Hoppa till huvudinnehåll

Bildspel

Bildspel i fullskärm
I Sudan arbetar Läkare Utan Gränser med barn och mödravård samt behandlar sjukdomar som kala azar och tuberkulos.

En mor väntar med sitt barn på att få träffa en läkare på vårt hälsocenter i norra Darfur.

Konflikt i Sudan

I slutet av 2017 fanns närmare 3,3 miljoner internflyktingar i Sudan och 772 000 flyktingar från Sydsudan hade registrerats.  Dessutom fanns många migranter på väg till Europa.

Al-Gedaref

I regionen Al-Gedaref, östra Sudan, behandlade Läkare Utan Gränsers team 336 fall av misstänkt akuta diarréer. Vi utbildade också lokal personal och från andra organisationer i förebyggande åtgärder och att hantera patienter.

Sudan är det land i Östafrika med flest fall av parasitsjukdomen kala azar (visceral leishmaniasis) och Al-Gedaref är värst drabbat. Här stöttar vi två sjukhus med diagnos och behandling. I Sudan fick under året mer än 1 300 patienter behandling för kala azar.

Norra Darfur

I Tawila bor nästan 75 000 internflyktingar. På sjukhusets mödravårdsavdelning utökade vi antalet sängplatser till 58 och hade under året 541 förlossningar.

I Sortoni fortsatte våra team att driva ett projekt ett läger dit många flytt undan stridigheter. Under året hade vi mer än 56 600 patientbesök.

I El Sireaf, ett gruvområde med guldbrytning, stöttar vi ett sjukhus som tar emot många internflyktingar. I El Sireaf förekommer periodvis sammandrabbningar mellan bofasta och nomadgrupper vilket orsakar många dödsfall. I Garazawya öppnade vi en enklare vårdmottagning som kan remittera patienter till sjukhuset.

2017 lämnade vi över det projekt vi drivit sedan 2009 i Dar Zaghawa till landets hälsovårdsmyndigheter.

Västra Darfur

I västra Darfur har tillgången till vård förbättrats då allt fler internflyktingar kunnat återvända hem. 2017 öppnade vi en barnklinik med högkvalitativ vård. Teamet där övervakar också läget vid eventuella utbrott av epidemier och har beredskap att rycka ut akut.

Östra Darfur

I östra Darfur arbetar vi i Kario flyktingläger. Där finns 19 000 som flytt från Sydsudan. Efter ett utbrott av akuta diarréer öppnade vi en klinik för att utöka de vårdmöjligheter som redan fanns i lägret. Vi genomförde också en massvaccinationskampanj mot mässling.

Vita Nilen

De stora flyktingströmmarna från Sydsudan till Khor Wharal-lägret ledde till att vi satte upp ett fältsjukhus där de som bor i lägret, cirka 50 000 personer, kan få hjälp. Vi hade mer än 91 000 patientbesök och närmare 5 800 lades in på sjukhuset.

Vi driver också ett sjukhus med 83 sängplatser i Kashafa-flyktingläger. I lägret bor 83 000 flyktingar från Sydsudan.

2017 i siffror:

  • 394 000 patientbesök i öppenvård
  • 34 700 besök i mödravård inför förlossning
  • 19 300 vaccinationer mot mässling
  • 1 300 behandlades för kala azar

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum.

Senast uppdaterad: 7 december 2018.

Aktuellt om Sudan

Jag får höra att babyn föddes genom en sätesbjudning, det vill säga med rumpan före.
Nyheter från fältet

"Livet hade precis börjat"

"Jag instruerar kollegorna i att effektivisera inblåsningarna av luft i lungorna och hjärtkompressionerna. Vi ger också syrgas och adrenalin."
- Ida Moberg, läkare.

2017 behandlade vi fler än 2,5 miljoner malariapatienter i våra projekt världen över.
Nyheter från fältet

Malaria, malaria, malaria

"Där jag jobbar nu är situationen annorlunda med en hel avdelning bara med malariapatienter. Vissa dagar är det dessutom två eller i värsta fall tre barn i varje säng."
- Ida Moberg, Sudan.

Läkaren Ida Moberg, på plats i Sudan.
Nyheter från fältet

Någonstans i Sudan

"Att bara duscha i kallvatten var lättare att vänja sig vid. Att vara på uppdrag med Läkare Utan Gränser är inte direkt något liv i lyx."
- Läkaren Ida Moberg, Sudan.

Sjuksköterskan Michal Pospíšil med kollegor i Sudan.
Nyheter från fältet

Fem myter om att arbeta för Läkare Utan Gränser

Michal Pospíšil är en sjuksköterska från Tjeckien som nyligen kom hem från sitt första uppdrag i Sudan. I detta blogginlägg utmanar han några av de mest populära myterna om att arbeta för Läkare Utan Gränser.

Det här arbetar vi med i Sudan

För ungefär tre decennier sedan började sjukdomen kala azar att sprida sig i Sudan och det som idag är Sydsudan. Sjukdomen sprids via sandflugor. FOTO: John Stanmeyer

Kala Azar

Kala azar, visceral leishmaniasis, är en parasitsjukdom som överförs via sandflugor. Sjukdomen kan angripa immunförsvaret och obehandlad är den oftast dödlig. 

Människor på flykt undan våld i Kongo-Kinshasa. Läkare Utan Gränser gör ofta insatser i flyktingkriser.

Flyktingar

Vi arbetar världen över för att bistå flyktingar och internflyktingar med allt från psykologisk vård till livsviktig näringsersättning.

Ett litet barn får en dos rotavirusvaccin på en vårdcentral i Safo, Niger.

Diarrésjukdomar

Diarréer är den näst vanligaste dödsorsaken hos barn under fem år. I katastofområden riskerar diarrésjukdomar att få snabb spridning om tillgång till rent vatten saknas.