Hoppa till huvudinnehåll
Tre personer i Läkare Utan Gränser västar sitter runt ett bord och diskuterar.
Publicerad 8 mars 2023

Livräddande utbildningssatsning för fler sjuksköterskor i Sydsudan

Foto: Peter Caton/Läkare Utan Gränser
Sydsudan har lägst antal sjuksköterskor per invånare i världen. Det är även akut brist på behörig vårdpersonal generellt. Akrivbild

Bristen på behörig vårdpersonal i Sydsudan är akut – landet har lägst antal sjuksköterskor per invånare i världen. I ett stipendieprogram, som nu får tio miljoner i stöd från Postkodlotteriet, kommer Läkare Utan Gränser att möjliggöra utbildning av sjuksköterskor och barnmorskor.

Sydsudans korta historia som självständigt land har kantats av blodiga konflikter och naturkatastrofer som upprepade översvämningar. Detta har satt sina spår på landets hälso- och sjukvårdssystem, som är gravt underfinansierat.

Det finns enbart 22,6 behöriga sjuksköterskor och 17,4 behöriga barnmorskor per 100 000 invånare i Sydsudan. Detta kan jämföras med Sverige där vi under 2021 hade 1 373 legitimerade sjuksköterskor och 83 barnmorskor per 100 000 invånare.

Bristen på utbildade sjuksköterskor och barnmorskor är ett enormt problem, framför allt i de mer avlägsna och glesbefolkade delarna av landet.

För att höja den medicinska kompetensen i landet, och öka tillgången till vård har vi nyligen startat ett stipendieprogram som satsar på utbildningav nya sjuksköterskor och barnmorskor. Programmet får nu tio miljoner i stöd i från Postkodlotteriet, efter att ha valts ut som ett så kallat Drömprojekt.

– Det är ett innovativt tillvägagångssätt för oss att stötta ett lands utbildningssystem genom ett stipendieprogram. Brist på kvalificerad vårdpersonal är ett allvarligt hälsohot världen över, så att öka den medicinska kompetensen i fattiga och krisdrabbade länder som Sydsudan är direkt livräddande, säger Oliver Schulz, generalsekreterare.

Vi arbetar redan i dag på sjukhus och vårdcentraler över hela Sydsudan – insatsen är en av organisationens allra största i världen. Genom stipendieprogrammet kommer totalt 100 unga personer att få möjlighet att utbildas till sjuksköterska eller barnmorska. Projektet kommer också att samarbeta med sjuksköterskeskolan i Juba för att öka kvaliteten på den befintliga sjuksköterskeutbildningen i Sydsudan.

Stipendiaterna kommer att väljas från de mest avlägsna områdena i Sydsudan och tanken är att de efter sin examen ska arbeta på de sjukhus och vårdcentraler som vi driver i dessa områden.  De färdigutbildade sjuksköterskorna och barnmorskorna kommer att bidra till att en bättre fungerande sjukvård av högre kvalitet i deras hembygd i decennier.

– En tillförlitlig sjukvård är en av nycklarna för att ett land ska utvecklas, säger Eva Struving, vd på Postkodlotteriet. Läkare Utan Gränsers projekt ger trygghet till många sydsudaneser.

***

Projektet ”Läkare Utan Gränsers stipendieprogram för sjuksköterskor och barnmorskor i Sydsudan” tilldelas 10 miljoner kronor och är ett av de Drömprojekt som beviljas av Svenska Postkodlotteriet varje år. Sedan starten har över 427 miljoner kronor från Postkodlotteriet omsatts i Läkare Utan Gränsers insatser världen över .