Hoppa till huvudinnehåll

Hög barnadödlighet i Pakistan

Läkaren Barkat Hussain undersöker ett undernärt barn på vår klinik i Balochistan.
Foto: Noor Muhammad/MSF

Fakta Pakistan

  • Befolkning: 212 miljoner
  • Huvudstad: Islamabad
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986
  • Antal anställda 2018: 1 423

I Pakistan har Läkare Utan Gränser framför allt inriktat arbetet på kvinnor och barn. Tillgången till vård är ofta begränsad, särskilt ute på landsbygden och i slumområden i städerna. 

Gravida kvinnor dör av komplikationer som hade kunnat gå att förebygga både innan och under förlossning. I stora delar av landet finns ingen tillgång till vård av nyfödda. Och när det finns är det många som inte har råd att söka vård. 

Barn- och mödravård 

I ett av distrikten i Baluchistan, en provins i västra Pakistan nära gränsen till Afghanistan, har vi team som på ett sjukhus arbetar tillsammans med landets hälsovårdsmyndigheter. Det gäller vård av barn, nyfödda och reproduktiv hälsa. Vi har också ett akutrum där vi tar emot fall med trauma. I arbetet ingår också att behandla undernäring hos barn yngre än fem år. Det gäller både inom öppenvård och patienter på sjukhuset. Vi hjälper såväl lokalbefolkningen som afganska flyktingar och personer som tagit sig över gränsen för att söka vård

I en annan stad i provinsen driver vi en vårdcentral. Många afganska flyktingar bor här. Vi tar emot barn, en del av dem under fem år, för behandling av undernäring. Dygnet runt har vi akut förlossningsvård. Komplicerade fall får remiss till sjukhus. Vi har också psykosocial rådgivning.   

På ett sjukhus i ett annat distrikt behandlar vi allvarligt undernärda barn. Vi stöttar neonatal- och barnavdelningarna och har också vård som gäller reproduktiv hälsa. Vi ordnade med försörjning av rent vatten för patienter och sjukhuspersonal. I två av provinsens östra distrikt behandlade våra team undernärda barn via ett nätverk av mobila kliniker. 

Akutvård 

I staden Peshawar, som ligger i ett distrikt i norra Pakistan, finns ett kvinnosjukhus och cirka 75 procent av dem som kommer dit är från landsbygden. Dödligheten bland nyfödda är hög och vi fokuserar därför på högriskgraviditeter och på kvinnor med begränsad tillgång till vård. Vi ger också omfattande vård dygnet runt för akuta fall. Under 2018 deltog vårt team vid 4 873 förlossningar och tog in 603 nyfödda på neonatalavdelningen. 

I Timergara, cirka 20 mil norr om Peshawar, stöttar vi akutavdelningen på distriktssjukhuset. Vi har förlossningsvård vid akuta fall och även vård av nyfödda. Under 2018 behandlade vårt team närmare 179 000 akutpatienter. I början av året skedde ett utbrott av en diarrésjukdom och vi satte då upp ett behandlingscenter på sjukhuset. Fram till slutet av juli hade vi behandlat 4 118 patienter.  

Hudinfektioner 

I maj öppnade vi i Pakistan ett fjärde center för att behandla hudsjukdomen leishmaniasis. Det är en tropisk sjukdom som sprids via sandflugor. Den ger smärtsamma sår i huden och som kan ta lång tid att läka, alltifrån några månader och upp till tre år. Även om sjukdomen inte är dödlig orsakar den ofta stigma och diskriminering och som påverkar patientens dagliga liv och psykiska hälsa. Det nya centret hade snart full kapacitet och visade på ett ökat behov av få vård. I slutet av året hade vi behandlat 1 378 patienter på flera platser i landet. 

Hepatit C 

Sedan 2012 har vi haft en klinik i Karachi, södra Pakistan, som är landets största stad. Kliniken ligger i ett slumområde med cirka 150 000 invånare. Där råder usla sanitära förhållanden med begränsad tillgång till rent dricksvatten. Under året beslöt vi att stänga vår öppenmottagning då det fanns möjlighet att få hjälp på en annan mottagning i närheten. I stället inriktade vi arbetet på diagnos och behandling av hepatit C, som utgör ett allvarligt hälsoproblem.  Pakistan är det land i världen med näst högst antal fall. Under 2018 påbörjade 1 146 patienter behandling och i slutet av året hade 878 fullföljt den. Vårt team hade dessutom patientrådgivning och aktiviteter kring hälsofrågor. Vi arbetade också med förberedelser på att kunna utvidga programmet under 2019.  

2018 i siffror 

  • 10 900 barn behandlades för undernäring 

  • 29 600 förlossningar 

  • 269 200 patientbesök i öppenvård
     

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2018. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Senast uppdaterad: 3 december 2019.

Det här arbetar vi med i Pakistan