Hoppa till huvudinnehåll
Människor sitter i tillfälliga skydd byggda på en väg i översvämningsdrabbade Pakistan.
Publicerad 8 september 2022

Översvämningar i Pakistan - vad gör Läkare Utan Gränser?

Foto: Läkare Utan Gränser
En tredjedel av Pakistan står under vatten och behoven av rent vatten och skydd är omfattande.

Omkring 33 miljoner människor beräknas vara drabbade av de pågående översvämningarna i Pakistan. Våra team i Pakistan arbetar för att anpassa våra befintliga insatser beroende på hur situationen utvecklas. 

Vad händer i Pakistan?

Pakistan har drabbats av omfattande översvämningar orsakade av extrema monsunregn. En tredjedel av landet står nu under vatten, vilket påverkar minst 33 miljoner människor. Över 1 300 personer har mist livet, mer än 12 000 är skadade. 

Enligt Pakistans meteorologiska institut har landet fått dubbelt så mycket monsunregn som vanligt, medan provinserna Balochistan och Sindh har fått mer än fyra gånger så mycket regn jämfört med genomsnittet under de senaste tre decennierna. 

För att stötta människor i Pakistan ser Läkare Utan Gränser följande behov:

 • Det krävs en brådskande upptrappning av insatserna från humanitära organisationer och andra, med tanke på de uppskattningsvis 33 miljoner människor som drabbats. 
 • Tillgång till rent vatten och skydd är de mest akuta behoven, eftersom översvämningsvattnet har förorenat vattentankar och borrhål och människor har tvingats lämna sina hem. 
 • Risken för gastroenterit eller vattenburna sjukdomar som kolera är ett verkligt bekymmer. För att förhindra ett större sjukdomsutbrott måste man tillhandahålla säkert vatten och förbättra saniteten. 

Vad gör Läkare Utan Gränser i Pakistan?

Balochistan

Provinsen Balochistan har drabbats hårt av de åtta monsunperioderna. Nära 62 000 hus har skadats, över 145 000 boskapsdjur har dött och cirka 190 000 hektar jordbruksmark är förstörd. 

 • Vår personal, varav flera har fått sina egna hem översvämmade, agerade snabbt för att säkerställa att grundläggande sjukvård fanns på plats för personer som söker skydd i skolor samt längs med vägarna. 
 • Tre team ger nu sjukvård, sprider hälsofrämjande information i Dera Murad Jamal, Chaman och Quetta.
 • De flesta patienter som behandlas har luftvägsinfektioner, feber, hudsjukdomar eller diarré. Vi undersöker även barn för att hitta eventuella fall av undernäring. 
 • Vårt team säkerställer tillgången till rent vatten genom att sätta upp vattenstationer och distribuerar saker som tvål, matlagningsredskap och myggnät. 
 • I Quetta är många av de drabbade flyktingar från Afghanistan.
   

Khyber Pakhtuankhwa, Punjab och Sindh 

 • I Dadu i Sindh-provinsen har vi öppnat en mobil klinik som behandlar 120-150 patienter dagligen för hudsjukdomar, diarré och psykisk oro. En stor ökning av akut diarré väntas under de kommande veckorna.
 • Vi utvärderar just nu behoven på plats och förbereder oss på att sätta in akutinsatser. Indikationerna visar att uppemot 60 procent av husen som är byggda av lera har förstörts. 
 • Det finns ett akut behov av rent dricksvatten, hygienartiklar och sjukvård för att undvika ytterligare spridning av hudsjukdomar och diarré.  
 • Vi planerar nu för en insats i Nowshera och Charsada i Khyber Pakhtunkhwa-provinsen och i södra Punjab. Vi kommer att fokusera på att tillhandahålla grundläggande sjukvård, hygienpaket, hälsofrämjande aktiviteter och myggnät, samtidigt som vi stöttar hälsomyndigheterna med övervakning och beredskap för eventuella sjukdomsutbrott.
"Våra team på plats ser enorma behov. De har sett byar som stod helt under vatten och där man ibland bara kan se toppen av ett hus. Många människor har förlorat allt och sover i tält vid vägkanten."
- Khalid Elsheikh Ahmedana, ansvarig för Läkare Utan Gränsers projekt i Pakistan

Klimatkrisen är en hälsokris

Klimatförändringarna innebär en massiv humanitär kris och de som just nu drabbas värst har själva bidragit minst till de utsläpp som driver på klimatkrisen. Vi ser en oroande utveckling på många platser där vi arbetar med att ge humanitärt stöd och sjukvård. Läs mer om klimat och hälsa.

Läkare Utan Gränser i Pakistan: Före översvämningarna

Läkare Utan Gränser har arbetat i Pakistan sedan 1986, bland annat vid naturkatastrofer och konflikter. 

I dag är våra medicinska projekt inriktade på att förbättra vården för gravida kvinnor och barn samt på att behandla infektionssjukdomar som hepatit C och kutan leishmaniasis. Vi har också stöttat landets hantering av covid-19 och tillhandahållit vård för flyktingar från grannlandet Afghanistan.

Under 2021 assisterade våra team över 19 000 förlossningar och tog emot över 10 000 barn i undernäringsprogram.

Läs mer om vårt arbete i Pakistan.