Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Mali arbetar Läkare Utan Gränser med att behandla undernäring, malaria och vaccinera mot bland annat mässling.

I Mali råder det fortfarande brist på vårdpersonal och myndigheterna saknar medel att hantera vårdsituationer som epidemier. Vi har flera program som syftar till att möta de behov som finns och göra vården mer tillgänglig.

Tillgången till vård begränsad i Mali

Det osäkra läget, särskilt i norra och centrala Mali, har påverkat både landets hälso- och sjukvård och tillgång till social service. Läkare Utan Gränser har projekt i flera regioner för att hjälpa de som är mest utsatta.

Ansongo

I Gao-regionen, östra Mali, har vi sedan 2012 arbetat på sjukhuset i staden Ansongo. Våra team gör patientbesök, akutvård, kirurgi, mödravård, behandling av kroniska sjukdomar och en rad andra insatser. Det gäller bland annat vård av nyfödda, undernäring och psykologstöd till personer som utsatts för våld, inklusive sexuellt våld. Vi hjälper också gravida och barn under fem år vid en vårdcentral.

I Ansong-odistriktet remitterar vi patienter till vårdcentraler och transporterar allvarliga fall till Gao-sjukhuset. Under hösten, då grupper av nomader flyttar, har vi team som ser till att de har tillgång till vård genom att utbilda lokal vårdpersonal i att diagnostisera och behandla vanliga sjukdomar. Vi har också infört ett remissystem vid allvarliga fall.

Kidal

I Kidal, norr om Gao-regionen, stöttar vi sex vårdcentraler, i och i närheten av staden, tillsammans med lokala myndigheter. Våra team arbetar med basal hälso- och sjukvård. Komplicerade fall remitteras till en vårdcentral (CSRef) eller till Gao-sjukhuset.

Mopti

I Douentza, i Mopti-regionen i centrala Mali, hjälper vi en vårdcentral att hantera undernäring, akut kirurgi och att remittera barn under femton år till sjukhus. Akuta fall förs över till staden Mopti. I Ténenkou prioriterar vi att hjälpa gravida kvinnor. Vår personal stöttar mödravårdsavdelningen, operationssalen och den öppna mottagningen vid vårdcentralen (CSRef). Under malariasäsongen har vi mobila kliniker i samhällen som annars är svåra att nå.

Koutiala

I staden Koutiala, södra Mali, inriktar vi oss framför allt på barn under fem år. Det gäller bland annat behandling av undernäring vid flera vårdcentraler. Vi satte in extra insatser under malariasäsongen. För närvarande arbetar vi på att bygga upp en barnavårdsavdelning med 185 sängplatser på Koutiala vårdcentrral (CSRef).

Akutinsatser i Sahel

I Sahelområdet har vi sedan 2015 ett akutteam. Målet är att övervaka situationen och att inom ett till två dygn kunna rycka ut akut om det uppstår en medicinsk och humanitär kris. Det gäller såväl i Mali som i grannlandet Niger.

2017 i siffror:

  • 178 200 patientbesök i öppenvård

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 11 december 2018.

Det här arbetar vi med i Mali

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Sexuellt våld är vanligt i Rustenburg, Sydafrika. Vi driver klinik med vård för överlevare.

Sexuellt våld

Sexuella övergrepp förekommer på många håll i världen, även under fredstid. Kvinnor utsätts oftast, även inom familjen. Konsekvenserna kan vara stigmatisering, diskriminering och både psykiskt och fysiskt lidande. 

För att avgöra graden av undernäring mäter vi omkretsen på överarmen.

Undernäring

När ett barn blir undernärt kan det få kroniska skador på hjärnan och immunförsvaret. Barnet har också långt större risk att bli sjukt i andra infektioner och dö.

Aktuellt om Mali

En patient och hans mamma får skjuts av vårt mobila team till sjukhuset i Ténenkou, Mali.
Nyheter från fältet

Konflikter, utegångsförbud och översvämning

Strider mellan beväpnade grupper och regeringsstyrkor, infrastruktur som är dåligt anpassad för regnsäsongen och konflikter mellan folkgrupper är några av de problem som regionen Mopti i Mali står inför. 

I slutet av 2016 genomförde vi en vaccinationskampanj i Gao regionen tillsammans med hälso- och sjukvårdsmyndigheterna i Mali.
Nyheter från fältet

Politiska och militära intressen äventyrar humanitärt stöd i Mali

I en ny rapport varnar vi för att de humanitära insatserna i Mali äventyras av militära och politiska aktörers inblandning. Risken för sammanblandning medför också en ökad säkerhetsrisk för hjälparbetare i landet.

En läkare mäter ett barns överarm, i Koutiala distriktet, Mali, för att se om barnet är undernärt.
Nyheter från fältet

Nya strider hindrar humanitär hjälp i Mali

Nya strider har brutit ut i Mali mellan olika grupper vilket, tillsammans med den ökande kriminaliteten, begränsar möjligheten att nå ut med humanitär hjälp. 

Vid vårt behandlingscenter ELWA 3 i Monrovia, Liberia, kan de patienter som överlevt ebola sätta sitt handavtryck. Antalet händer växer hela tiden.
Nyheter från fältet

EBOLA: SPANSK MEDARBETARE HAR EVAKUERATS SOM FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRD

Vi har evakuerat en spansk fältarbetare från Mali till Spanien. Detta är en försiktighetsåtgärd eftersom medarbetaren kan ha exponerats för ebolaviruset när hon ådrog sig en skada under arbetet med en ebolapatient. Fältarbetaren uppvisar inga symtom och har inte testats positivt för ebola.