Hoppa till huvudinnehåll

Abort är sjukvård

Publicerad 8 mars 2019
Foto: Läkare Utan Gränser
Under 2017 vårdade vi över 23 000 patienter för problem till följd av aborter i våra projekt världen över.

Osäkra aborter är en av de vanligaste orsakerna till mödradödlighet i världen. Varje år behöver omkring sju miljoner kvinnor vård på grund av osäkra aborter. På Internationella kvinnodagen vill vi uppmärksamma abort för vad det är – sjukvård!

Det finns fem orsaker till mödradödlighet i världen: svåra blödningar, infektioner, högt blodtryck, utdragen förlossning och osäkra aborter. Av dessa står osäkra aborter för åtminstone en tolftedel av all mödradödlighet globalt. Men det är också den enda orsaken som helt och hållet kan förebyggas.

Världshälsoorganisationen, WHO, definierar osäkra aborter som ett ”tillvägagångssätt som avslutar en oönskad graviditet, utförd av personer som saknar nödvändig kompetens och/eller i en bristfällig medicinsk miljö.” Drygt en tredjedel av alla aborter globalt genomförs på ett osäkert sätt och minst 22 000 kvinnor och flickor dör varje år efter att ha genomgått en osäker abort, enligt Guttmacherinstitutets rapport som publicerades 2018. Ofta har kvinnan eller flickan använt sig av en icke-utbildad barnmorska eller genomfört aborten själv. Att sticka in ett långt, vasst föremål i slidan, dricka bly, föra upp örtblandningar i slidan och tillfoga smärta genom att slå på magen eller ramla är vanliga metoder. Men de kan vara livshotande. Blödningar och blodförgiftning, livmoderperforering, skador på andra organ, infertilitet, förlamning och blyförgiftning är några av konsekvenserna. De kvinnor som snabbt kan ta sig till sjukhus behandlas genom blodtransfusioner, operation eller hysterektomi, ett ingrepp där man tar bort livmodern.

På många sjukhus där Läkare Utan Gränser arbetar uppstår nästan en tredjedel av alla obstetriska komplikationer på grund av osäkra aborter. Under 2017 vårdade vi över 23 000 patienter för problem till följd av aborter.

Viktigt att stötta personalen

Man kan avsluta en graviditet med tabletter eller genom ett mindre ingrepp med lokalbedövning. Båda metoderna innebär mindre fara än att till exempel äta penicillin. På grund av stigmat som omgärdar abort behöver personalen ofta stöd i form av vägledning, mentorskap eller utbildning. Vissa behöver också moraliskt stöd. Detta en viktig del av sjuksköterskan Kgaladi Mphahleles arbete, som är ansvarig för ett projekt för sexuell och reproduktiv hälsa i Rustenburg, Sydafrika.

Han menar att personalen ofta är osäker på vilka metoder man bör använda eller hur man skriver protokoll, trots att abort ingår i deras arbetsuppgifter. Då är det viktigt att stötta personalen på rätt sätt.

– Vi försöker hjälpa till genom att köpa utrustning och stötta klinikerna att starta upp och utvärdera projekt.

Lagliga begränsningar

Abort är fortfarande olagligt i många länder. Men skillnaden i totalt antal utförda aborter i länder där det är lagligt respektive olagligt är försvinnande små. Däremot är det betydligt färre som dör i länder där abort är lagligt.

I Kongo-Kinshasa ändrades lagstiftningen i april 2018. Sedan dess måste alla sjukhus erbjuda möjligheten att avsluta graviditeter för kvinnor som blivit gravida till följd av våldtäkt eller sexuellt våld, eller som riskerar att få psykiska eller fysiska problem. Även Moçambique ändrade sina lagar för fyra år sedan. Sedan dess är kan alla kvinnor genomgå abort upp till vecka 12, och i särskilda fall kan man göra abort ända upp i vecka 24. Men motståndet från beslutsfattare och sjukvården är stort, eftersom lagändringen stärker kvinnors ställning. Kliniska standarder för säkra aborter upprättades först 2017, men på grund av kunskapsbrist hos beslutsfattare har implementeringen var svår. Liberalisering och avkriminalisering är alltså viktiga åtgärder, men de garanterar inte tillgången till abort.

Det är också viktigt att organisationen kring ingreppet fungerar på rätt sätt. I Aten, Grekland, arbetar vi till exempel för att flyktingar som är i behov av abort ska få den innan vecka tolv, vilket är den lagliga gränsen för abort i landet. Väntetiden är nämligen ofta flera veckor lång och kontrollerna många, innan beslut fattas. Dessutom uppstår ofta problem när kvinnorna inte har id-kort eller tolk med sig.

Kvinnors hälsa

Oönskade graviditeter och osäkra aborter har stor medicinsk inverkan på kvinnor och flickor i de låginkomstländer och konfliktdrabbade länder som Läkare Utan Gränser jobbar i. 97 procent av alla osäkra aborter genomförs i Latinamerika, Afrika och södra och västra Asien. För att säkerställa kvinnors hälsa i de här delarna av världen krävs därför att tillgången till preventivmedel, aborter och vård efter genomgången abort ökar kraftigt. Dessutom behöver kvinnor möta personal som respekterar anledningarna till att hon gör abort och ge henne högkvalitativ sjukvård. I vårt arbete ser vi att de flesta kvinnor redan bestämt sig innan de söker vård, men vissa behöver mer information innan de tar ett beslut. Vår roll är att lyssna och erbjuda stöd och information, och att sedan respektera kvinnans val utan att döma eller försöka påverka.

Det är hög tid att vi ser abort för vad det är – sjukvård.