vatten. Dessutom deltog vi i arbetet med att bygga 32 kilometer långa rör för att hitta en permanent lösning på vattenbristen i lägret.

På sjukhuset i staden Mora, nära gränsen till Nigeria, erbjöd vi specialistvård för barn och stöttade två vårdcentraler med att hjälpa både flyktingar och lokalbefolkningen. Vi genomförde också operationer då det kom många patienter som sårats vid attacker. Totalt behandlades 246 patienter. Vi utbildade även lokal personal i att ta hand om det stora antalet sårade.

En flicka återhämtar sig efter operation på sjukhuset i Mora. Hon skadades i en trafikolycka.
Haoua Haman, 18 år, vilar efter operation på sjukhuset i Mora. Hon blev påkörd av en lastbil.

På Maroua-sjukhuset har vi gjort en helrenovering av operationssalen och eftervårdsavdelningen. Mellan augusti och december utförde vårt team 737 operationer på sjukhuset. I Kousseri, nära gränsen till Tchad, hjälpte vår personal distriktssjukhuset med att utföra kejsarsnitt och ta hand om akutfall. Vi arbetade också på barnavdelningen. På tre vårdcentraler i utkanten av staden drev vi öppenmottagning.

Vi har drivit en näringsklinik och en barnavdelning på Mokolo-sjukhuset men i maj lämnade över dessa aktiviteter till en annan frivilligorganisation.

Avslutat projekt

Sedan 2014 har vi stöttat hälsovårdsmyndigheterna på flera platser, både när det gäller flyktingar från Centralafrikanska republiken och det egna lokalsamhället med såväl medicinsk hjälp som psykologstöd och näringstillförsel. Då situationen stabiliserades lämnade vi successivt över aktiviteterna till andra organisationer. I juni lämnade vi över det sista projektet vid distriktssjukhuset i Batouri till International Medical Corps. Våra team i Batouri hade då hjälpt de lokala hälsovårdsmyndigheterna genom att behandla patienter med allvarlig undernäring, de flesta barn under fem år. Sedan 2014 har drygt 2 850 barn fått behandling på undernäringsklinik.

2016 i siffror:

  • 133 300 patientbesök i öppenvård
  • 11 700 patienter som behandlades på näringskliniker

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Senast uppdaterad: 9 oktober 2017.

Det här arbetar vi med i Kamerun

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Vi arbetar för att minska mödradödlighet genom graviditetskontroller, akut förlossningsvård och familjerådgivning.

Kvinnors hälsa

Varje minut dör en kvinna i världen av graviditets- eller förlossnings-komplikationer. Vi arbetar med att minska mödradödligheten genom hälsokontroller, akut förlossningsvård och eftervård.

Aktuellt om Kamerun

Mobil klinik i ett flyktingläger i Diffa, Niger. FOTO: Läkare utan gränser
Nyheter från fältet

Flykt och rädsla runt Tchadsjön

Konflikten mellan Boko Haram och Nigerias armé tvingar tusentals människor på flykt i områdena runt Tchadsjön i centrala Afrika. Vi erbjuder sjukvård och rent vatten i flyktingläger och drabbade byar.