Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Mali arbetar Läkare Utan Gränser med att behandla undernäring, malaria och vaccinera mot bland annat mässling.

I Mali råder det fortfarande brist på vårdpersonal och myndigheterna saknar medel att hantera vårdsituationer som epidemier. Vi har flera program som syftar till att möta de behov som finns och göra vården mer tillgänglig.

Tillgången till vård begränsad i Mali

I norra Mali är det brist på sjukvårdspersonal och läkemedel, vilket innebär att tillgången till vård fortfarande är begränsad. Dessutom pågår stridigheter mellan beväpnade grupper trots en fredsöverenskommelse.

Mali sågs som en modell för demokrati i Afrika tills militären tog makten 2012. Samtidigt tog Al-Qaida kontroll över de norra delarna av landet. Kaoset som följde tvingade hundratusentals malier att fly söderut vilket skapade matbrist där.

Idag har demokrati återinförts men landet känner fortfarande av konsekvenserna av oroligheterna 2012. 

Läkare Utan Gränser började arbeta i Mali 1992 och fokuserar nu på insatser mot malaria, undernäring och kroniska sjukdomar. 

VÅRT ARBETE I MALI 2016

I Asongo, en stad i Gao-regionen i östra Mali, arbetar Läkare Utan Gränser på ett sjukhus med 48 sängplatser där vi har både en öppenvårdsmottagning och en akutmottagning. Dessutom bistår vi med kirurgi, mödravård, behandling av kroniska sjukdomar och laboratorieverksamhet. Vårt team hjälper också dem som utsatts för våld, även sexuellt våld. Vi stöttar också en vårdcentral i distriktet och hänvisar personer bosatta på landsbygden till lokala vårdcentraler och till sjukhuset.

Under andra halvåret flyttar nomadstammar med sin boskap till områden långt ifrån vårdinrättningar. Vi har därför inriktat oss på att utbilda lokala hälsoarbetare i att diagnostisera och behandla vanliga sjukdomar. Dessutom fick mer än 57 000 barn förebyggande behandling mot malaria.

I Kidal-regionen, norr om Gao, stöttade vi två vårdcentraler i staden Kidal och ytterligare tre i området. I samarbete med de lokala myndigheterna gjorde vi här för första gången en satsning på behandling för att förebygga malaria. I den ingick drygt 16 000 barn från tre månaders ålder upp till fem år.

I Timbuktu, centrala Mali, hade vårdpersonal tidigare flytt undan oroligheter men återvänt i slutet av 2016. Vi har haft medarbetare på regionsjukhuset sedan 2012, men började nu lämna över alla aktiviteter till hälsovårdsmyndigheterna.

Södra Mali

I Koutiala-distriktet, södra Mali, fortsätter vi arbeta med ett omfattande program för barn, vars syfte är att minska sjukdomar och dödsfall när det gäller barn under fem år. 2016 skrevs drygt 7 000 in på barnavdelningen på regionsjukhuset i Koutiala och nästan 4 000 på avdelningen för undernäring. Våra team stöttade också fem vårdcentraler i distriktet där vi hade drygt 90 000 patientbesök och behandlade närmare 3 800 barn för undernäring. I områdena kring dessa fem vårdcentraler har vi satsat på att införa preventiva åtgärder för barn under två års ålder. De omfattar bland annat vaccinationer, distribution av myggnät, näringstillskott och återbesök inom vården. Under året ingick drygt 7 700 barn i satsningen.

Under året har vi börjat lämna över vårt arbete i Koutiala gällande förebyggande behandling av malaria till hälsovårdsmyndigheterna. Behandlingen ges under den tid på året då risken för ett malariautbrott är som störst och varje omgång omfattades av omkring 171 000 barn.

2016 i siffror:

  • 218 200 patientbesök i öppenvård
  • 2 600 förlossningar
  • 1 200 kirurgiska ingrepp

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 7 november 2017.

Det här arbetar vi med i Mali

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Med hjälp av en docka visar en sjuksköterska hur en av våra patienter skadats under ett sexuellt övergrepp i Port Moresby, Papua Nya Guinea. FOTO: Philippe Schneider

Sexuellt våld

Sexuella övergrepp förekommer på många håll i världen, även under fredstid. Kvinnor utsätts oftast, även inom familjen. Konsekvenserna kan vara stigmatisering, diskriminering och både psykiskt och fysiskt lidande. 

För att avgöra graden av undernäring mäter vi omkretsen på överarmen.

Undernäring

När ett barn blir undernärt kan det få kroniska skador på hjärnan och immunförsvaret. Barnet har också långt större risk att bli sjukt i andra infektioner och dö.

Aktuellt om Mali

I slutet av 2016 genomförde vi en vaccinationskampanj i Gao regionen tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i Mali.
Nyheter från fältet

Politiska och militära intressen äventyrar humanitärt stöd i Mali

I en ny rapport varnar vi för att de humanitära insatserna i Mali äventyras av militära och politiska aktörers inblandning. Risken för sammanblandning medför också en ökad säkerhetsrisk för hjälparbetare i landet.

En läkare mäter ett barns överarm, i Koutiala distriktet, Mali, för att se om barnet är undernärt.
Nyheter från fältet

Nya strider hindrar humanitär hjälp i Mali

Nya strider har brutit ut i Mali mellan olika grupper vilket, tillsammans med den ökande kriminaliteten, begränsar möjligheten att nå ut med humanitär hjälp. 

Vid vårt behandlingscenter ELWA 3 i Monrovia, Liberia, kan de patienter som överlevt ebola sätta sitt handavtryck. Antalet händer växer hela tiden.
Nyheter från fältet

EBOLA: SPANSK MEDARBETARE HAR EVAKUERATS SOM FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD

Vi har evakuerat en spansk fältarbetare från Mali till Spanien. Detta är en försiktighetsåtgärd eftersom medarbetaren kan ha exponerats för ebolaviruset när hon ådrog sig en skada under arbetet med en ebolapatient. Fältarbetaren uppvisar inga symtom och har inte testats positivt för ebola.

Fler ebolafall har upptäckts i Mali. Bilden är från vårt ebolacenter i Conakry, Guinea. FOTO: Julien Rey
Nyheter från fältet

NYTT EBOLAFALL I MALI

Idag dog ytterligare en person av ebola i Mali. Vi utökar nu vår verksamhet i området för att förhindra att sjukdomen sprids vidare.