Hoppa till huvudinnehåll

Kvinnors liv i fara när Trump drar in stöd till aborter

Publicerad 31 januari 2017
Foto: Guillaume Binet/MYOP
Det är viktigt att påtala de enorma skador som Mexico City-policyn kommer att ha på kollektiva insatser för att minska mödradödlighet och lidande i världen.

Förra veckan beslutade USA:s nya president, Donald Trump, att förbjuda organisationer som tar emot stöd från USA att antingen utföra abort, eller tillhandahålla rådgivning eller information om abort. Vi anser att detta kommer att undergräva tillgång till säkra aborter och äventyra kvinnors liv.

Osäkra aborter är en av de fem främsta orsakerna till mödradödlighet i världen och utgör chockerande 13 procent av världens mödradödlighet, enligt Världshälsoorganisationen (WHO). Siffrorna är ännu högre i vissa regioner, såsom Latinamerika, och i flyktingläger och konfliktområden.

Varje dag behandlar våra team runt om i världen kvinnor och flickor för komplikationer kopplade till osäkra aborter. När säker abortvård inte längre är tillgänglig kommer kvinnor och flickor att sätta sina liv på spel. Utan några alternativ till en säker abort kommer de att tvingas genomgå abort som utförs av outbildade personer eller i miljöer som saknar medicinsk utrustning. Enligt WHO är uppskattningsvis 20 miljoner, av de 46 miljoner aborter som utförs varje år, osäkra.

– De medicinska konsekvenserna av osäkra aborter är förfärliga. Regeringar bör inte leka politik med kvinnors och flickors liv. Kvinnor kommer att fortsätta att söka sätt att avsluta sin graviditet och de kommer att fortsätta att dö i onödan om säkra aborter inte är tillgängliga. Trump-administrationen måste inse fakta och sluta föra en politik som äventyrar kvinnors och flickors liv, säger Jason Cone, generalsekreterare för Läkare Utan Gränser i USA.

I slutändan leder politiken till mer död

Läkare Utan Gränser har som policy att tillhandahålla preventivmedel och säkra aborter som en del av våra insatser som rör kvinnors och flickors hälsa. Behandling av komplikationer kopplade till osäkra aborter och aborter för att rädda en kvinna från livshotande komplikationer är en del av vår mödravård.

Forskning visar att politik som förbjuder medicinska organisationer att utbilda kvinnor om abort och familjeplanering, som preventivmedel och kondomer, leder till fler oönskade graviditeter, fler osäkra aborter och ökad spridning av sexuellt överförbara sjukdomar, som hiv. I slutändan leder den politiken till mer död. Människor behöver mödrahälsovård, som tillgång till preventivmedel och säkra aborter. Detta är något som tidigare har minskat när den så kallade Mexico City-policyn* infördes.

Policyn hotar flera medicinska framsteg

”Mexico City-policyn” är inte längre begränsad till organisationer som tillhandahåller familjeplanering. Beslutet nu gäller för alla globala hälsoprogram som finansieras av USA, inklusive projekt som handlar om hiv och mödrars och barns hälsa. Genom att ta bort finansiering från organisationer som också arbetar med malaria och andra barnhälsofrågor kan policyn hota framsteg på många fronter. Det kan handla om insatser för att minska hiv-relaterade dödsfall och minska barnadödligheten genom att förebygga och behandla malaria. Kvinnor bör ha information och verktyg för att skydda sin hälsa och sitt välbefinnande. Kvinnor löper större risk att smittas av hiv än män. Därför behöver gravida hivpositiva kvinnor särskild tillsyn för att minska risken att överföra hiv till barnet.

– Läkare Utan Gränser tar inte emot statliga medel från USA och påverkas inte direkt av återinförandet av ”Mexico City-policyn”. Men vi arbetar på platser där kvinnor och barn kommer att påverkas och ta skada av denna politik. Därför är det viktigt att påtala de enorma skador som denna policy kommer att ha på kollektiva insatser för att minska mödradödlighet och lidande i världen, säger Jason Cone.

* Mexico City-policyn är en regel som hindrar organisationer som tillhandahåller abortrådgivning, förespråkar avkriminalisering av abort eller som utför aborter från att ta emot statliga medel från USA.

Policyn har varit föremål för debatt under många år. Den antogs av den republikanska presidenten Ronald Reagan 1984 men upphävdes av den demokratiska presidenten Bill Clinton i januari 1993. Åtta år senare återinförde republikanska presidenten George W. Bush regeln när han tillträdde i januari 2001. Något som den demokratiske presidenten Barack Obama upphävde i januari 2009. Men nu återinförde alltså den nytillträdde republikanske presidenten Donald Trump policyn den 23 januari i år.

En operationssal där en patient förbereds för operation.

Svåra tider, enkelt val

Krig, kriser och katastrofer avlöser varandra. Det kan kännas överväldigande. Men mitt i allt det svåra finns något enkelt: valet att agera. Tillsammans med dig ger vi sjukvård och humanitärt stöd till dem som behöver det mest.
Bli månadsgivare