Hoppa till huvudinnehåll

Hög barnadödlighet i Pakistan

Läkaren Barkat Hussain undersöker ett undernärt barn på vår klinik i Balochistan.
Foto: Noor Muhammad/MSF

Fakta Pakistan

  • Befolkning: 193 miljoner
  • Huvudstad: Islamabad
  • År Läkare Utan Gränser först arbetade här: 1986
  • Antal anställda 2016: 1 751

I Pakistan är tillgång till sjukvård fortfarande en stor utmaning. Det gäller särskilt människor på landsbygden, i slumområden i städer och i trakter som påverkas av konflikter.

Situationen för kvinnor och barn är allvarlig. Ute på landsbygden dör kvinnor under graviditet och förlossning av komplikationer som går att förhindra. I många områden saknas vård av nyfödda och nästan vart tionde barn dör före fem års ålder.

Vårt arbete i Pakistan 2017

Läkare Utan Gränser fortsätter att fylla de luckor i hälso- och sjukvården som råder speciellt i isolerade samhällen på landsbygden, i städernas slum och i områden där konflikter förekommer.

Tvingades avbryta projekt

I september respektive november informerade myndigheterna i Kurram och Bajaur Läkare Utan Gränser att det tillstånd som krävs för att bedriva sjukvård inte skulle förnyas, utan att ge någon förklaring till beslutet. Troligen kommer stängningen av vårdinrättningarna, som ger gratis vård med hög kvalitet, att ha allvarliga negativa konsekvenser för de människor som är beroende av dem.

Läkare Utan Gränser hade bedrivit medicinsk verksamhet i Kurram under 14 år när projekten stängdes ner. I Sadda var vi ansvariga för en pediatrisk öppenvårdsmottagning och en sjukvårdsavdelning. Våra team drev också en neonatalenhet och behandlade patienter för parasitiska hudsjukdomen kutan leishmaniasis. I Alizai drev vi en pediatrisk öppenvårdsavdelning och ett observationsrum. Före nedstängningen 2017 hade våra team tagit emot 26 567 patienter i öppenvården i Sadda och Alizai.

Mödra- och barnhälsovård i Balochistan

Nära gränsen till Afghanistan erbjuder Läkare Utan Gränser reproduktiv, spädbarns- och barnsjukvård tillsammans med hälsovårdsmyndigheterna i Chaman. Vårt team driver akutmottagningen på distriktssjukhuset och erbjuder vård till undernärda barn under fem år. Denna verksamhet är tillgänglig för lokalbefolkningen, afghanska flyktingar och personer som passerar gränsen för att få sjukvård.

I de östra distrikten Jaffarabad och Naseerabad arbetar vi vid distriktssjukhuset Dera Murad Jamali, bland annat med vård av allvarligt undernärda barn och reproduktiv hälsa. Våra team driver också ett mobila kliniker och en mindre vårdmottagning för att stötta vården av det stora antalet undernärda barn i akut behov.

Under 2017 tog Läkare Utan Gränsers sjukhus i Quetta, med 60 bäddar, emot 453 nyfödda och 600 allvarligt undernärda barn. Efter sex års verksamhet stängde sjukhuset i oktober. I Kuchlak, 20 km norr om Quetta, driver vi en vårdcentral för öppenvårdsbehandling av barn, inklusive näringstillskott till barn under fem år, akut förlossningsvård dygnet runt och psykosocial rådgivning. Patienter med akuta förlossningskomplikationer hänvisas till Quetta.

Under 2017 gav vi specialistvård till 2 823 patienter med kutan leishmaniasis vid mödra- och barnavårdscentralen i Kuchlak, Bolans medicinska center i Quetta och sjukhuset Benazir Bhutto i Mari Abad.

Akutvård och mödravård i Khyber Pakhtunkhwa

Läkare Utan Gränser driver en förlossningsmottagning med omfattande, dygnet-runt-öppen, akut service vid Peshawars kvinnosjukhus för patienter som hänvisats från omgivande distrikt.

I Timergara, omkring 200 km norr om Peshawar, stödjer vi distriktsjukhuset akutavdelning och ger också omfattande, akut förlossningsvård. Neonatalavdelningen utökades från 18 till 34 bäddar och även ett 8-bäddars rum för ”kangaroo care” öppnades, där mödrar bär sina nyfödda barn mot bröstet så att deras kroppsvärme fungerar som en naturlig kuvös och hjälper babyn att hålla sin temperatur.

Hälso- och sjukvård i Machar Colony

Slummen i Karachi´s Machar Colony är tätt befolkad med cirka 150 000 personer, som bor under smutsiga förhållanden och saknar rent vatten och avfallshantering. Läkare Utan Gränser ger öppenvård vid den klinik som vi driver tillsammans med SINA Health Education & Welfare Trust och erbjuder diagnostik och specialbehandling mot hepatit C, vilket är mycket vanligt i Pakistan. Under 2017 inledde 773 patienter sin behandling och 692 avslutade den. Vårt team tar också hand om okomplicerade födslar och erbjuder psykisk hälsorådgivning.

2017 i siffror:

  • 220 000 patientbesök i öppenvård
  • 26 500 förlossningar
  • 13 300 personer behandlades på näringskliniker

Informationen är hämtad från Läkare Utan Gränsers internationella verksamhetsberättelse 2017. Vissa uppgifter kan vara av senare datum. 

Senast uppdaterad: 20 december 2018.

Det här arbetar vi med i Pakistan