Hoppa till huvudinnehåll

Flyktingar betalar priset för avtalet mellan EU och Turkiet

Publicerad 16 mars 2017

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Nästan 5 000 människor har dött på Medelhavet sedan avtalet mellan EU och Turkiet slöts för ett år sedan.

Nästan 5 000 människor har dött på Medelhavet sedan avtalet mellan EU och Turkiet slöts för ett år sedan.

På måndag är det ett år sedan EU:s avtal med Turkiet för att ”hejda flyktingströmmen” över Medelhavet trädde i kraft. I en ny rapport belyser vi de mänskliga kostnader som följt i avtalets kölvatten. Vi uppmanar EU och dess medlemsländer att säkerställa ett snabbt slut på det onödiga lidande avtalet lett till.

EU:s avtal med Turkiet skulle enligt Europeiska rådet möjliggöra ett säkrare alternativ för migranter än att riskera sina liv på Medelhavet. Ett år senare sitter män, kvinnor och barn fast på osäkra platser utanför Europa, tvingade att använda ännu farligare smugglingsrutter för att nå Europa. Många av dem har även fastnat i överfulla registreringscenter, så kallade ”hotspots”, på de grekiska öarna. Dessa människor lever under svåra förhållanden med bristande information om sin juridiska status.

– Avtalet har haft en direkt inverkan på våra patienters hälsa. De människor vi möter har flytt våld, tortyr och krig och överlevt extremt farliga resor. De svåra levnadsförhållandena flyktingarna nu möter förvärrar deras hälsotillstånd och de håller på att förlora hoppet om en bättre och säkrare framtid. Jag träffar många människor som skadar sig själva eller överväger självmord, säger Jayne Grimes, en av Läkare Utan Gränsers psykologer på Samos.

Rapporten ”One Year on From the EU-Turkey Deal: Challenging the EU’s Alternative Facts” visar att våra psykologer på de grekiska öarna Lesbos och Samos sett en stor ökning av patienter som lider av psykisk ohälsa. Även längs Balkanrutten i Serbien och Ungern har våra team tagit emot fler patienter med trauma till följd av våldet de utsatts för sedan rutten stängdes på grund av EU:s och Turkiets avtal.

– Vi behandlar dagligen de fysiska och psykiska ärr den här politiken leder till. Europas ledare tror fortfarande att man kan avskräcka människor från att fly genom att bygga murar. Sådana åtgärder är inte bara inhumana och oacceptabla, utan även helt ineffektiva. Att nästan 5 000 människor dött på Medelhavet* sedan avtalet slöts visar på det, säger Mari Mörth, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i Sverige.

Vi har efter EU:s och Turkiets avtal slutat ansöka om pengar från EU:s institutioner och medlemsländer och betonar återigen att säkra och lagliga vägar för människor att fly och full respekt för asylrätten är de enda humana lösningarna till den död och det lidande som sker vid Europas gränser, både på land och till havs.

*Siffror från International Organization for Migration (IOM)

Läkare Utan Gränser har gett medicinskt och humanitärt stöd till asylsökande och migranter i Grekland sedan 1996. Under 2015 lanserades utökade räddningsinsatser då antalet människor som anlände till de grekiska öarna ökade drastiskt. Läkare Utan Gränsers team arbetar i nuläget på mer än 20 platser i Grekland och gjorde 72 740 patientundersökningar under 2016. Läkare Utan Gränser har arbetat i Serbien sedan slutet av 2014. Våra team tillhandahåller sjukvård och psykologiskt stöd på de platser där människor anländer till och lämnar landet, samt i huvudstaden Belgrad. Under 2016 har Läkare Utan Gränsers team dessutom försökt påverka myndigheterna att förbättra situationen för utsatta flyktingar och migranter, bland annat genom att öka tillgången till sjukvård, ge dem tak över huvudet och skydd mot våld.

Relaterade nyheter

Mellan augusti 2016 och augusti 2017 erbjöd vi psykosocialt stöd till 550 asylsökande i Skaraborgs län.
Sverige

Rapport: Ett liv i limbo

En ny rapport visar att asylsökandes ovissa livssituation i Sverige påverkar deras psykiska hälsa negativt. Vi efterlyser fler insatser för att förbättra det psykosociala stödet till asylsökande.

Sverige

10 frågor till en asylsökande

Nyaz flydde till Sverige för två år sedan. Hans tillvaro här har varit en berg- och dalbana: han har flyttats runt mellan boenden, slängts mellan hopp och förtvivlan. Nyaz är orolig för att utvisas men försöker fokusera på skolan och på att lära sig nya saker. 

Situationen på de grekiska öarna är särskilt farlig för små barn som är mer känsliga för svåra väderförhållanden.
Grekland

Grekland: risk för människors hälsa och liv

För andra vintern i rad lever tusentals män, kvinnor och barn på de grekiska öarna under ovärdiga och hälsovådliga förhållanden. Vi utökar vårt humanitära arbete och uppmanar samtidigt EU och Greklands myndigheter att omedelbart flytta människor till fastlandet.

Kulturtolken Sanna Basyouny berättar om våra psykosociala aktiviteter för tre kvinnor från Syrien och Irak på ett asylboende.
Flyktingar i Europa

De bryter språkliga och kulturella barriärer

Kulturtolkar spelar en nyckelroll i vårt arbete med psykisk hälsa hos asylsökande. Med kulturtolkarnas hjälp kan våra rådgivare lättare förmedla det psykosociala stöd som hjälper asylsökande att utstå en livssituation präglad av ovisshet och oro.