Hoppa till huvudinnehåll

Jemen: Givarländer måste ta ansvar

Publicerad 26 februari 2019
Foto: Agnes Verraine-Leca/MSF
Teamet behandlar en flicka med brännskador på sjukhuset i Khamir, Jemen.

Idag möts FN:s givarländeri Genève för att öka det finansiella stödet till krisen i Jemen. Men flera av givarländerna är själva inblandade i kriget och dessutom hindrar de humanitär hjälp från att nå fram till människor i behov.

Kriget i Jemen har lett till att livsviktiga samhällssystem har kollapsat. Infrastruktur och sjukvårdsinrättningar förstörs i attacker, vilket ignoreras av länderna som stöttar de stridande parterna. Exempelvis attackerades Läkare Utan Gränsers koleracenter i Abs i juni förra året av koalitionen som leds av Saudiarabien och Förenade Arabemiraten (SELC). En utredning av händelsen, som gjordes på uppdrag av SELC, påstod till och med att det delvis var vårt fel att anläggningen blev bombad.

De stridande parterna har dessutom skapat många byråkratiska hinder som leder till att humanitär hjälp inte når de mest behövande. Till exempel försvårar man för humanitära organisationers medarbetare att söka visum och röra sig i landet, samtidigt som importen av varor begränsas. Utöver det förhindrar strider och check points att humanitär hjälp når fram där behoven är som störst. Alla dessa svårigheter leder också till att det inte ens går att undersöka vilken slags hjälp som skulle behövas i olika delar av landet.

Våra team i Jemen bevittnar dagligen det civila lidandet som kriget skapar

Befolkningen drabbas av sjukdomar som går att förebygga, som mässling, difteri och kolera.
De som har skadas i kriget får inte tillgång till livsviktig vård. På många vårdinrättningar finns det ingen hjälp att få, då både personal och material saknas.
Kvinnor, barn och äldre skadas i allt för stor omfattning av kulor, splitterbomber, landminor och lufträder.
Invånarna tvingas behöver resa i flera timmar på mycket osäkra vägrar och korsa frontlinjer för att nå vårdinrättningar.

Läkare Utan Gränser uppmanar givarländer, FN och dess partners utökar sina medicinska och humanitära insatser i landet – det behövs akut hjälp i flera delar av landet för att nå de mest utsatta människorna.

Organisationen kräver också att de stridande parterna omedelbart tar bort alla hinder som stoppar humanitär hjälp. Den humanitära krisen i Jemen kan inte lösas om givarländerna fortsatt är involverade i kriget och blundar för de stridande parternas ansvarslösa agerande mot civilbefolkningen i Jemen.