Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Sudan arbetar Läkare Utan Gränser med barn och mödravård samt behandlar sjukdomar som kala azar och tuberkulos.

En mor väntar med sitt barn på att få träffa en läkare på vårt hälsocenter i norra Darfur.

Sudan

I Sudan fortsätter Läkare Utan Gränser att ge människor bosatta i avlägsna trakter medicinsk hjälp. Men vi har svårt att nå fram till dem som är mest utsatta för pågående konflikter.

Varför arbetar vi i Sudan?

  • Väpnad konflikt
  • Grupper utan tillgång till sjukvård
  • Epidemiska sjukdomsutbrott

Vårt mål är att bistå med allmän hälso- och sjukvård, upptäcka och behandla sjukdomsutbrott, särskilt i Darfur i västra Sudan. Där finns ett stort behov av medicinsk hjälp och hälsovårdsmyndigheterna efterfrågar specialistvård för att utöka kapaciteten. Men svårigheter att få tillträde till vissa områden och administrativa hinder i både östra och södra Darfur gjorde det omöjligt för oss att möta behovet av akuta livräddande insatser i konfliktdrabbade delar av Sudan.

Vi fortsatte vårt projekt på sjukhuset i El Sireaf, norra Darfur, där vi har allmän sjukvård, som också omfattar reproduktiv hälsa och akutkirurgi. I området finns guldbrytning och det förekommer stridigheter mellan lokala stammar. Där har vi också två kliniker för människor på flykt. Vi använder ett nätverk av lokal vårdpersonal som sprider information om att det finns kostnadsfri sjukvård att tillgå. Under 2015 hade vi mer än 54 000 patientbesök.

Längre österut är vår klinik i Tawila den enda vårdinrättningen i regionen. Teamet hade över 59 000 patientbesök, 16 700 barn vaccinerades och 1 300 barn behandlades för undernäring. I ett annat projekt i en avlägsen trakt tog vi emot drygt 54 000 patienter.

Akutinsatser i norra Darfur

Tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna drev vi två mässlingskampanjer. Den första, i mars, nådde 80 000 personer. Den andra, i juni, ägde rum i två läger med internflyktingar där fler än 55 000 barn fick vaccin. Teamet behandlade också barn för undernäring.

I ett av lägren öppnades en vårdcentral där vi under fyra månader gav allmän sjukvård innan en lokal frivilligorganisation tog över. Teamet gjorde också andra insatser, bland annat stöttade vi ett sjukhus vid ett utbrott av denguefeber och hjälpte myndigheterna att hantera fall av akut gulsot och kikhosta.

Västra Darfur

I västra Darfur har vi flera team som stöttar tre kliniker och har även en mobil klinik. Vi hade närmare 34 000 patientbesök.

I november skedde ett utbrott av viral blödarfeber och vi ställde då iordning en isoleringsavdelning vid ett sjukhus i Al-Geneina. Vi hade också två mobila kliniker för att identifiera, behandla och remittera fall. Fler än 3 000 personer med feber undersöktes, 1 000 av dem hade malaria och av dem misstänktes fem ha drabbats av blödarfeber. Orsaken till utbrottet är ännu oklart.

Det skedde också flera utbrott av mässling i västra Darfur och vi vaccinerade då barn i åldrarna från sex månader till 15 år.

Sydöstra Sudan

Parasitsjukdomen kala azar, som sprids via sandflugor, är endemisk i ett område i delstaten Al Gedaref, sydöstra Sudan. Utan behandling kan den leda till döden. På ett sjukhus i en av provinserna hade vi team som undersökte fler än 1 500 personer, 359 fick behandling. Andra insatser gällde reproduktiv hälsa, hjälp vid förlossningar och remiss av kvinnor som behövde behandling av fistel. Vid ett utbrott av mässling vaccinerade vi 266 600 barn.

Flyktingar från Sydsudan

I södra Sudan fortsatte vi att hjälpa flyktingar från Sydsudan i tre olika läger. 80 000 personer bor i dessa läger. Både flyktingar och fast bosatta i området fick allmän hälso- och sjukvård. Vi hade mer än 44 300 patientbesök. Vi ordnade också ett system för att remittera flyktingar i lägren till sjukhus.

Avslutat projekt

Vårt sjukhus i Frandala i delstaten Kordofan, centrala Sudan, bombades av regeringsstyrkor i januari och vi fick därför dra oss tillbaka. Våra team har haft mer än 80 000 patientbesök i detta konfliktdrabbade område.

Under 2015 hade vi:

  • 241 700 öppenvårdskonsultationer
  • 30 100 mödravårdskonsultationer
  • 6 000 rutinvaccinationer

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2015. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 9 augusti 2016

Det här arbetar vi med i Sudan

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

När vi arbetar i naturkatastrofer använder vi ofta uppblåsbara fältsjukhus. Här i Filippinerna i samband med tyfonen Haiyan.

Naturkatastrofer

Efter mer än 40 års erfarenhet av katastrofarbete har vi blivit experter på att snabbt sätta in akutinsatser under naturkatastrofer.

Aktuellt om Sudan

Den 20e januari bombades sjukhuset i Fardala. Sedan 2012 har mer än 80 000 människor fått vård där.
Nyheter från fältet

SJUKHUS I SUDAN BOMBAT IGEN

Under ett flygangrepp den 20 januari bombades ett av våra sjukhus i Sudan avsiktligt. Vi har nu tvingats avbryta aktiviteterna.

Läkare Utan Gränser har arbetat i El Sereif-lägret sedan augusti 2013 och bistår med primärvård, mödravård, vaccinationer, behandling mot undernäring och behandling av hepatit E. FOTO: MSF
Nyheter från fältet

AKUTTEAM NEKAS ÅKA TILL DARFUR

Ett team från Läkare Utan Gränser har nekats tillstånd att resa från huvudstaden Khartoum till ett flyktingläger i delstaten södra Darfur. Ett förstärkningsteam behövs för att starta en akutinsats i lägret El Sereif, där 15 000 flyktingar lever under katastrofala förhållanden i öknen. De 4 500 personer som har anlänt den senaste tiden har inte tillräckligt med vatten för att överleva. Samtidigt sprider sig infektionssjukdomar som hepatit E.

Läkare Utan Gränsers sjukhus i Farandalla, Sudan, träffades av två bomber den 16 juni. FOTO: MSF
Nyheter från fältet

BOMBATTACK MOT LÄKARE UTAN GRÄNSERS SJUKHUS I SUDAN

Ett sjukhus som drivs av Läkare Utan Gränser förstördes delvis under en flygattack mot den sudanesiska byn Farandalla i måndags. Fyra personer i byn och en anställd på sjukhuset skadades. Attacken försvårar våra medicinska insatser i den krigsdrabbade regionen Södra Kordofan.

Mia är på plats i Tissi, Tchad, sedan i somras för att ge sjukvård till det stora antalet människor på flykt från Darfur.
Nyheter från fältet

En helgdag i Tchad

Vår sjuksköterska Mia är på uppdrag i Tissi, Tchad, dit människor den senaste tiden flytt undan våldsamma sammandrabbningar i Darfur i grannlandet Sudan. Arbetet med att ge sjukvård till människor som är på flykt från konflikten är ofta hektiskt. Men vissa dagar är det lugnare även där, här berättar hon om en helgdag som inföll nyligen.