Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Libanon ger Läkare Utan Gränser människor medicinsk vård oavsett nationalitet eller om de registrerats som flyktingar.

I Libanon inkluderar vi sexuell och reproduktivhälsovård i alla våra program. Kliniken i Majdal Anjar är en av fyra kliniker i Bekaadalen.

Flyktingar i Libanon

Fler än 1,5 miljon syrier har flytt till Libanon sedan kriget bröt ut där 2011. Det gör Libanon och Jordanien till de länder i världen som tagit emot flest flyktingar.

Den stora mängden flyktingar har fått konsekvenser för landets ekonomi och infrastruktur vilket märks inte minst inom sjukvården. Hälsovårdsmyndigheten har gett extra stöd till vårdcentraler för att möta flyktingarnas behov av hjälp. Men trots dessa insatser är det många flyktingar som inte har tillgång till den vård de behöver på grund av kostnader för läkarbesök, laboratorietest och läkemedel. Detta har gjort att Läkare Utan Gränser har fortsatt ge syriska flyktingar och utsatta samhällen medicinsk hjälp. Sedan stridigheterna i Syrien startade har vi utökat stödet med bland annat akutinsatser.

Vårt arbete i Libanon 2016

Vi arbetar i Bekaadalen i nordöstra Libanon, nära syriska gränsen, i huvudstaden Beirut och i Saida (Sidon), södra Libanon. Våra team ger kostnadsfri vård, behandlar akuta och kroniska sjukdomar och ger psykiskt stöd. Vi driver också tre vårdcentraler för mödrar och barn runt om i landet.

Under 2016 hade vi nästan 360 000 patientbesök inom öppenvården, drygt 7 200 gällande psykisk hälsa, och hjälpte till vid 6 300 förlossningar.

Södra Beirut

Sedan september 2013 driver vi en vårdcentral för allmänvård och en inriktad på mödrar och barns hälsa i Shatila flyktingläger, några kilometer från centrala Beirut. Där bor fler än 30 000 flyktingar under bedrövliga förhållanden.

I Burj al-Barajneh flyktingläger, också det i en förort till Beirut, har vi öppnat en vårdcentral för reproduktiv hälsa. Vi behandlar också sexuellt överförbara sjukdomar och ger stöd när det gäller psykisk ohälsa. I maj lanserade vi ett vårdprogram för att hjälpa patienter med kroniska sjukdomar som har svårigheter att förflytta sig i hemmet.

Bekaadalen

I Bekaadalen, där de flesta flyktingarna finns, har vi fyra kliniker i Hermel, Aarsal, Baalbek och Majdal Anjar. Vi ger dem och lokalbefolkningen allmän hälso- och sjukvård. Vi har också ett par vårdcentraler för mödrar och barn.

I december öppnade vi en vårdcentral i Bar Elias. Där behandlar vi kroniska sjukdomar och hjälper de mest utsatta i området.

Norra Libanon

I Akkar och Tripoli driver vi fem vårdcentraler där vi tar emot syriska flyktingar och utsatta libaneser där vi behandlar akuta och kroniska sjukdomar. Verksamheten omfattar också reproduktiv hälsa, psykiskt stöd och vaccinationer.

I februari började vi arbeta i Wadi Khaled och Akroum nära Akkar. De medicinska och sociala behoven bland utsatta libaneser och syriska flyktingar hade då ökat kraftigt. Under några månader stöttade vi också ett mindre traumacenter. I september inriktade vi arbetet framför allt på primär hälso- och sjukvård, särskilt behandling av kroniska sjukdomar och psykisk ohälsa.

Saida

Vårt team fortsätter att ge primär hälso- och sjukvård i Ein-el-Hilwehlägret, det största lägret i Libanon för palestinska flyktingar. Där bor cirka 100 000 palestinier och flyktingar från Syrien.

2016 i siffror:

  • 342 200 patientbesök i öppenvård
  • 7 300 individuella patientbesök om psykisk ohälsa
  • 750 gruppbesök om psykisk ohälsa
  • 6 300 förlossningar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 20 oktober 2017.

Det här arbetar vi med i Libanon

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Vi stödjer med terapi i världens största flyktingläger Dadaab, Kenya.

Psykisk ohälsa

Vi erbjuder psykosocialt stöd både som en del i arbetet vid akuta insatser som naturkatastrofer, och som en integrerad del i befintliga projekt. Och i mer än 20 år har vi också erbjudit psykosocialt stöd till dessa människor. 

Aktuellt om Libanon

Den lilla flickan Amara lider av andningsbesvär sedan födseln och får vård på Elias Hraouis pediatriska avdelning.
Nyheter från fältet

Vård till utsatta barn i Libanon

I Bekaa-dalen bor en tredjedel av de syriska flyktingar som befinner sig i Libanon. På Elias Hraoui-sjukhuset driver vi en barnavdelning där all vård är kostnadsfri för patienterna.

Kraftiga snöfall tynger ner och förstör tälten. Syriska flyktingar brottas med svåra väderförhållanden och bedrövliga levnadsvillkor i lägren i Libanon.
Nyheter från fältet

SVÅRA FÖRHÅLLANDEN FÖR SYRISKA FLYKTINGAR I LIBANON

En hård vinter har just passerat, men för de syriska flyktingarna som lever i Bekaa-dalen i Libanon, spelar årstiden mindre roll. De har brottas med svåra väderförhållanden och bedrövliga levnadsvillkor i flera år nu.

Allmänläkaren Rabih Kbar undersöker av dagens runt 50 patienter. FOTO: Nagham Awada
Nyheter från fältet

#REACHOFWAR - EN DAG PÅ KLINIKEN I ARSAL

Som ett av fyra projekt i Bekaa-dalen – för syriska flyktingar liksom för palestinier och lokalbefolkningen – bistår Läkare Utan Gränser med gratis sjukvård till människor som annars inte har tillgång till vård. På kliniken ger teamen primärvård, vård vid kroniska sjukdomar och barn- och mödrahälsovård, inklusive förlossningsvård.

Patienter på Läkare Utan Gränsers klinik i flyktinglägret Domeez i Irak. Kliniken bistår med vård till 60 000 syriska flyktingar. FOTO: Yuri Kozyrev/Noor
Nyheter från fältet

#REACHOFWAR - EN DAG I DEN SYRISKA KONFLIKTEN

Fler än 150 000 människor har dödats i kriget i Syrien och över nio miljoner har tvingats lämna sina hem. I multimediaberättelsen #ReachofWar delar vår personal, patienter och flyktingar med sig om livet en dag i den syriska konflikten. Vi har samarbetat med prisbelönta fotografer som besökt platser där flyktingar samlats i Libanon, Iran och Jordanien - kriget i Syren har förändrat livet för dem alla.