Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Mali arbetar Läkare Utan Gränser med att behandla undernäring, malaria och vaccinera mot bland annat mässling. Vi ger även sjukvårde till människor på flykt undan våld.

I Mali råder det fortfarande brist på vårdpersonal och myndigheterna saknar medel att hantera vårdsituationer som epidemier. Vi har flera program som syftar till att möta de behov som finns och göra vården mer tillgänglig.

Mali

Trots fredsöverenskommelsen i juni mellan regeringen och beväpnade grupper i norra Mali var säkerhetsläget fortsatt instabilt under resten av året.

Varför arbetar vi i Mali?

  • Väpnad konflikt
  • Epidemier
  • Grupper utan tillgång till sjukvård

Sammanstötningar mellan beväpnade grupper förhindrade humanitära insatser och bristen på läkemedel och utbildad personal gjorde att människor hade liten eller ingen tillgång till basal hälso- och sjukvård. I huvudstaden Bamako, södra Mali, inträffade flera händelser med dödlig utgång, bland annat en attack från militanta islamister mot en restaurang i mars och en attack mot ett lyxhotell i november.

I Gaoregionen, östra Mali, har Läkare Utan Gränser fortsatt att stötta sjukhuset i Ansongo distriktet. Vi har ett team som arbetar inom öppenvården, erbjuder mödrahälsovård, behandlar undernäring, har kirurgi och laboratorieverksamhet. Vi har också personal som samarbetar med vårdcentraler på landsbygden för att remittera patienter till sjukhus. I september lanserade vi ett projekt för gravida kvinnor och barn under fem år med basala medicinska behov bland herdebefolkningen i regionen. Vi behandlade också mer 46 000 barn yngre än fem år under malariasäsongen för att skydda dem mot att insjukna. De vaccinerades samtidigt mot bland annat tuberkulos, polio, mässling och gula febern enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Det ledde till att betydligt fler fick vaccin.

För att förbättra tillgången till sjukvård i Kidal regionen, norr om Gao, har ett av våra team sedan augusti stöttat två vårdcentraler i staden. Vi har också i samarbete med en lokal organisation hjälpt andra vårdinrättningar i avlägsna områden.

Sjukvård i Timbuktu

I Timbuktu har vi stöttat ett regionsjukhus med 86 sängplatser med fokus på akuta fall inom medicin och kirurgi. Varje månad tog vi in i genomsnitt 390 patienter och hade 80 förlossningar. Våra team hjälpte också patienter med kroniska sjukdomar som diabetes och högt blodtryck.

Mer än 40 procent av dem som bor i Timbuktu regionen har drygt 15 km till närmaste vårdcentral. För att underlätta tillgång till vård har vi mobila team som stöttar personal vid tre avlägset belägna vårdcentraler med basal sjukvård, vaccinationer, mödravård och behandling av undernäring. Under flera månader fick dock verksamheten läggas ner på grund av säkerhetsläget.

Södra Mali

Huvudorsaken till barnadödlighet i södra Mali är malaria. I Sikasso regionen har vi i fyra år under den säsong då risken att insjukna är som störst haft ett program för att förhindra nya fall. Under 2015 fick drygt 190 000 barn förebyggande behandling, där det ingick vaccination och distribution av myggnät.

Vi fortsatte också att behandla barn med akut allvarlig undernäring i Koutiala distriktet i samma region. Vi stöttar där fem vårdcentraler och en barnavårdsavdelning i Koutiala som tar emot remissfall. Under malariasäsongen utökade vi antalet sängplatser på avdelningen till 300. 

Under 2015 hade vi:

  • 182 300 öppenvårdskonsultationer
  • 70 000 malariapatienter
  • 22 900 rutin-vaccinationer

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 14 juli 2016

Det här arbetar vi med i Mali

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Aktuellt om Mali

I slutet av 2016 genomförde vi en vaccinationskampanj i Gao regionen tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i Mali.
Nyheter från fältet

Politiska och militära intressen äventyrar humanitärt stöd i Mali

I en ny rapport varnar vi för att de humanitära insatserna i Mali äventyras av militära och politiska aktörers inblandning. Risken för sammanblandning medför också en ökad säkerhetsrisk för hjälparbetare i landet.

En läkare mäter ett barns överarm, i Koutiala distriktet, Mali, för att se om barnet är undernärt.
Nyheter från fältet

Nya strider hindrar humanitär hjälp i Mali

Nya strider har brutit ut i Mali mellan olika grupper vilket, tillsammans med den ökande kriminaliteten, begränsar möjligheten att nå ut med humanitär hjälp. 

Vid vårt behandlingscenter ELWA 3 i Monrovia, Liberia, kan de patienter som överlevt ebola sätta sitt handavtryck. Antalet händer växer hela tiden.
Nyheter från fältet

EBOLA: SPANSK MEDARBETARE HAR EVAKUERATS SOM FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD

Vi har evakuerat en spansk fältarbetare från Mali till Spanien. Detta är en försiktighetsåtgärd eftersom medarbetaren kan ha exponerats för ebolaviruset när hon ådrog sig en skada under arbetet med en ebolapatient. Fältarbetaren uppvisar inga symtom och har inte testats positivt för ebola.

Fler ebolafall har upptäckts i Mali. Bilden är från vårt ebolacenter i Conakry, Guinea. FOTO: Julien Rey
Nyheter från fältet

NYTT EBOLAFALL I MALI

Idag dog ytterligare en person av ebola i Mali. Vi utökar nu vår verksamhet i området för att förhindra att sjukdomen sprids vidare.