Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Sudan arbetar Läkare Utan Gränser med barn och mödravård samt behandlar sjukdomar som kala azar och tuberkulos.

En mor väntar med sitt barn på att få träffa en läkare på vårt hälsocenter i norra Darfur.

Konflikt i Sudan

Läkare Utan Gränser fortsatte med akuta hjälpinsatser i Sudan under 2016. Men med vissa restriktioner i konfliktområden.

Efter en fredsöverenskommelse 2005 bröt södra delen av Sudan sig loss för att bilda Sydsudan. Men det råder fortsatta spänningar mellan de två länderna, särskilt i frågan om delade oljeintäkter och den exakta gränsdragningen.

Vårt arbete i Sudan 2016

Norra Darfur

I början av året tvingades 160 000 människor i Jebel Mara flytta till läger runt om i trakten på grund av stridigheter. Vårt akutteam i norra Darfur, ett område i nordvästra Sudan, satte då upp en vårdcentral i Sortoni och vi utökade också våra insatser i Tawila.

I december fanns 41 000 flyktingar i Tawila och 27 000 hade tagit sig till Jebel Mara. Trots det stora antalet flyktingar lyckades vi ta emot drygt 109 000 patienter i öppenvård och skriva in närmare 4 900 på sjukhus. De vanligaste orsakerna var undernäring, diarrésjukdomar och malaria.

I det nya projektet i Sortoni hade vi drygt 40 600 patientbesök och 474 patienter lades in för vidare vård. Vi behandlade barn med undernäring och närmare 9 700 barn vaccinerades mot mässling.

Vi var också aktiva i El Sireaf, ett område med guldgruvor där det förekommit sammanstötningar mellan lokalbefolkningen och nomadgrupper, där vi tog emot 51 000 patienter. I Dar Zaghawa har vi fyra vårdcentraler där vi särskilt inriktat oss på att hjälpa mammor och barn.

Västra Darfur

I staden El Geneina hade vi fram till slutet av 2016 team verksamma vid tre vårdcentraler. Mellan september och november var problem med undernäring som allra störst. Vi hjälpte då centralsjukhuset med vård av 129 allvarligt undernärda barn och som drabbats av medicinska komplikationer.

Vita Nilen

Utanför Kashafa-lägret driver vi ett sjukhus med 40 sängplatser. I lägret finns 17 000 flyktingar från Sydsudan. Sjukhuset tar också emot remisser från fem närliggande läger och från närområdet.

Al-Gedaref

I byn Tabarak Allah i delstaten Al-Gedaref, östra Sudan, har vi sedan 2010 arbetat med att hantera parasitsjukdomen kala azar. Utan behandling är dödligheten 95 procentig. Under året screenade vi närmare 2 200 misstänkta fall varav 545 remitterades till sjukhus.

I slutet av året började vi stötta Bazura-sjukhuset som ligger i ett område där det också är vanligt med kala azar. Insatserna gäller bland annat utbildning av sjukvårdspersonal för att kunna hantera sjukdomen, renovering av inredning och utrustning samt förbättring av vatten och sanitet. Ett av våra team har flera aktiviteter som rör hälsa i samhällena Tabarak Allah och Bazura tillsammans med en lokal frivilligorganisation.

2016 i siffror:

  • 309 900 patientbesök i öppenvård
  • 29 500 besök i mödravård
  • 19 900 vaccinationer mot mässling i samband med ett sjukdomsutbrott
  • 4 500 rutinvaccinationer

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2016. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 10 november 2017.

Det här arbetar vi med i Sudan

En av våra fältarbetare diskuterar med en soldat. Vi ger opartisk och neutral hjälp till människor i konfliktområden.

Krig och väpnade konflikter

När vi arbetar i krigsområden väljer vi aldrig sida. Det är enbart de medicinska behoven som styr och vi arbetar hårt för att nå dem som behöver vår hjälp mest. 

Ett barn undersöks för malaria i ett flyktingläger utanför Pauk Taw i delstaten Rakhine.

Malaria

Malaria är en infektionssjukdom som smittar via myggor. Det är främst barn under fem år som påverkas och dör av malaria.

För att avgöra graden av undernäring mäter vi omkretsen på överarmen.

Undernäring

När ett barn blir undernärt kan det få kroniska skador på hjärnan och immunförsvaret. Barnet har också långt större risk att bli sjukt i andra infektioner och dö.

Aktuellt om Sudan

Den 20e januari bombades sjukhuset i Fardala. Sedan 2012 har mer än 80 000 människor fått vård där.
Nyheter från fältet

SJUKHUS I SUDAN BOMBAT IGEN

Under ett flygangrepp den 20 januari bombades ett av våra sjukhus i Sudan avsiktligt. Vi har nu tvingats avbryta aktiviteterna.

Läkare Utan Gränser har arbetat i El Sereif-lägret sedan augusti 2013 och bistår med primärvård, mödravård, vaccinationer, behandling mot undernäring och behandling av hepatit E. FOTO: MSF
Nyheter från fältet

AKUTTEAM NEKAS ÅKA TILL DARFUR

Ett team från Läkare Utan Gränser har nekats tillstånd att resa från huvudstaden Khartoum till ett flyktingläger i delstaten södra Darfur. Ett förstärkningsteam behövs för att starta en akutinsats i lägret El Sereif, där 15 000 flyktingar lever under katastrofala förhållanden i öknen. De 4 500 personer som har anlänt den senaste tiden har inte tillräckligt med vatten för att överleva. Samtidigt sprider sig infektionssjukdomar som hepatit E.

Läkare Utan Gränsers sjukhus i Farandalla, Sudan, träffades av två bomber den 16 juni. FOTO: MSF
Nyheter från fältet

BOMBATTACK MOT LÄKARE UTAN GRÄNSERS SJUKHUS I SUDAN

Ett sjukhus som drivs av Läkare Utan Gränser förstördes delvis under en flygattack mot den sudanesiska byn Farandalla i måndags. Fyra personer i byn och en anställd på sjukhuset skadades. Attacken försvårar våra medicinska insatser i den krigsdrabbade regionen Södra Kordofan.

Mia är på plats i Tissi, Tchad, sedan i somras för att ge sjukvård till det stora antalet människor på flykt från Darfur.
Nyheter från fältet

En helgdag i Tchad

Vår sjuksköterska Mia är på uppdrag i Tissi, Tchad, dit människor den senaste tiden flytt undan våldsamma sammandrabbningar i Darfur i grannlandet Sudan. Arbetet med att ge sjukvård till människor som är på flykt från konflikten är ofta hektiskt. Men vissa dagar är det lugnare även där, här berättar hon om en helgdag som inföll nyligen.