Hoppa till huvudinnehåll

Jemen: Ny våg av kolera

Publicerad 27 mars 2019

Bildspel

Bildspel i fullskärm
Breda söker vård för sin sjuka son Muhatasein på vårt koleracenter i provinsen Ibb 2017, nu har antalet kolerafall i Ibb ökat igen.

Breda söker vård för sin sjuka son Muhatasein på vårt koleracenter i provinsen Ibb 2017, nu har antalet kolerafall i Ibb ökat igen.

I Jemen har en våg av kolerafall uppdagats. Vi trappar upp våra insatser i de drabbade områdena, speciellt genom att fokusera på vatten och sanitet för att stoppa sjukdomen från att spridas.

Sedan början av året har fler än 7 900 misstänkta fall av kolera kommit till våra vårdinrättningar i Amran, Hajjah, Ibb och Taiz. Antalet kolerapatienter som vårdats har ökat från 140 till 2 000 i veckan. Andelen patienter som testar positivt för kolera har också ökat drastiskt från 58 till 70 procent.

– Kolera anses redan vara endemisk i Jemen, men att sjukdomen sprids så här snabbt är alarmerande. Regnsäsongen har inte börjat ännu, och det finns en risk att den kommer att göra situationen värre, säger Hassan Boucenine, landansvarig i Jemen.

– Vi har öppnat ett koleracenter med 50 sängar i Khamir, ökat kapaciteten på koleraenheten i Taiz och stärkt våra center i Ibb och Kilo. I provinsen Amran, där sjukdomen sprids snabbast just nu, stöder vi en vårdcentral, säger Hassan Boucenine.

– Vi prioriterar också våra insatser för rent vatten och sanitet, eftersom det är grundläggande i arbetet mot kolera.

trycket på sjukvården stort

På sjukhuset i huvudstaden Sanaa håller vi på att renovera en del av ett sjukhus för att den ska kunna fungera som koleracenter. Vi har också försett vårdinrättningar i Sanaa med 30 000 liter vätska för intravenös behandling.

Åren 2016 och 2017 drabbades Jemen av två vågor av kolera. Trots att de stävjades har sjukdomen ständigt återkommit i mindre utsträckning i nästan alla provinser i landet, enligt myndigheter och medicinska organisationer.

Efter fyra års krig är trycket på sjukvården i landet stort. Vård är endast tillgänglig på några få sjukhus och många människor har ingen tillgång till den. Förutom kolera har också andra sjukdomar som kan förebyggas med vaccin spridits, till exempel difteri och mässling. Dessa sjukdomar utgör en stor risk för ohälsa och död i detta krigshärjade land.

Relaterade nyheter

En skadad man får vård på ett sjukhus i Aden, Jemen. Bilden är från ett tidigare tillfälle.
Jemen

Döda och många skadade efter strider i Taiz

Efter fyra dagars intensiva strider i staden Taiz har tillgången till sjukvård kraftigt begränsats. Strider i tättbefolkade områden får förödande konsekvenser för civilbefolkningen och förhindrar skadade att söka vård.

Läkare Utan Gränsers team i Jemen behandlar en flicka med brännskador på sjukhuset i Khamir.
Jemen

Jemen: Givarländer måste ta ansvar

Idag möts FN:s givarländeri Genève för att öka det finansiella stödet till krisen i Jemen. Men flera av givarländerna är själva inblandade i kriget och dessutom hindrar de humanitär hjälp från att nå fram till människor i behov.

Koleracentret i Abs, Jemen, som förstördes i attacken den 11 juni, 2018.
Jemen

Jemen: Koalitionen tar inte ansvar för bombattack

Vi är bestörta över de resultat som presenterats efter en utredning av bombattacken mot vårt koleracenter den 11 juni 2018. Vi tillbakavisar också alla anklagelser i rapporten.

Vår insats i Jemen en av våra största pågående insatser just nu. Bilden är från ett sjukhus i Khamer.
Jemen

"Vi gör allt vi kan"

"Det finns en patient jag kommer att minnas alldeles särskilt. En 15-årig pojke som hade varit med om en motorcykelolycka."
- Chris Hook, läkare i Jemen.