Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Libanon ger Läkare Utan Gränser människor medicinsk vård oavsett nationalitet eller om de registrerats som flyktingar.

I Libanon inkluderar vi sexuell och reproduktivhälsovård i alla våra program. Kliniken i Majdal Anjar är en av fyra kliniker i Bekaadalen.

Flyktingar i Libanon

Ända sedan kriget i Syrien bröt ut 2011 har fler än 1,5 miljoner syriska och palestinska flyktingar tagit sig till Libanon. Det är en stor utmaning för ett litet land att kunna hantera dessa stora humanitära och medicinska behov. 

Varför arbetar vi i Libanon?

  • Flyktingar
  • Psykisk ohälsa
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Kriget i Syrien har lett till att stora grupper syriska flyktingar har tagit sig till Libanon. Det medför stora humanitära och medicinska utmaningar. De flesta syriska och palestinska flyktingar är fortfarande beroende av humanitär hjälp för att överleva. Det finns inget officiellt flyktingläger så familjer tvingas till enkla lösningar som att bo i garage, gamla skolor eller tomma byggnader.

Trängsel och inte tillräckligt med mat och vatten har påverkat människors hälsa negativt, men de har inte kunnat få medicinsk hjälp om de behövt sådan. Läkare Utan Gränser ger flyktingar kostnadsfri sjukvård. Det gäller även personer som behandlas för kroniska sjukdomar som diabetes, högt blodtryck och astma, men som inte kunnat fortsätta behandlingen på grund av kriget. Vi hjälper också gravida kvinnor som är i behov av specialistvård.

Bekaadalen, östra Libanon

Vi fortsätter med en rad insatser för utsatta libaneser och syriska flyktingar som bor i Bekaadalen nära gränsen till Syrien. Det gäller bland annat basal och reproduktiv hälsa, psykiska problem och behandling av kroniska sjukdomar. Vi har team som arbetar på flera kliniker i området och som under 2015 hade 126 000 patientbesök.

Beirut

I södra Beirut arbetar vi i Shatila lägret dit palestinska flyktingar tagit sig ända sedan 1949. Idag bor där också syriska flyktingar. Vi fokuserar på de oregistrerade som inte har tillgång till hjälp, men också registrerade flyktingar med speciella medicinska behov och som inte ingår i de kriterier som FN:s flyktingkommissariat har satt upp. Vården omfattar också barn under 15 år, behandling av kroniska sjukdomar och mental hälsa. På ett kvinnocenter hjälpte vi till vid 170 förlossningar. Det finns också specialistkompetens för att ta hand om högriskpatienter, förlossningskomplikationer och kejsarsnitt.

Norra Libanon

Också i norra Libanon finns ett stort antal syriska flyktingar. Ett av våra team arbetar i närheten av Tripoli där vi bland annat behandlar akuta och kroniska sjukdomar, vaccinerar och har rådgivning. Vi har också team i andra distrikt runt Tripoli där stridigheterna har ökat. Lokalbefolkningen får hjälp och behandling vid akuta sjukdomar, inklusive kirurgi.

I januari utbröt en storm och temperaturen föll kraftigt i bergstrakterna i nordöstra Libanon. Vi var snabbt på plats och delade ut vinterutrustning till syriska flyktingar. Omkring 900 familjer – 4 700 personer – fick kaminer, bränsle och filtar. Det är bara ett fåtal andra organisationer som arbetar här och flyktingarna är rädda för att skickas tillbaka till Syrien.

Från april arbetade vi i staden El Abdeh med akuta och kroniska sjukdomar samt vård av nyfödda.

Södra Libanon

Under många år har vi haft ett program i Libanon rikttat mot den palestinska befolkningen i kuststaden Sidon. Projektet rörande mental hälsa, och vi har nu lämnat över verksamheten till FN:s hjälporganisation för palestinska flyktingar. Vi inriktar oss i stället på palestinier från Libanon, palestinska flyktingar som nyligen anlänt från Syrien och på syriska flyktingar, särskilt barn under femton år. 2015 arbetade vi på tre vårdcentraler där vi behandlade kroniska och akuta sjukdomar och hade mödrahälsovård. Vi hade också ett system för att kunna remittera patienter i behov av specialistvård.  

Under 2015 genomförde vi i Libanon:

  • 342 100 öppenvårdskonsultationer
  • 2 300 förlossningar

Här hittar du mer detaljerad information om våra aktiviteter för syriska flyktingar i Libanon (eng). 

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 26 september 2016

Det här arbetar vi med i Libanon

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Aktuellt om Libanon

Kraftiga snöfall tynger ner och förstör tälten. Syriska flyktingar brottas med svåra väderförhållanden och bedrövliga levnadsvillkor i lägren i Libanon.
Nyheter från fältet

SVÅRA FÖRHÅLLANDEN FÖR SYRISKA FLYKTINGAR I LIBANON

En hård vinter har just passerat, men för de syriska flyktingarna som lever i Bekaa-dalen i Libanon, spelar årstiden mindre roll. De har brottas med svåra väderförhållanden och bedrövliga levnadsvillkor i flera år nu.

Allmänläkaren Rabih Kbar undersöker av dagens runt 50 patienter. FOTO: Nagham Awada
Nyheter från fältet

#REACHOFWAR - EN DAG PÅ KLINIKEN I ARSAL

Som ett av fyra projekt i Bekaa-dalen – för syriska flyktingar liksom för palestinier och lokalbefolkningen – bistår Läkare Utan Gränser med gratis sjukvård till människor som annars inte har tillgång till vård. På kliniken ger teamen primärvård, vård vid kroniska sjukdomar och barn- och mödrahälsovård, inklusive förlossningsvård.

Patienter på Läkare Utan Gränsers klinik i flyktinglägret Domeez i Irak. Kliniken bistår med vård till 60 000 syriska flyktingar. FOTO: Yuri Kozyrev/Noor
Nyheter från fältet

#REACHOFWAR - EN DAG I DEN SYRISKA KONFLIKTEN

Fler än 150 000 människor har dödats i kriget i Syrien och över nio miljoner har tvingats lämna sina hem. I multimediaberättelsen #ReachofWar delar vår personal, patienter och flyktingar med sig om livet en dag i den syriska konflikten. Vi har samarbetat med prisbelönta fotografer som besökt platser där flyktingar samlats i Libanon, Iran och Jordanien - kriget i Syren har förändrat livet för dem alla.

En patient behandlas i Läkare Utan Gränsers projekt som startats för att hjälpa syriska flyktingar få behandling för kroniska sjukdomar. FOTO: Aurelie Lachant
Nyheter från fältet

OBEHANDLADE KRONISKA SJUKDOMAR - ETT VÄXANDE PROBLEM BLAND SYRISKA FLYKTINGAR

Najah Al Rezek, 53, är syrisk flykting och lever i Libanon. Hon är patient i det projekt vi driver för att hjälpa syriska flyktingar få behandling för kroniska sjukdomar. Det är en av de hälsofrågor som hamnat i skuggan av våld och nödvändigheten att fly för sitt liv.